Master-utdanna utviklere får høyest startlønn, og runder millionen først

- Men utdannelse er ingen garanti for høyere lønn, sier bransjen. Se hva du kan forvente deg.

Norske utviklere vil oppleve at lønna si vokser mye de første årene i arbeidslivet, for så å flate ut. Men de fleste når en lønn over millionen før eller siden, uansett om de har master, bachelor eller ingenting. 📸: Sigmund / Unsplash
Norske utviklere vil oppleve at lønna si vokser mye de første årene i arbeidslivet, for så å flate ut. Men de fleste når en lønn over millionen før eller siden, uansett om de har master, bachelor eller ingenting. 📸: Sigmund / Unsplash Vis mer

Gjennom kode24s lønnsundersøkelse har vi sett at norske utviklere i snitt tjener 770.000 kroner i året uten bonus, 832.000 kroner med bonus, aller mest i Oslo, og jo mer jo lenger vekk fra koden man sitter.

Men av alle variabler som spiller inn på en norsk utviklers lønn, er det én som kanskje har aller mest å si: Erfaring.

Så hvor mye mer kan du forvente å tjene etter hvert som erfaringen din vokser?

Og hvor mye har det egentlig å si hva slags utdannelse du har?

Utvikleres lønn etter erfaring

Her ser du hvor mye norske utviklere i snitt tjener, uten bonus, jo mer erfaring de har:

Utvikleres startlønn

Våre tall viser at en nyutdanna norsk utvikler i snitt, uansett utdanning, får en startlønn på 556.000 kroner. Men her kan utdannelsen ha mye å si:

  • En nyutdanna utvikler med master-grad får i snitt 614.000 kroner i startlønn.
  • En nyutdanna utvikler med bachelor-grad tjener 546.000 kroner; 68.000 kroner mindre.
  • En helt fersk utvikler uten noen relevant utdannelse, tjener faktisk litt mer enn bachelor-utdanna; 565.000 kroner. Men her er marginene så små at vi anser dette som omtrent samme startlønn som bachelor-utdannede.
Alex Andersen, fagleder for teknologi i Netlife. 📸: Netlife
Alex Andersen, fagleder for teknologi i Netlife. 📸: Netlife Vis mer

Netlife verdsetter likhet

- Hvor mye har utdanningen til en nyutdanna utvikler å si for startlønnen man får hos dere?

- Når du starter hos oss, setter vi lønn sammenlignet med andre ansatte i Netlife med tilsvarende erfaring og utdanningsnivå. Vi vil at folk med lik bakgrunn og utgangspunkt skal få lik betaling, svarer Alex Andersen, fagleder for teknologi i Netlife, til kode24.

- Det skal lønne seg å ha investert i en utdannelse, men det er ikke nødvendigvis det viktigste for å lykkes hos oss.

Runder million etter 30 år

Det er de første årene at lønna til en norsk utviklervokser aller mest, med omtrent 100.000 kroner hvert femte år i snitt.

Allerede etter seks til ti år i arbeidslivet har lønna dermed kommet over 800.000 kroner, fem år senere runder den 900.000 kroner.

Videre flater lønna ut, akkurat som vi så i fjorårets lønnstall. Det tar derfor lenger tid før lønna runder millionen: Ifølge våre tall etter 26 til 30 år i jobb.

Du kan også se at master-utdanna utviklere runder millionen før andre; allerede etter 16 til 20 år, i snitt. Før snittlønna deres av en eller annen grunn går ned igjen.

«Med 10 års erfaring er ikke utdanning like viktig lenger.»

Utdanning mindre å si senere

Som du ser av grafene våre, har master-utdanna utviklere ofte høyere lønn enn sine bachelor-utdanna og selvlærte kolleger.

Men ikke like mye mot slutten av arbeidslivet.

- Hvor mye har utdanning å si for lønn generelt hos dere? Om en utvikler med ti års erfaring starter hos dere, vil hun typisk få mer i lønn om hun også har en mastergrad, kontra en bachelor, for eksempel?

- Med 10 års erfaring er ikke utdanning like viktig lenger, og vi vurderer lønnsnivå ut fra hens erfaring og hvor relevant deres kompetanse er for oss. Vi jobber alltid i tverrfaglige team, og da er det verdifullt for oss med utviklere som er interessert i de andre fagfeltene, svarer Andersen i Netlife.

Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør i Webstep. 📸: Webstep
Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør i Webstep. 📸: Webstep Vis mer

Mener utdanning er verdt det

Han får støtte fra Otto Backer Solberg, kommunikasjonsdirektør i Webstep.

- Lang og relevant arbeidserfaring kompenserer for mindre formalkompetanse. Etter ti års relevant erfaring i bransjen vil kvaliteten som leveres være et produkt av både utdannelse og erfaring. Denne kvaliteten vil som oftest på en eller måte bli kompensert i lønnsbetingelsene, sier Solberg til kode24.

- Vil du da si det er verdt det, rent lønnsmessig, å ta seg en høyere utdanning som utvikler?

- Utdannelse lønner seg, og er et godt fundament for videre utvikling og karriere. I Webstep har vi mange IT-konsulenter med lang formell utdanning. Dette er en god investering når du planlegger et helt yrkesliv innenfor en bransje i rivende utvikling, sier Solberg, som også mener utdanning gjør utviklere bedre rusta til å takle endringer i arbeidslivet.

- Men det gir ingen garanti for høyere lønn.