Får ikke ansatt sikkerhet­s­folk og frykter framtida: - Mattekravene skremmer

- Vi er bekymra, forteller Brønnøysundregistrene, som har stillinger ute, men ikke får nok søkere.

Brønnøysundregistrene sliter med å få finne ansatte til cybersikkerhetsstillinger, forteller Kristine Aasen. 📸: Brønnøysundregistrene
Brønnøysundregistrene sliter med å få finne ansatte til cybersikkerhetsstillinger, forteller Kristine Aasen. 📸: Brønnøysundregistrene Vis mer

- Vi er bekymret fordi at vi har et sterkt behov for flere dyktige programmere, særlig innenfor cybersikkerhet. Der har vi stillinger ute nå, men vi får ikke nok søkere, og har hatt flere runder for å få tak i folk, sier Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregisteret, til kode24.

Brønnøysundregistrene er altså bekymret for at det utdannes for få utviklere, og sier at det kan få konsekvenser for sikkerheten til samfunnsorganet.

At det utdannes for få utviklere er en problemstilling kode24 har omtalt en rekke ganger - og i år viser tallene fra Samordna opptak at enda færre unge vil studere IT.

Er bekymret for utviklingen

Aasen sier at Brønnøysundregistrene er bekymret over utviklingen dersom færre velger å studere IT-relaterte fag.

- Vi trenger en god miks av erfarne og nyutdannede utviklere, særlig med en sikkerhetsprofil, slik at de i felleskap kan bygge god kompetanse. De nyutdannede utviklerne kommer med mye fersk kompetanse som er viktig i en tid der trusselbildet stadig endrer seg, sier hun.

- På veldig mange av utvikler- og sikkerhetsutdanningene er det høye krav for å komme inn. Er opptakskravene for strenge?

- Vi får tilbakemeldinger om at de høye mattekravene virker avskrekkende og gjør at mange ikke søker på IT-studiene. Jeg tror at mange kan se på det som uoverkommelig å komme inn på studier med krav i realfagsmatte R1/R2 og fysikk, som det for eksempel er på noen studier relatert til cybersikkerhet, sier hun.

Mister mangfoldet

Aasen trekker fram at etterspørselen også driver tilbudet. Dersom utdanningsinstitusjonene ikke har stor etterspørsel etter for eksempel IT-fag, blir det ikke skapt flere studieplasser innenfor feltet.

- Vi må gå lenger bak i verdikjeden og jobbe målrettet tidlig i utdanningsløpet, for å motivere flere til å ta den nødvendige matten, sier hun.

- Et kjapt blikk på cybersikkerhet-historien viser jo at mange av de beste sikkerhetsfolkene hoppet av videregående. Hva mister vi når kravene er så strenge?

- Vi mister en del av mangfoldet. Realfagsmatten trener den analytiske muskelen som er veldig viktig i IT-sikkerhet og programmering. Men det er også en stor del kreativ tenking innenfor programmering, for eksempel det som handler om design. Vi trenger begge deler, sier Aasen.

Går utover sikkerheten

Aasen mener det finnes mange alternative måter å vekke interesse for matematikk og å trene opp den "analytiske muskelen".

Hun viser til Armenia, som er ett av de første landene i verden som har introdusert sjakk som obligatorisk fag på grunnskolen for å gjøre dette.

- Det går an å ta en kreativ tilnærming, sier hun.

- Når det er færre folk som blir ferdigutdannet, er det færre å konkurrere om. Det påvirker vår evne til å nå de målene vi har satt for å forbedre sikkerheten.