Camilla vil at mødre skal oppfordre døtrene sine til å studere IT

- Foreldre er den største påvirkningsfaktoren når unge skal velge utdanning og karrierevei, skriver Camilla Sorknes.

- Jeg tror det er avgjørende at vi som bransje endrer måten vi snakker om IT og teknologi på, skriver Camilla Sorknes, "head of banking essentials" hos Tietoevry. 📸: Tietoevry
- Jeg tror det er avgjørende at vi som bransje endrer måten vi snakker om IT og teknologi på, skriver Camilla Sorknes, "head of banking essentials" hos Tietoevry. 📸: Tietoevry Vis mer

Er du forelder til en elev på videregående skole, er du sikker kjent med at søknadsfristen til høyere utdanning er like rundt hjørnet.

Erfaringstallene tilsier at, også i år, vil jenter være underrepresentert i søknadsbunken til teknologistudier.

Om du er forelder eller ikke, ønsker jeg å sette søkelys på positive ringvirkninger ved å oppmuntre jentene våre til å velge en teknologikarriere.

Ikke bare trenger vi større mangfold for å finne gode løsninger for bredden av befolkningen, men vi trenger rett og slett flere teknologer på generelt grunnlag. Næringslivet mangler IT-kompetanse.

«Kun 14 prosent av jentene i aldersgruppen 15-25 vurderer en utdannelse innen teknologi.»

Jentene synes det virker kjedelig

Kvinneandelen innen IT er på 29 prosent, og i fjor utgjorde jenter kun 35 prosent av søkerne til ingeniør- og teknologifag ved samordna opptak.

På vegne av Tietoevry gjennomførte YouGov nylig en undersøkelse blant den norske befolkningen om hvilke tanker de har om teknologi som karrierevei, og resultatene er tankevekkende.

Kun 14 prosent av jentene i aldersgruppen 15-25 vurderer en utdannelse innen teknologi. Nesten halvparten av jentene i undersøkelsen sier at de velger bort IT og teknologi fordi det virker kjedelig og for komplisert.

Samfunnet vårt digitaliseres og vi er helt avhengige av perspektiver fra ulike kjønn og bakgrunner for å skape innovasjon, løse utfordringer og møte fremtidige krav.

Foreldre påvirker utdanningsvalget

Den samme undersøkelsen viser også at foreldre er den største påvirkningsfaktoren når unge skal velge utdanning og karrierevei. Den første gnisten av interesse for teknologi tennes ofte i barndommen.

Derfor er det så viktig med gode kvinnelige rollemodeller som kan fortelle om alle mulighetene i teknologiens verden.

Og her er mor viktig! Klarer vi å nå frem til henne, klarer vi kanskje å inspirere flere jenter til å se spenningen og mulighetene innen teknologifaget.

Hva skal til for å få med jentene?

Jeg tror det er avgjørende at vi som bransje endrer måten vi snakker om IT og teknologi på.

Vi må få frem hvordan teknologi påvirker utviklingen av samfunnet vårt, og hvordan vi med meningsfull teknologi lager løsninger som påvirker og endrer folks hverdag.

Et tankekors er også at dersom fremtidens løsninger utelukkende utvikles av menn, blir den også utviklet for menn. Mangfold er viktig, både for samfunnet generelt og næringslivet spesielt.

Vi må ha med både jenter og gutter.