Nå vil færre studere IT, men det er likevel mange søkere per studieplass

- Kapasiteten må opp, hvis vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, mener Tekna Student.

Færre vil studere IT, som her fra NTNU. 📸: NTNU
Færre vil studere IT, som her fra NTNU. 📸: NTNU Vis mer

Langt færre søker høyere utdanning enn i fjor. Tollerutdanningen er fremdeles blant de mest vanskelige å få plass på, og rekordmange søker nettstudier.

134.954 har søkt om studieplass. Det er 19.134 færre enn i fjor, en nedgang på drøye 12 prosent. I fjor ble det satt rekord med 154.088 søkere.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Årets studiejakt byr på rekordmange studieplasser, nær 75.000 ved landets høgskoler, universiteter og fagskoler. Disse er fordelt på over 1.700 ulike studier.

Færre søker IT-fag

6786 har søkt på høyere utdanning innen informasjonsteknologi, mot 7238 i fjor. Dette er en nedgang på 6,2 prosent. Nedgangen er lavere enn den generelle nedgangen til høyere utdanning på 12,4 prosent fra i fjor, da pandemien sørget for rekordhøye søkertall, melder Tekna Student i en pressemelding.

Samtidig er planlagte studieplasser økt med 7,7 prosent til 2837 i år. Tekna Student forventer at regjeringen fortsetter den nødvendige opptrappingen av studieplasser innen IKT, og spesielt innen de mer avanserte IKT-studiene, som for eksempel programmering, informatikk og digital infrastruktur og cybersikkerhet.

- På tross av en liten nedgang av førstegangssøkere, er det viktig at regjeringen nå satser videre med flere studieplasser. Pandemiåret i fjor hadde spesielt høye søkertall, og årets nedgang i søknader til IKT, er ikke et argument for å redusere ambisjonene, sier Marcus Steen Nitschke studentleder i Tekna, som organiserer 14 000 teknologi- og realfagstudenter, i pressemeldingen.

- I en årrekke har næringslivet skreket etter mer IKT-kompetanse. Mange unge viser nå at de vil ta ansvar for digitaliseringen framover. Da er det viktig at kvalifiserte søkere ikke blir møtt med stengte dører ved lærerstedene til høsten.

Gapet er stort

Nitschke påpeker at det er 2,4 førstevalgsøkere per studieplass, og at dette gapet fortsatt er for høyt.

- Et studium som cyberstudiene ved NTNU, som rekrutterer kandidater til et uttalt satsingsområdet for myndighetene, har hele 3,93 søkere per studieplass. Her kreves det åpenbart en videre opptrapping, sier Nitschke i pressemeldingen.

Han mener forventningene om at Norge skal være ledende innen digitale tjenester er store, både fra befolkningen, bedriftene og politikerne.

- Vi vet at Norge er blant de beste i bruk av digital teknologi. Samtidig vet vi at næringslivet sliter med å rekruttere nok IKT-kompetanse, ikke minst fra de høyeste utdanningsgradene. Vi trenger mer ekspertkompetanse innen IKT. Da må utdanningskapasiteten opp og det bør skje nå, dersom vi skal klare å sikre oss nødvendig kompetanse for fremtiden, avslutter han.

Tollere og arkitekter

Det er siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen som har flest førstevalgssøkere. Studiet har 500 plasser, mens over 2.000 har søkt.

På andre- og tredjeplass finner vi rettsvitenskap ved henholdsvis Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB).

Som i fjor er konkurransen aller størst ved tollerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Studieretningen var ny for året i fjor og seilte umiddelbart opp som en favoritt hos mange søkere. I år har 1.215 søkere dette som førstevalg, mens det kun er 60 studieplasser.

Arkitektutdanningen ved Arkitekthøgskolen i Oslo har også hard konkurranse, og de 60 studieplassene har fått 1.120 førstevalgssøkere.

Rekordmange søkere på nettstudier

Antall søkere som har rent nettbaserte studier som sitt førstevalg, har økt med over 34 prosent fra i fjor. I år er det opprettet ni nye nettstudier med til sammen 535 plasser.

– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.

Over 12.000 søkere har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning, og over halvparten av søkerne har teknologiske fag som førstevalg.

– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb, og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.