Dette kjennetegner utviklerne med over én million i årslønn

De er eldre, har mer erfaring, jobber ikke i det offentlige og driver ikke med frontend.

I kode24s lønnsundersøkelse har mer enn hver tiende som svarer over én million kroner i årslønn, før eventuelle bonusordninger. Vi undersøker hva som kjennetegner dem. Her fra årets JavaZone-konferanse. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
I kode24s lønnsundersøkelse har mer enn hver tiende som svarer over én million kroner i årslønn, før eventuelle bonusordninger. Vi undersøker hva som kjennetegner dem. Her fra årets JavaZone-konferanse. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Ser vi bort fra bonusordninger, har norske utviklere en snittlønn på 770.000 kroner. Det viser tallene fra kode24s siste lønnsundersøkelse.

Men mange tjener mer, og faktisk tjener flere enn hver tiende norske utvikler over én millioner kroner i grunnlønn.

For de fleste vil dette være en milepæl i karrieren, rent lønnsmessig.

Så hvordan kommer man seg dit? Hva kjennetegner en utvikler med over én millioner kroner i årslønn?

De over millionen, og de under

Vi har delt opp tallene i undersøkelsen vår i to grupper; de som tjener under én million, og de som tjener over én million kroner i året. Slik skiller de to gruppene seg fra hverandre:

Mer erfaring, mindre koding

Som du ser av oversikten over er det flere ting som skiller de to gruppene, som kan fortelle oss noe om hvordan du faktisk kan komme deg til en millionlønn:

  • Mye handler naturlig nok om erfaring. Mens de under én million har rundt 7 års erfaring i snitt, har de over rundt 16 år i snitt - altså over dobbelt så mye. Dermed er de også eldre, naturlig nok, men har ikke så mye mer utdannelse.
  • Den vanligste rollen blant de under én million, er inhouse-utvikler i privat næringsliv. Hos de over én million derimot, er det konsulent som er det vanligste. De over millionen er dessuten sjeldent ansatt i det offentlige, og mange av dem driver for seg selv.
  • Blant de under millionen er det henholdsvis fullstack, frontend og backend som er de vanligste fagområdene å holde på med. Dette skiller seg fra de over millionen, hvor frontend er borte fra topplista, backend troner på toppen og ledelse kommer høyt.
  • Mens de under millionen i snitt koder rundt fire timer om dagen, koder de over millionen en halvtime mindre. Trolig fordi flere av dem altså har lederroller, som ofte gir høyest lønn.