Dette bør stå i kontrakten din: - Få inn kompensasjon!

NITO ser tendens til at kontrakter signeres tidligere, og mener du kan ha krav på erstatning om du mister jobben før den starter.

Tone Bjellaanes sier at en inngått avtale er bindene og skal holdes. Arbeidsgivere som sier opp en avtale med en student må derfor kunne vise til gode grunner.📸: Mina Rad
Tone Bjellaanes sier at en inngått avtale er bindene og skal holdes. Arbeidsgivere som sier opp en avtale med en student må derfor kunne vise til gode grunner.📸: Mina Rad Vis mer

Sist uke skrev kode24 om både sommervikarer og nyansatte som har fått avslutta kontrakten allerede før oppstart.

Ifølge Tone Bjellanees, advokat i NITO, er det særlig én ting som er viktig å sikre seg når du skriver under kontrakt:

- Fordi vi i de senere årene har sett en tendens til at arbeidsgivere inngår arbeidsavtaler med tiltredelse frem i tid, og fordi reglene ikke er helt klare, hender det at vi gir råd til studenter og nyutdannede om å få inne en bestemmelse om en kompensasjon dersom avtalen blir sagt opp av arbeidsgiveren før man starter, sier Tone Bjellaanes, advokat i NITO, til kode24.

Avtaler skal holdes

Bjellaanes sier at en inngått avtale er bindene, og skal holdes. Arbeidsgivere som sier opp en avtale med en student må derfor kunne vise til gode grunner.

- Hvis selskapet som ansetter sikrer seg de beste studentene tidlig, og nærmest spekulerer i å ansette for mange for så å avslutte noen av dem før oppstart, tilser det at grunnen for oppsigelse ikke er god nok, sier hun.

Men Bjellaanes sier at reglene for oppsigelse av arbeidsavtaler før man starter ikke er helt klare.

- Og arbeidsgiver hevder ofte at de ikke er bundet av arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse før tiltredelse. NITO mener at dette ikke er avklart, sier hun.

Kan ha krav på kompensasjon

Ifølge Bjellanees er det mange hensyn som tilsier at arbeidsmiljøloven også gjelder før man starter i en jobb.

- Uansett kan du ha krav på å få kompensasjon, hvis du har et økonomisk tap fordi du mistet sommerjobben, for eksempel hvis det er for sent å skaffe ny jobb. Hvor lang tid det er til tiltredelse kan ha en del å si her, sier hun.

- Så hvilke rettigheter har nyansatte som får avslutta kontrakten sin?

- Det er det samme som gjelder for disse som for studenter, hvis en fast avtale sies opp før oppstart: Arbeidsgiver må ha en god grunn for å kunne si opp avtalen, og når det gjelder en eventuell kompensasjon, vil denne også i slike tilfeller avhenge av om du har hatt et økonomisk tap.