Ber studenter bruke AI-verktøy, og ser de blir bedre av det

Hvordan har ett år med ChatGPT påvirka studentene? – Helt klart i positiv retning, sier AI-professor Morten Goodwin.

- ChatGPT har hatt en omfattende innvirkning på informatikkutdanningen hos oss, forteller Morten Goodwin.📸: Universitetet i Agder
- ChatGPT har hatt en omfattende innvirkning på informatikkutdanningen hos oss, forteller Morten Goodwin.📸: Universitetet i Agder Vis mer

Den 30. november 2022 ble ChatGPT lansert for allmennheten. Lærere ble fort bekymret og Utdanningsdirektoratet stengte internett under eksamen.

Men nå, som snart ett år er gått, har språkmodellene påvirka hverdagen til utviklerstudentene?

Ja, mener Morten Goodwin, AI-professor ved Universitetet i Agder (UiA).

- ChatGPT har hatt en omfattende innvirkning på informatikkutdanningen hos oss. De har blitt integrert i undervisningen, i hvert fall av de høyere niåvene av programmeringsfagene, og har også vist seg å være uvurderlige ressurser for akademiske oppgaver som krever skriveferdigheter, sier Goodwin til kode24.

Fått AI-assistert viserektor

Goodwin sier at som et direkte svar på de nye teknologienes inntog, har det blitt tatt flere skritt for å endre læreplan, eksamenspraksis og så videre.

- UiA har blant annet ansatt to AI-koordinatorer for å sikre en jevn integrering av AI i undervisningen, og vår viserektor for utdanning har tatt i bruk tittelen "AI-assistert viserektor".

- I hvilken grad benytter studentene seg av store språkmodeller når de koder?

- Bruken av språkmodeller varierer blant studentene. Det er fremdeles essensielt at de lærer grunnleggende programmering uten assistanse fra AI, for å forstå de underliggende konseptene, sier Goodwin.

«Det er fremdeles essensielt at de lærer grunnleggende programmering uten assistanse fra AI.»

Oppfordres til AI-bruk

Goodwin sier at senere i undervisningen blir verktøy som GitHub Copilot og ChatGPT mye brukt.

- Spesielt i prosjektfag hvor studentene programmerer et relativt stort prosjekt, tester, kommenterer, og så videre. Studentene oppfordres til å bruke GPT og lignende verktøy – ikke bare for effektivitet i faget, men også fordi det gir dem praktisk erfaring med verktøy de sannsynligvis vil møte i arbeidslivet, sier han.

- Har det påvirka resultatene til studentene i noen grad?

- Helt klart i positiv retning. Jeg tror ikke vi har gjort noe systematisk undersøkelse på dette, men for meg som lærer ser jeg hvor merkbare forbedringene har vært i skriveferdigheter og programmeringskvalitet, spesielt blant våre mest dyktige studenter.

Må tilpasses

Goodwin sier at det kreves et godt nivå av forståelse for å utnytte disse modellene fullt ut, og studentene som mestrer dette får godt nytte av dette.

- Dersom du skal kikke litt inn i krystallkula: Vil AI få mer påvirkning på kode-utdanningen i nær fremtid?

- AI vil uten tvil fortsette å ha en voksende innflytelse på undervisningen i programmering. Det er en tydelig trend at næringslivet tar til seg disse språkmodellene, og utdanningsinstitusjonene må tilpasse seg for å gi studentene de ferdighetene de trenger for å være konkurransedyktige i fremtidens arbeidsmarked, svarer han.