Ber bransjen ansette flere autister – midt i «autisme­bølge»

- Bransjen må våge å tenke litt utenfor boksen, oppfordrer Jobloop. - Autister passer veldig godt som utviklere, mener Unicus, som ansetter dem.

- Vi mener at flere i utvikler-Norge må våge å tenke litt utenfor boksen når de skal rekruttere og sette sammen gode team, sier Sina Erichsen, daglig leder i JobLoop. 📸: JobLoop
- Vi mener at flere i utvikler-Norge må våge å tenke litt utenfor boksen når de skal rekruttere og sette sammen gode team, sier Sina Erichsen, daglig leder i JobLoop. 📸: JobLoop Vis mer

"Talet på barn med autisme i Noreg vart firedobla på eit tiår" skrev Dag og Tid før jul, og mente vi befinner oss i en "autismebølge".

Om "bølgen" skyldes at flere faktisk får utviklingsforstyrrelsen, som påstås i artikkelen, eller bare at flere får den diagnostisert, diskuteres.

Men Sina Erichsen, daglig leder i JobLoop, mener uansett at spesielt utviklerbransjen må få opp øya for menneskene det gjelder:

- Vi mener at flere i utvikler-Norge må våge å tenke litt utenfor boksen når de skal rekruttere og sette sammen gode team, sier Erichsen til kode24.

Dropper ut av skolen

JobLoop jobber for å få folk som faller utenfor inn i varmen igjen, blant annet som utviklere gjennom bootcamps som Kodehode og samarbeid med NAV.

Noen av disse er folk som dropper ut av skolen, som skal være et spesielt stort problem blant folk med nettopp autisme.

- Vi blir ofte kontaktet av foreldre som har barn med autismespekter-diagnoser, som er frustrerte og fortvilet fordi de opplever at barnet deres ikke klarer å tilpasse seg kravene som stilles i skolen, sier Erichsen i JobLoop.

JobLoop lar unge folk som dropper ut av skolen lære seg blant annet 3D-modelering og programmering, for å få dem ut i arbeidslivet. Flere av disse, ikke nødvendigvis de på bildet, skal ha autismespekter-diagnoser. 📸: JobLoop
JobLoop lar unge folk som dropper ut av skolen lære seg blant annet 3D-modelering og programmering, for å få dem ut i arbeidslivet. Flere av disse, ikke nødvendigvis de på bildet, skal ha autismespekter-diagnoser. 📸: JobLoop Vis mer

Bare det å være fysisk tilstede på en skole kan være utfordrende, blant annet på grunn av støy. Og resultatet kan bli at de til slutt dropper ut.

- Det er ikke fordi elevene er dumme, eller ikke klarer å ta imot informasjonen. Og flere av disse har interesser for avansert teknologi eller andre kunnskapsområder, som de gjerne skulle blitt utfordret på, sier Erichsen.

Det er nettopp dette aktører som JobLoop skal gi dem. Men jobbene er det bransjen som må sørge for.

- En radikalt fremoverlent arbeidsgiver er kanskje sporty nok til å ta inn en praksiselev, også på 14 år? Om han da finner den gode matchen, får han en tillitsfull og meget langvarig medarbeider. Det er en gullgruve de færreste har oppdaget!

«Det er mangler i rekruttering, ledelse, tilrettelegging, bedriftskultur og ikke minst kunnskap og kompetanse.»

Stor arbeidsledighet

En av dem som ansetter folk med slike diagnoser, heter Unicus. Faktisk ansetter de kun autister – som er begrepet de selv bruker.

- Når det gjelder “autismebølgen” så er det kanskje det en litt uheldig metafor. Det er ikke dekning for å si at det er stor økning i dem som faktisk er autistiske. Det er snarere snakk om flere ting som øker synligheten av autisme, sier Jens Kanden, konsulentsjef i Unicus, til kode24.

Blant annet skal det ha vært mange kvinner som tidligere ikke fikk diagnosen, som nå får den. Men uansett hva "bølgen" egentlig tyder på, er han ikke i tvil om at autisme skaper mye utenforskap.

- Med en arbeidsløshet blant autister som kunne vært i jobb i størrelsesorden 70 til 80 prosent, så er det riktig å si at autister i liten grad inkluderes i arbeidslivet. Det er mangler i rekruttering, ledelse, tilrettelegging, bedriftskultur og ikke minst kunnskap og kompetanse for å fasilitere at flere autister kan få og holde på jobb i det ordinære arbeidslivet, sier Kanden.

- Vi ser at så lenge vi klarer å møte dem på interesseområdene sine og hvor de er, så er det et stort potensial for utvikling og elevene blomstrer. 📸: JobLoop
- Vi ser at så lenge vi klarer å møte dem på interesseområdene sine og hvor de er, så er det et stort potensial for utvikling og elevene blomstrer. 📸: JobLoop Vis mer

Bedre nevromangfold

Autismespekteret (ASD) er bredt, og Autismeforeningen anslår at rundt én prosent av alle kan befinne seg et sted der.

Likevel er det mye som går igjen for dem, og foreningen skriver at "personer med ASD har ofte interesser innenfor et snevert område og uvanlige ting eller tematikk. De kan utvikle rigide og altoppslukende interesser og er ofte ensporet i tanker og væremåte."

- De sitter til de har løst problemet, også om de må ta “gaming-tiden” og kvelden hjemme i bruk. Så kommer de tilbake dagen etter stolt og fornøyd med å ha løst sitt eget problem, forteller Erichsen i JobLoop.

Også Kanden i Unicus mener IT generelt og utvikling spesielt "passer veldig godt for autister med interesse for IT"

- Interessen starter i ung alder. Mange autister fokuserer på noen få ting, og det sier seg selv at man da blir god på de få tingene man interesserer seg for og bruker tiden på, sier Kanden i Unicus, som også påpeker at de kan være ekstra gode på å se mønstre, håndtere store datamengder og holde fokus.

- Og fordi autister tenker annerledes, så får man, ved å innlemme autister som ledd i et bedre nevromangfold, en større kognitiv spennvide. Det kan innebære flere kreative løsninger, redusert risiko for gruppetenking og høyere kvalitet gjennom bedre feilavdekking.

Gjelder ikke alle

Igjen: Autismespekteret er bredt.

- Og alle autister er unike individer. Som vi sier – har du møtt en autist, har du møtt én autist, sier Kanden.

- Så er ikke dette potensielt litt vel generaliserende, å mene noe om «alle» med autisme?

- Det stemmer at endel autsiter ikke er fokuserte på IT og således ikke bygger ferdigheter innefor IT-feltet, svarer han.

- Men mange autister synes det er krevende med mye mennenskelig kontakt og sosiale relasjoner. For mange autister er slike situasjoner energitappende. Derfor tenderer endel autister til å finne interesser der man kan jobbe selvstendig, og lære seg et fag eller et yrke i stor grad på egenhånd. IT er et slikt fag, som åpner for mye selvstendig jobbing, og hvor mye interaksjon foregår digitalt.

Heller ikke Erichsen i JobLoop mener at "alle" med en autismediagnose automatisk er en potensiell utvikler:

- Men vi er så heldige at vi får lov til å jobbe med og få erfaringer med noen av de som også har en spekterdiagnose, og som har kreative fag som sin interesse. Vi ser at så lenge vi klarer å møte dem på interesseområdene sine og hvor de er, så er det et stort potensial for utvikling og elevene blomstrer.