Arbeidstilsynet: Mange selvstendige utviklere kan fortsette som før

Men med et viktig unntak. Etter mye usikkerhet, forsøker Arbeidstilsynet på nytt å oppklare reglene for bemanningsforetak.

Rådgiver Ingvild Tanke Nygård i Arbeidstilsynet hadde gode nyheter til mange selvstendige utviklere under Arbeidstilsynets webinar om bemanningsforetak. 📸: Arbeidstilsynet / YouTube
Rådgiver Ingvild Tanke Nygård i Arbeidstilsynet hadde gode nyheter til mange selvstendige utviklere under Arbeidstilsynets webinar om bemanningsforetak. 📸: Arbeidstilsynet / YouTube Vis mer

Oppdatert 4. desember med en presisering fra arbeidstilsynet.

Nye regler om innleie av arbeidskraft har skapt mye debatt blant både selvstendige utviklere, konsulentselskaper og selskaper som leier ut utviklere som driver for seg selv.

I en artikkel på kode24 den 14. november forsøkte Arbeidsstilsynet å oppklare, men mange opplevde å ikke bli særlig klokere.

Nå har Arbeidstilsynet oppdatert sin veileder om bemanningsforetak, og kommet med en del presiseringer som burde gjøre ting litt klarere.

I et webinar den 24. november, som du kan se nederst i artikkelen, gikk Arbeidstilsynet gjennom reglene.

«Virksomheter uten ansatte skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak.»

Disse "går fri"

I det 21 minutter lange webinaret går Arbeidstilsynet gjennom:

  • Ordningen og hvem som er omfattet av den
  • Hvordan du søker om å bli et bemanningsforetak hvis du er omfattet av ordningen

Ingvild Tanke Nygård, rådgiver i Arbeidstilsynet, hadde gode nyheter til mange selvstendige utviklere:

– Kjøp av tjenester fra virksomhet som består av kun én person, enkeltpersonforetak eller selskap med kun eier, anses ikke som innleie etter arbeidsmiljøloven, sa Tanke Nygård.

Det betyr at disse ikke trenger å søke, men kan fortsette som før:

  • Enkeltpersonforetak (ENK)
  • Aksjeselskap (AS) der eier er eneste ansatt

– Virksomheter uten ansatte skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak, sier Tanke Nygård.

Viktig å være obs på

Det er likevel et par ting du må være oppmerksom på. I en e-post til kode24 sier Arbeidstilsynet:

– Departementet har lagt til grunn at virksomheter som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) ikke vil være omfattet av innleiereglene, og følgelig heller ikke av godkjenningsordningen for bemanningsforetak. Dette skyldes at det i slike enpersonsbedrifter ikke foreligger reelt toparts underordnings/avhengighetsforhold.

– De er likevel ikke forhindret fra å tilby tjenester gjennom oppdragsavtaler med andre virksomheter. I forholdet mellom virksomheten som skal ha arbeidet utført, og personen som utfører arbeidet, er det viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold.

– I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller den personlige arbeidskraften sin til disposisjon og om vedkommende er underlagt styring, ledelse og kontrollen til arbeidsgiver. Om arbeidsforholdet er slik, taler det for at personen skal bli klassifisert som arbeidstaker. Arbeidsmiljølovens bestemmelse om arbeidstakerbegrepet presiseres 1. januar 2024 som skal gjøre denne vurderingen enklere, skriver Arbeidstilsynet.

Oppsummert

Kort fortalt kan du altså fortsette som du alltid har gjort, hvis utviklerbusinessen din består av bare deg selv – uansett om du har enkeltpersonforetak eller har et AS.

Men hvis du driver et AS og plutselig får lyst til å ansette ektefellen, eller få inn en ekstra utvikler til å hjelpe deg – da må du søke om å bli et godkjent bemanningsforetak for å kunne leie deg ut.

Og så må du være obs på om hvorvidt du er i et oppdragsforhold eller et arbeidsforhold.

Reglene finner du i Arbeidstilsynets veileder her

Under kan du se Arbeidstilsynets webinar om hvem som trenger godkjenning som bemanningsforetak, og hvordan de som trenger det går frem for å søke.