Bouvet om 2018: Mer Python, mindre jQuery

Bouvet oppsummerer kodeåret og spår det neste. - Utviklere får en etisk utfordring med AI, tror sjefene.

Bouvet er et konsulentselskap med 1.350 ansatte spredt over Norge og Sverige, hvor rundt 700 av dem anser seg som utviklere. 📸: Bouvet
Bouvet er et konsulentselskap med 1.350 ansatte spredt over Norge og Sverige, hvor rundt 700 av dem anser seg som utviklere. 📸: Bouvet Vis mer

- Trendene i IT-bransjen er preget av sensasjoner: «KAST ALT DU HAR I HENDENE! METODE XYZ OG LURIUM2000-RAMMEVERKET LØSER ALT!» forteller avdelingsleder Anette Bergo og CTO Simen Sommerfeldt i Bouvet til kode24.

Men hvilke trender viste seg å faktisk få fotfeste i 2018, hva kommer til å ta av i 2019 og hvilke utfordringer møter oss i året som kommer?

kode24 har bedt en rekke norske selskaper se tilbake på kodeåret som har gått, og spå litt om kodeåret som kommer.

Her er Bergo og Sommerfeldt i Bouvet sine tanker.

Hvilke nye teknologier begynte Bouvet å bruke i 2018? ✨

Vi har sett en økning i bruk av Python, spesielt innen data science. Dette skyldes blant annet gode biblioteker innen statistisk analyse, maskinlæring og visualisering.

TypeScript er i daglig bruk over det ganske land og vi er blitt glade i Kotlin og Go. Vi merker også økende bruk av funksjonell programmering, ikke bare i form av rene funksjonelle språk, men at konseptene siver inn i andre språk.

Serverless er et ord som har sneket seg inn i det daglige vokabularet, og backend er i mange tilfeller ikke lenger en kodeklump, men en broker som integrerer forskjellige skytjenester både for lagring, prosessering og presentasjon.

PowerBI er et nyttig verktøy, som gir en kjapp gevinst på visualisering.

Generelt ser vi at Microsoft har befestet sin posisjon i det norske markedet det siste året, også med nye datasentre i Norge. Samtidig har Google sine AI/ML-løsninger mye for seg, og Amazon lar oss være proffe i DevOps-aksen.

Vi jobber mer og mer med mixed reality. Unity seiler opp som et viktig og foretrukket verktøy, og vi ser mot spillindustrien for å lære oss 3D-modellering og programmering.

Andre stikkord: Firebase, RabbitMQ, Redis, Graphql, Kubernetes, Thymeleaf – ikke nødvendigvis nye teknologier, men ting som vi nå i økende grad leverer på i produksjon.

Avdelingsleder Anette Bergo og CTO Simen Sommerfeldt i Bouvet. 📸: Bouvet
Avdelingsleder Anette Bergo og CTO Simen Sommerfeldt i Bouvet. 📸: Bouvet Vis mer

Hvilke teknologier sluttet Bouvet å bruke i løpet av 2018? 💩

Groovy, JBOSS og jQuery trender nedover.

Vi har blitt mer forsiktige med bruk av Microservices, etter å ha erfart at de av og til resulterer i en distribuert spaghettiball.

Vi anbefaler sjeldnere on-premise løsninger med mindre det er spesifikke grunner til det, spesielt ser vi at on-premise databaser har en kostnad med drift og vedlikehold som ofte kan spares inn med billigere skyløsninger - de er også generelt sikrere og har høyere tilgjengelighet.

Hvilke teknologier tror dere kommer til prege backend-utvikling i 2019? ⚙️

Vi ser for oss vekst innen Typescript, Python, node.js, Kotlin, Docker, Kubernetes, Kafka, serverless og skyplattformer.

Alle slags AI-plattformer og tjenester er i voldsom vekst, fra chatbotter til maskinlæring på boks. Hvem som seirer her er ikke lett å spå, men vi heier på norske leverandører som Boost.ai.

Blockchain er overhypet, og hypen kommer til å dabbe av i 2019. Men vi tror også at vi vil komme til å se noen få interessante bruksområder, mest sannsynlig med avarten «distributed ledger».

Q# fra Microsoft og IBM Q kan være interessante å følge med på. Kvante-computing er enda ungt. Vi ser ikke for oss at dette er noe vi kommer til å levere på i 2019. Like fullt har vi begynt å sette oss inn i mulighetene og utfordringene, spesielt med tanke på AI og data science.

Hvilke teknologier tror dere kommer til prege frontend-utvikling i 2019? 🎨

Vi ser en økning i bruk av Angular, men React vil holde seg populært. Vi ser også en økning i Vue og Elm.

Vi er undrende til Webassembly: Det muliggjør bruk av andre språk enn JavaScript – et språk som har noen utfordringer. Markedet dreier kanskje heller mot TypeScript for å kompensere for noen av disse.

Vi ser også et økende behov for kunnskap og kompetanse innen 3-dimensjonale brukergrensesnitt, og tror det vil skje mye med rammeverk og metodikk her i løpet av året.

Hva tror dere blir bransjens største utfordringer i 2019? 🔥

Virksomhetene får større krav til innovasjon, hvilket krever krever tverrfaglig forståelse og samarbeid. Manglende digitaliseringskompetanse på leder/kundenivå forsinker fremdriften og leder til feilinvesteringer. Andre veien må utviklere bli flinkere til å kommunisere på en forståelig måte med omverdenen

Kvalitetene personvern og sikkerhet blir hygienefaktorer fremover, samtidig med at skyløsninger stiller til kompetanse innen drift. Dermed må Dev utviklere hoppe over DevOps og gå rett på DevSecPrivOps. Det kan bli en heftig reise i ny kompetanse for mange

Utviklere får også en etisk utfordring i forbindelse med AI. Det kan hende at virksomheter ber om ting som man ikke burde lage.

«Det kan hende at virksomheter ber om ting som man ikke burde lage.»

Vi har alle en utfordring med bemanning, så vi må jobbe smartere og fokusere på å levere verdi og problemløsning fremfor teknologi. Dette inviterer til en eksperimentell utviklingsapproach mer enn tradisjonell prosjekt-tilnærming

Mange virksomheter mener at IT-systemer best fremkommer kontinuerlig, fremfor i rykk og napp i store prosjekter. Dermed endres rammene for utviklerne.

Vi ser også at det må skje en modning i hvordan man inkluderer AI og AR/VR i arkitektur og brukeropplevelse

Vi tror at rene utvikler-avdelinger vil bli færre: Tanken om IT som støttefunksjon har gått ut på dato, og folk forstår at IT må være innvevd i virksomhetens DNA. Utviklerkompetansen flytter seg så tett på forretningen at de i praksis er forretningen. De som driver med offshoring eller andre former for mindre tett samarbeid, vil sakke etter. Dette rammer ikke nødvendigvis produktutvikling