Hver tredje utvikler plages av møblene på hjemmekontoret

Savner tilbud og bruker egne penger. - Men jobben skal betale! mener fagforeningene.

Gjennom det siste halvåret har vi, blant annet gjennom flere Innboks-runder, sett mange eksempler på hjemmekontorer som neppe er spesielt gode for ryggen. Nå har vi også tall som viser at mange mangler skikkelige kontormøbler. 📸: Privat / Ole Petter Baugerød Stokke
Gjennom det siste halvåret har vi, blant annet gjennom flere Innboks-runder, sett mange eksempler på hjemmekontorer som neppe er spesielt gode for ryggen. Nå har vi også tall som viser at mange mangler skikkelige kontormøbler. 📸: Privat / Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Ifølge kode24s spørreundersøkelse Kodeløkka, hvor over 680 norske utviklere har svart, sitter 80 prosent av oss fortsatt mer på hjemmekontor enn normalt - et halvt år etter koronapandemien traff Norge.

Mange savner nå kollegene sine, mange savner rutinene kontorlivet ga dem og mange savner kontormøblene.

Før korona var det å sitte riktig på jobben en hel industri, som over natta ble nærmest glemt på mange arbeidsplasser.

Tall fra Kodeløkka viser at hjemmekontoret nå begynner å tære på helsa for mange norske utviklere - og at arbeidsplassene deres tilsynelatende ikke følger sin plikt.

Så mange plages

Her er resultatene fra Kodeløkka, hvor 680 lesere tok stilling til en rekke påstander:

NITO ikke overraska

Tallene fra Kodeløkka viser at under halvparten synes møblene på hjemmekontoret er like gode som på kontoret.

Advokat Anne-Lise Mala Fredriksen i NITO
Advokat Anne-Lise Mala Fredriksen i NITO Vis mer

Og hver tredje sier at de har merka ubehag eller smerter som direkte følge av å jobbe mer hjemme.

- Dette er ikke overraskende tall, sier advokat Anne-Lise Mala Fredriksen i NITO til kode24.

- Ikke alle har mulighet for kontorplass hjemme. Mange sitter ved et vanlig bord på en spisestuestol eller likende. Disse er ikke mulig å tilpasse med tanke på høyde og så videre, og da oppstår det lettere fysisk ubehag eller i verste fall skader, fortsetter hun.

- På kontoret på arbeidsplassen har man som regel fått hjelp fra HR-avdelingen eller bedriftshelsetjenesten til å få en god arbeidsstilling, det sier seg selv at det blir annerledes hjemme.

Tekna bekymra

Heller ikke Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, blir spesielt overraska over tallene kode24 sender henne.

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna Vis mer

Hun tror hjemmekontor gir mange utviklere en fleksibilitet de ønsker, men samtidig en rekke utfordringer - blant annet det å sitte riktig.

- I Tekna er vi også bekymret for det psykososiale, og økt ensomhet blant arbeidstakere ved vedvarende bruk av hjemmekontor. Nå er det viktig at arbeidsgiverne tar inn over seg den nye hverdagen, og tilrettelegger for den på en måte som ivaretar arbeidstakerne best mulig, sier Randeberg til kode24.

- Forskriften som regulerer arbeid hjemmefra er utdatert, og trenger å bli revidert sett i lys av dagens situasjon.

Arbeidsgivers plikt

Selv om forskriftene kanskje er utdatert, er lovverkets prinsipper ganske så klare: Arbeidsgiveren din har ansvaret for at du har et sunt og trygt arbeidsmiljø, også på hjemmekontoret.

- En arbeidstaker er ansatt for å utføre arbeid i arbeidsgivers tjeneste. Arbeidsgiver har derfor plikt til å stille nødvendig utstyr til arbeidstakers disposisjon, for at arbeidstaker skal være i stand til å utføre sitt arbeid, forklarer Fredriksen i NITO.

Likevel synes hver tredje utvikler i kode24s spørreundersøkelse at arbeidsgiveren deres ikke har bidratt med det de bør av utstyr til hjemmekontoret.

- Arbeidsmiljøloven gjelder også for hjemmekontoret, påpeker Randeberg i Tekna.

- Dette betyr at arbeidsgivere skal sørge for at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas på en god måte. Arbeidsgiver bør tilrettelegge for at arbeidstaker har tilstrekkelig og ergonomisk riktig utstyr, slik at de ansatte kan gjøre en god, tilfredsstillende og effektiv jobb, også hjemmefra.

Jobben skal betale

Hver tredje utvikler synes altså ikke at jobben deres stiller opp med utstyret som trengs, og enda flere melder at de har brukt egne penger på hjemmekontoret sitt: 45 prosent.

Også her er prinsippet enkelt: Det er jobben din som skal betale for arbeidsutstyret ditt - vel og merke det du faktisk trenger.

- Innkjøp av utstyr bør klareres med arbeidsgiver i forkant, men vi mener at dersom man har kjøpt nødvendig utstyr privat, er det naturlig at arbeidsgiver dekker dette. Når store deler av arbeidsstokken stiller hjemmet sitt til disposisjon som arbeidsplass, må man som gjengjeld kunne kreve tilfredsstillende ergonomisk og teknisk utstyr, synes Randeberg i Tekna.

- Arbeidstaker skal ikke bruke egne penger på arbeidsutstyr på hjemmekontoret, da dette er arbeidsgivers plikt å skaffe til veie, sier Fredriksen i NITO, men også hun understreker at du ikke kan kjøpe først og spørre etterpå - kjøpene bør klareres på forhånd.

kode24 har stilt flere spørsmål til arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, om hvorfor norske arbeidsplasser tilsynelatende ikke hjelper arbeidstakerne sine nok, men har foreløpig ikke fått svar.