Vivaldi-sjef raser mot Google: – Slutt å skade brukerne og nettet!

- Googles bidrag til nettet er ofte ekstremt egennyttige, og kan ofte være til skade for andre, mener Vivaldi-grunnlegger Jon von Tetzchner. Google er uenig.

Jon Stephenson von Tetzchner er CEO og en av gründerne i nettleserselskapet Vivaldi. 📸: Vivaldi
Jon Stephenson von Tetzchner er CEO og en av gründerne i nettleserselskapet Vivaldi. 📸: Vivaldi Vis mer

– Både vi og Internett vil få en bedre framtid om flere slår opp med Chrome, skrev Bekk-utvikler Hans Kristian Henriksen nylig i et leserinnlegg på kode24.

Kritikken gikk blant annet på Google-initiativer og forslag til nye nettleser-API-er han mente gikk ut over blant annet personvern – og valg de gjør som er fordelaktige for Google og selskapets tjenester, men ikke for andre.

Vivaldi-sjef og grunnlegger Jon von Tetzchner deler Henriksens bekymring:

– Selvfølgelig er det noen positive sider ved at store ressurssterke aktører bidrar til utviklingen av weben. Dessverre er det ofte slik at disse aktørene har en egeninteresse som veier ekstremt tungt, og dytter webens beste interesse til side, sier Tetzchner, som altså lager en direkte konkurrent til Googles Chrome, til kode24.

«Som en generell "regel" er Googles bidrag til nettet ekstremt egennyttige, og kan ofte være til skade for andre.»

Dikterer nettstandarder

Tetzchner mener det er et problem at selskaper med uforholdsmessig mye ressurser og innflytelse over tid har hatt muligheten til å diktere nettstandarder. Andre aktører som prøver å forbedre nettet har ikke de samme ressursene og innflytelsen.

Det at selskaper som Google bruker ressursene sine til å styrke dominansen sin over nettet generelt, gjør det enda vanskeligere å presse tilbake mot dem, mener Tetzchner.

– Som en generell "regel" er Googles bidrag til nettet ekstremt egennyttige, og kan ofte være til skade for andre. De prøver å tvinge brukere til å tillate profilering og sporing, og skader deres personvern i prosessen. Det kan sees av de tynt forkledde sporings- og profileringsfunksjonene de kaller "privacy sandbox", som FLOC og Topics, som har blitt kraftig kritisert av alle personvernbevisste nettleserleverandører.

Privacy sandbox er en teknologi ment å erstatte tredjeparts-cookies for å gi mer relevante annonser, og ble rullet ut i Chrome for et par måneder siden. Det kan skrus av i Chrome-innstillingene under "Personvern og sikkerhet", "Annonsepersonvern".

Forsøk på å stoppe adblokkere

I juli la Google frem et forslag til en teknologi som skulle gjøre det mulig for en nettside eller web-applikasjon å detektere om brukerens nettleser er til å stole på, kalt Web Environment Integrity (WEI).

Forslaget ble møtt med massiv kritikk, og nylig valgte Google å droppe WEI. Google har også svart på kritikken i dette innlegget på GitHub.

Men det at Google i det hele tatt prøvde å innføre denne teknologien i Chrome får Tetzchner til å se rødt:

– WEI er nok et eksempel på denne skadelige, egennyttige holdningen. Det kan sies å ha noen positive aspekter for gamere, men det er bare et røykteppe for et stort reklameselskap som prøver å presse ut mer penger fra reklame, på bekostning av alle andre.

Tetzchner mener WEI i bunn og grunn var et forsøk på å tvinge annonseblokkerere ut av drift, og forsøke å gjøre nettleserprofilering til normen.

– Slik at en nettleser kunne si "dette ser ut til å oppføre seg som et ekte menneske" – noe som er avhengig av sporing og profilering, for å kunne si det med en viss autoritet.

Bruker selv Chromium

– Dere sier at det er viktig med et mangfold av nettlesere og nettlesermotorer for å motvirke fremtidige forsøk fra én enkelt part på å diktere fremtiden til nettet. Men samtidig så bruker dere selv Chromium som nettlesermotor?

– Det er helt riktig at Vivaldi er basert på Chromium, men vi gjør mange modifikasjoner på motoren, noe som gjør den svært kompatibel med, men likevel forskjellig fra, Chromium. Dette gjør at vi blant annet kan hjelpe brukere av Vivaldi til å ha større kontroll over egen data og personvern, sier Tetzchner.

Han sier at det å bruke Chromium var den eneste realistiske måten å komme igang da Vivaldi ble etablert. Hastigheten Chromium utvikles med er også så høy at det ifølge Tetzchner ville vært umulig for andre å holde tritt med en konkurrerende motor.

– Selv å bygge en nettleser basert på Chromium, med moderate mengder tilpasning til nettlesermotoren, er en skremmende oppgave. Men vi håper at vi med tiden kan jobbe med å avvike fra Chromium i enda større grad.

«Slutt å lage nye API-er som skader brukere og nettet!»

Mener reguleringer må til

– Hva mener du bør gjøres for å unngå at store aktører gjør ting som kan få uheldige konsekvenser for web-en?

– Regulering kan være en del av svaret, og det er utrolig viktig at regulering gjøres riktig, slik at man ungår at portvoktere finner veier rundt reguleringen. Vi jobber tett med organer rundt om i verden, spesielt EU, for å sørge for at de stiller best rustet for å kunne regulere portvokterne.

Tetzchner mener det er viktig at brukerne er klar over hvordan store selskaper påvirker hverdagen deres, og ikke minst kontrollen de har over den.

– Opplæring og deling av kunnskap er essensielt for at vi skal unngå at vi ender i en situasjon hvor absolutt alt på webben blir kontrollert av GAMAM; Google, Amazon, Meta, Apple og Microsoft. Her er det opp til forbrukerne å bruke sin makt.

Han mener at det er viktig med et mangfold av muligheter for å gi brukerne den beste opplevelsen av webben. Det lar seg ikke gjøre for én enkelt eller noen få aktører dikterer fremtiden for nettet, mener han. Hans oppfordring til Google er å slutte å spore og profilere brukere på internett.

Slutt å lage nye API-er som skader brukere og nettet!

Sondre Ronander er kommunikasjonssjef for Google i Norge og Finland. 📸: Google
Sondre Ronander er kommunikasjonssjef for Google i Norge og Finland. 📸: Google Vis mer

Google: – Vil samarbeide

Googles kommunikasjonssjef for Norge og Finland, Sondre Ronander, sier til kode24 at han ikke er enig med Tetzchner i at Google på noen måte presser sine løsninger på bransjen.

– Sannheten om alle disse initiativene, og vår tilnærming generelt, er at vi ønsker å utvikle nettet i samarbeid med bransjen. Derfor deler vi løsningsforslag, slik at vi kan få tilbakemeldinger og reiterere, sier Ronander til kode24.

Han sier at det også er slik at nettet trenger enn "oppussing", for eksempel med endrede forventninger til personvern.

– Samtidig er det et ubestridt faktum at det åpne og frie internettet er reklamefinansiert – og fortjener å bevares.

– Innovasjon er veien til å løse denne gordiske knuten, og vi er beviselig villig til å investere mye for å finne den.

Dette kan de imidlertid ikke gjøre alene, sier Ronander.

– Vi er optimistiske for at vi sammen kommer frem til løsninger som bevarer det som er bra med dagens økosystem, samtidig som vi bedrer personvern, sikkerhet, og støtter konkurranse.