Vil at du skal klage inn UU-feil til Diskriminerings­nemnda

- En klagemulighet vi oppfordrer folk å bruke, sier Tilsynet for universell utforming av ikt.

Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av ikt, mener flere bør bruke Diskrimineringsnemda. 📸: UUTilsynet / Twitter
Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av ikt, mener flere bør bruke Diskrimineringsnemda. 📸: UUTilsynet / Twitter Vis mer

Nylig skrev vi om en tilgjengelighetsfeil i Ruter sin app, som brukere varslet om på Twitter. Allerede i originaltråden skrev Ruter at feilen var videreformidlet til utviklingsavdelingen.

Lead utvikler for Android i Ruter, Trym Nilsen, kunne bekrefte at feilen var funnet, at den hadde med dark-mode å gjøre, og at en fiks var på vei ut. Han oppfordret samtidig brukere om å henvende seg til kundeservice hvis de fant flere feil.

Tilsynsdirektør Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av ikt mener nå at flere bør benytte seg av Diskrimineringsnemda.

App-klager

- I enkeltsaker der brukere opplever problemer med universell utforming på nettsted eller app, er det Diskrimineringsnemnda som behandler klagene, forklarer Rygg til kode24.

- Det er en klagemulighet som vi oppfordrer til å ta i bruk.

Rygg forteller at tilsynet stadig får henvendelser om apper som ikke fungerer, men at de fleste går til Diskrimineringsnemnda først.

Så kan nemnda igjen be tilsynet å teste appen for dem. I følge Rygg fikk tilsynet 20 forespørsler om bistand på apper i 2022.

Tilsynets råd til app-utviklere

Tilsynet har ikke har fått noen forespørseler om å teste Ruter-appen tidligere, i følge Rygg. Altså har det aldri blitt meldt inn tilgjengelighetsfeil i denne appen som tilsynet har behandlet.

Hun har likevel noen generelle råd til Ruter og andre app-utviklere i Norge:

- Vi råder alle virksomheter til å ta tilbakemeldinger fra brukeren på alvor, og jeg regner med at Ruter gjerne vil at dette fungerer slik at alle kan bruke det. Vårt råd er å gå i dialog med brukere med ulike brukerbehov.

- Ellers er rådene vi vanligvis gir til virksomhetene at de bør tenke på universell utforming av ikt så tidlig som mulig – allerede ved anskaffelse eller utvikling av appen. Man kan spare seg mye arbeid på å ha tenkt på dette fra begynnelsen, og bli godt kjent med brukerbehovene fremfor å måtte ta arbeidet med å korrigere i etterkant.

Hun legger til at det som er så fint med å tilrettelegge for universell utforming er at appen også får flere brukere av det.

Får konsekvenser

Rygg legger også til at digitalt utenforskap er et stort problem. Både for den enkelte som ikke får delta på lik linje med andre, og for oss som samfunn ved at vi stenger folk ute.

- Universell utforming av ikt er pålagt gjennom lov og forskrift og skal gjøre at vi alle sammen kan delta i samfunnet fullt ut. Derfor er det viktig at virksomhetene som tilbyr appene jobber aktivt for å etterleve dette slik at appene etterlever minstekravene.

Hun legger til at virksomheter også får mindre gevinster ved at de ikke når alle sine kunder eller brukere, og at universell utforming rett og slett er en vinn-vinn-sak.

- Om jeg blir blind i morgen, ønsker jeg jo selvsagt fremdeles å gå på jobb i Digdir, lese nyheter på nett, kommunisere med skolen på foreldreappen og betale regningene mine. Nå er vi i 2023 – vi forventer at apper og nettsider fungere for alle som ønsker å ta dem i bruk. Det er i vår felles interesse.