Tekna om kritikken: - Vi er svært opptatt av utviklere

- IKT er et område som vil være prioritert for Tekna framover, skriver visepresidenten.

- Vi mener at utviklere har mye å vinne på å være fagorganiserte, skriver Elisabet Line Haugsbø, visepresident i Tekna. 📸: Tekna
- Vi mener at utviklere har mye å vinne på å være fagorganiserte, skriver Elisabet Line Haugsbø, visepresident i Tekna. 📸: Tekna Vis mer

Jørgen Jacobsen skriver i Kode24 at Tekna blåser i utviklere.

Tekna har over 93.000 medlemmer og vi forsøker å være relevant for hver enkelt. Derfor er vi glad for alle tilbakemeldinger.

Jeg vil understreke at vi er svært opptatt av utviklere, programmerere og IKT-bransjen generelt. Derfor har vi nesten 20.000 medlemmer fra IKT-sektoren. 5.400 er med i fagnettverket Tekna Big Data, som er en av våre største faggrupper.

De siste årene har Tekna jobbet hardt for å løfte opp problemstillinger knyttet til IKT-sikkerhet og rekruttering til IKT-bransjen. Vi er opptatt av å belyse behovet for mer IKT-kompetanse i samfunnet, og spesielt den avanserte kompetansen. Dette gjør vi både gjennom politiske innspill og høringsuttalelser, men også ved å utarbeide rapporter, arrangere debatter og aktivt er ute i mediene.

Lav fagorganisering

Vi erkjenner like fullt at utviklere er en gruppe der fagorganiseringen er noe lav.

Bransjen er moderne og annerledes, med mange individualister. Det har utfordret oss til å tenke nytt for å være relevante som fagforening.

Vi mener at utviklere har mye å vinne på å være fagorganiserte. Den norske modellen for samarbeid i arbeidslivet og arbeidstakeres rettigheter er kanskje viktigere enn noen gang. Ikke minst i en bransje som IKT, der endringene og utviklingen skjer i et rasende tempo. Våre jurister hjelper daglig medlemmer med både faglige og privatrettslige problemstillinger

Faglig ønsker Tekna å være den prioriterte foreningen for IKT-utviklere. Gjennom Tekna Big Data samler vi 5.400 medlemmer i et faglig nettverk, med blant annet arrangementer, samlinger og kurs. Nettverket brukes også aktivt som tenketank for politiske utspill. De fleste fagnettverkene i Tekna blir startet etter initiativ fra medlemmer som brenner for faget sitt.

Signert avtale

Vi vil være en stemme for norsk data science og kunstig intelligens (KI). Vi forstår at det kanskje er lite attraktivt for alle medlemmer innen IT. Tekna vil gjerne starte flere faglige grupper innen teknologi, programmering og høre på innspill fra interesserte medlemmer som ønsker å bidra.

Jackobsen etterlyser en gruppe med likesinnede. Vi i Tekna ønsker bedriftsgrupper i alle virksomheter velkommen. Eneste forutsetningen er at det er tre eller flere Tekna-medlemmer på arbeidsplassen.

Nylig signerte vi en avtale med Finans Norge, som gjør oss sterkere og bedre rustet som fagforening i finanssektoren, der mange IKT-medlemmene jobber. Vi har svært kompetente tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som gjør en fremragende jobb for våre medlemmer.

Vil prioritere IKT

IKT-sektoren er i sterk vekst, og det er viktig at denne gruppen arbeidstakere får en stemme inn i virksomhetene. Det får man gjennom å danne lokale grupper. Organisering og dannelse av lokale grupper er nødvendig for at nettopp utviklere skal få medbestemmelse på arbeidsplassen og bidra i bedriftsutviklingen.

Mange utviklere jobber mye, og eksempelvis arbeidstid, lønnsoppgjør og lønnsdannelse kan være sentral tematikk.

Jacobsens kritikk er noe vi tar innover oss. IKT er et område som vil være prioritert for Tekna framover. Vi tar Jacobsens innspill som en utfordring til å bli enda mer relevante for hans profesjon.

Utviklere må også oppleve verdien av å være organisert, utover svært gode ordninger for bank- og forsikring.