Språk, rammeverk og biblioteker vi vil lære oss i sommer

- Skjønne hvordan man debugger i JavaScript, uten å ende opp i console.log-helvete, melder én.

Vil du lære deg noe nytt om programmering i sommer, enten fordi det blir litt roligere på jobben eller fordi koronaferien blir litt kjedeligere enn vanlig, har vi noen tips til deg. 📸: <a href="https://unsplash.com/@vladimirov?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Stefan Vladimirov</a> / <a href="https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Vil du lære deg noe nytt om programmering i sommer, enten fordi det blir litt roligere på jobben eller fordi koronaferien blir litt kjedeligere enn vanlig, har vi noen tips til deg. 📸: Stefan Vladimirov / Unsplash Vis mer

Bør utviklere bruke fritiden sin på koding? Det er en problemstilling kode24 har tatt opp tidligere, blant annet fordi enkelte utviklere med barn føler at de henger etter kolleger uten barn.

Vi i kode24 mener svaret i prinsippet er enkelt; å bruke fritid på fag må være frivillig. Men i praksis er det selvfølgelig mer komplisert; om alle kollegene dine bruker fritid på fag, virker det kanskje ikke så frivillig, lenger.

Uansett vil mange se på sommeren som en mulighet til å lære seg noe nytt, enten fordi de har overskudd på fritid og ferie, eller fordi det blir litt roligere på jobben.

kode24-timen spurte kode24-klubben til ukas Innboks om hva de har lyst til å lære seg i sommer.

Om noe, da, for igjen: Det er helt frivillig, og som Bendik Laukeland Knapstad skriver:

- I år tror jeg sommerferie skal få være sommerferie. Kanskje lære meg å flette håret til 2,5-åringen. Eller å dykke?

#1: Mer JavaScript

- Må være enda mer JavaScript det da, ettersom jeg nylig har startet med det, forteller studenten Monica Munkvold Nikolaisen.

- Skjønne JavaScript litt bedre. Og ikke minst skjønne hvordan man debugger i JavaScript uten å ende opp i console.log-helvete, drømmer Odd Erik Midthaug.

- WordPress som headless CMS, og bli bedre i React, planlegger Sondre Nordjore.

«Skjønne hvordan man debugger i JavaScript uten å ende opp i console.log-helvete.»

#2: Vue.js

- Etter 15 år med LAMP og VPS-er, har jeg startet med Vue og NodeJS. Skal bruke sommeren på å sette meg inn i hva S/F/BaaS, EC3, S3, AWS og alle andre forkortelser er og hvordan det skal brukes, lover Emil Enevoldsen.

- NodeJS og Vue, melder meg på kurs tvert om noen vil holde det til meg! skriver Kato Gangstad.

- Bit og Nuxt, melder Trond Graabræk kort, og sikter altså med sistnevnte til "Next for Vue".

#3: Nye språk

- Har i det siste lest en del om Prolog og kost meg masse med det, så jeg tenker å fortsette med det. Har også blitt anbefalt en bok om Haskell av en kollega, som jeg har starta på og som jeg håper på å få jobba meg gjennom, forteller Mads Hvenekilde Røskar, som får støtte:

- Skal fortsette å lære Haskell-programmering, og har kjøpt både bøker og kurs, skriver Dervis Mansuroglu.

- Lyst til å bli flinkere på Linux og Rust, forteller Tanet Trimas.

- Mer Kotlin! slår Roar Grønmo fast.

#4: Maskinvare, Python, Flux

- Algoritmer og datastrukturer! Fremdeles student, med dette som pensum i høstsemesteret, skriver Alexander Brandhaug.

- Lære mer om hvordan man kobler sammen hardware med software. Starte smått med en Arduino og bygge oppover derfra. Typ sånn som Stuff Made Here, skriver Maximilian Øystå Lloyd, og sikter til en populær Youtube-kanal.

«GitOps pluss Flux, for bedre oversikt over miljøer og infrastruktur i Kubernetes.»

- Har lyst til å lære meg asyncio i Python, kommenterer Geir Krummelum Aasen.

- GitOps pluss Flux, for bedre oversikt over miljøer og infrastruktur i Kubernetes, planlegger Trym Kristian Bjørnvik.

- Lumen PHP-API, skriver Øystein Hegnander kort.

God sommer!

Denne ukas episode av kode24-timen, med tilhørende Innboks, var den siste før jeg, Ole Petter, går ut i pappaperm. Og den siste før kode24-timen derfor tar seg en ekstra lang sommerferie.

Den første ferien kode24-timen noen sinne har hatt, faktisk, etter 85 episoder på like mange uker.

- God sommer og pappaperm, og takk for at dere har skapt en plattform for gode diskusjoner og engasjement, kommenterer Lars Fredriksen på kode24-klubbens Innboks-post.

- Vil også si takk til alle som har bidratt i diskusjoner og folkeopplysning for kodere på hver sin tue, og til oss alle for å ha holdt en sånn høvelig folkelig tone uten å bli for selvhøydtidelige og bastante, og uten å gå all inn for hverken selvpromotering eller firmahyllester.

Amen. Og god sommer.