Snart må du rapportere utslippene dine - sånn måler du skyen din

- Selv om sjefen din ikke bryr seg, må du snart rapportere på de utslippene som bedriften din påfører verden.

Om du (eller sjefen din) ikke føler at det å vite noe om bedriftens utslipp er viktig i seg selv, så kan jeg glede deg med at det finnes helt objektive og forretningsmessige grunner til å bry seg om dette også, skriver Hans Kristian Henriksen. 📸: AFP-Jung Yeon Je/privat
Om du (eller sjefen din) ikke føler at det å vite noe om bedriftens utslipp er viktig i seg selv, så kan jeg glede deg med at det finnes helt objektive og forretningsmessige grunner til å bry seg om dette også, skriver Hans Kristian Henriksen. 📸: AFP-Jung Yeon Je/privat Vis mer

Det er lett å tenke at alt som er digitalt er klimavennlig. Hvis vi ikke bruker papir, og slipper å produsere fysiske ting, hva kan da være igjen av klimautslipp? Det er lett å glemme at datamaskiner må produseres, og strøm går med både til drift og kjøling.

Totalt utgjør disse utslippene en ikke ubetydelig del av den klimapåvirkningen en bedrift står for. Og siden du om få år vil bli pålagt å rapportere på dette, er tiden moden for å finne ut hvordan du kan kartlegge klimautslippene til de digitale tjenestene dine!

Tidligere har vi skrevet om hvordan den stadig økende bruken vår av datakraft og de enorme datamengdene vi sender og lagrer står for omtrent like store utslipp som flybransjen — ca 3.5% av de totale globale utslippene 😱 . Hvis vi skal kunne gjøre noe med dette, må vi starte med å kartlegge helt konkret hvor utslippene kommer fra, og hva som driver dem. Først da kan vi optimalisere systemene vi lager til å ha så lave utslipp som mulig.

Hvordan identifisere utslipp i offentlig sky?

Fordelene med å bruke offentlige skytjenester er mange, og også når det kommer til bærekraft har skyplattformene store fordeler. Ikke bare driver man svært effektiv timesharing av de fysiske resursene, noe som sikrer høyest mulig utnyttelsesgrad, man har også noen av verdens største selskaper i ryggen når det kommer til innsikt og data. Takket være det kan vi med litt (eller noen ganger mye) innsats skaffe oss innsikt i akkurat hvor store utslipp vi står for.

Først som sist må vi anerkjenne at det er store forskjeller mellom bærekraftsverktøyene til de tre skyplattformene. AWS og Google leverer den desidert enkleste brukeropplevelsen, mens Azure skinner med å levere et datagrunnlag som ligger milevis foran konkurrentene. Alle har med andre ord forbedringspotensiale.

Før vi går inn i hvordan vi får dataene må vi ta et lite sidesteg og definere hva scope 1, 2 og 3-rapportering betyr.

Scope 1, 2 og 3- rapportering

Utslippene til et selskap kan grovt sett deles opp i tre ulike kategorier — eller “scopes”:

  1. Direkte utslipp fra driften din, f.eks. utslipp ved produksjon, utslipp fra biler du eier osv.,
  2. Utslipp fra strømforbruket til bedriften for alt fra kontorbygg til fabrikker, og
  3. Utslipp fra alle andre kilder som oppstår på grunn av driften, f.eks utslippene fra leverandører, reiser og viktig for oss — fra datasentrene til skyleverandøren din.

Scope 3-rapportering innebærer altså rapportering på alle utslipp som skjer indirekte som en konsekvens av driften vår. Det vil bety at utslippene fra sky skal med i en slik rapportering. For enkelte bedrifter vil utslippene fra produktene deres klart overgå slike utslipp. Men for mange kan utslipp fra de digitale tjenestene de leverer være det største utslippet man står for. Og uten oversikt og tilgang til data fra leverandørene vil man stå dårlig stilt når rapportene skal sendes inn, eller kunder og media banker på døren.

Så, med det ute av veien, la oss se på hvordan vi får tilgang til utslippsdata 🤩

«Dessverre får du ikke oversikt over scope 3-utslippene til Amazon. Dette gjør deres klimarapporterings-verktøy til det dårligste i klassen.»

Utslippsrapporter hos de tre store skyleverandørene

Alle de tre store skyleverandørene har verktøy som ser på bruken din av ulike resurser, og deretter gir deg et estimat for hvor mye utslipp dette har medført. De varierer mest i brukervennlighet, fremgangsmåte for å få tilgang, og hvor detaljerte data de leverer.

Amazon

Hvis det er Amazon som er ditt hjem i skyen er du på jakt etter “Customer Carbon Footprint Tool” for å skaffe deg oversikt over utslippene dine. For å få tilgang til dataene trenger du at rollen sustainability:GetCarbonFootprintSummary er tildelt deg gjennom IAM. Du kan komme til å få noen rare feilmeldinger om du ikke også har tilgang til en billing-rolle. Det virker ikke som dette er kritisk for at dataene du skal få skal være riktige, men dokumentasjonen er dessverre ikke tydelig på det punktet.

Når denne rettigheten er på plass er det så enkelt som å navigere til Customer Carbon Footprint Tool for å se dataene!

Dessverre får du ikke oversikt over scope 3-utslippene til Amazon. Dette gjør deres klimarapporteringsverktøy til det dårligste i klassen. Dersom man er en stor nok kunde kan man i dag be om å få spesiell tilgang til informasjonen, men må da signere en taushetserklæring som i stor grad motvirker hensikten. Amazon sier at dataene skal bli offentlig tilgjengelige “tidlig 2024”. Vi krysser fingrene 🤞

Google Cloud

Google er nok den av de tre leverandørene som i størst grad har klart å lage en løsning for oversikt over utslipp som er lett å ta i bruk. Tjenesten kalles Carbon Footprint, og aktiveres med et klikk i konsollen. Her får du tilgang til totale utslipp, og nedbrytning på prosjekter, lokasjoner og produkter. Utslippet brytes også ned i scope 1, 2 og 3.

De som skal ha tilgang til Google Carbon Footprint trenger rollen Carbon Footprint Viewer, som kan tildeles av en kontoadministrator. Google understreker at man ikke trenger å få tilgang til billing-data for å se utslippsdataene. Etter dette er det bare å søke opp “Carbon Footprint” i konsollen, og du får oversikt over utslippsdataene.

📸 Google
📸 Google Vis mer

Dataene er ganske overordnet, men brytes ned på prosjekt og produkt som nok er det viktigste for de fleste som skal forsøke å lære noe om sine egne utslipp. Google sin dokumentasjon for tjenesten er ganske bra, og de oppgir også at man kan lage egne dashboards i Looker Studio, men dette vil nok kreve litt arbeid.

Azure

La oss være dønn ærlige: Å få tilgang til utslippsdataene dine hos Azure er en labyrint! Her bør du ha stålkontroll på Azure-terminologi, vite hvordan du betaler for Azure, og ha tilgang på folk med globale administrator-rettigheter. Premien for å holde ut prosessen er imidlertid veldig gode tall, og mye god dokumentasjon.

Microsoft skriver selv at du trenger følgende for å få tilgang til utslippsdataene:

  1. En adminrolle med lese/skrivetilgang i tenanten.
  2. En PowerBI Pro-lisens for hver bruker som skal har tilgang til dataene
  3. Brukeren må ha rollen Billing Account Administrator dersom du kjøper Azure gjennom en EA Direct-avtale, eller rollen Billing Account Reader/Contributor/Owner hvis du kjøper Azure gjennom en MCA eller MPA.

Allerede her vil nok mange dessverre få problemer. Mange organisasjoner vil kvie seg for å dele ut de nødvendige tilgangene til spesielt mange, og selv om PowerBI Pro ikke koster mer enn noen hundrelapper i måneden kan prosessene for å få tildelt lisensen være krevende mange steder.

Når du endelig får tilgang til Azure sitt “Emissions dashboard” får du se utslippene brutt ned på tjeneste, region, perioder, subscriptions og de fleste andre parametre. Utslippene er også kategorisert som scope 1,2 og 3, og du får mye forklaring på hvordan Microsoft har kommet frem til tallene.

image: Snart må du rapportere utslippene dine - sånn måler du skyen din

En uvurderlig kilde er denne steg-for-steg guiden, som det heldigvis ser ut som at Microsoft holder oppdatert etterhvert som PowerBI og andre deler av plattformen deres utvikler seg.

Den største utfordringen med Azure sitt utslippsdashboard er hva som kreves for å få tilgang. Der de andre plattformene har dedikerte tilgangsroller, så kreves det her svært generelle tilganger til informasjon som enkelte organisasjoner nok ikke vil ønske å gi for mange tilgang til. Her må Microsoft rett og slett ta tak, og gjøre dataene enklere tilgjengelig, og ikke minst gjøre tjenesten gratis på lik linje med konkurrentene.

Hvordan identifisere utslipp on-prem?

Kjører du tjenestene dine on-prem vil det være langt vanskeligere å få gode estimater på utslippene. Det nærmeste man kommer vil nok være å forsøke å få tak i strømregningen til datasenteret (eller andelen av denne man står for). Ut fra dette kan man bruke tall for utslipp per kWh i strømnettet der datasenteret er lokalisert. Her kan kilder som Electricity Maps være til hjelp. I Norge var det gjennomsnittlige utslippet fra forbrukt energi 38g Co2e/kWh i 2022.

Utslipp knyttet til produksjon av hardwaren du bruker vil bli vanskeligere å estimere, og vil kreve at man følger opp hver enkelt leverandør. Det samme gjelder utbygging av selve datasenteret og all infrastrukturen som kreves for å drive det. Dette er imidlertid en så stor del av utslippene at dersom man ikke tar dette inn i beregningen vil tallene neppe være spesielt nyttige. Det vil nok være med på å gjøre skyplattformene enda et hakk mer konkurransedyktige når denne typen rapportering blir vanligere.

«Alt i alt er det mange gode grunner til å komme i gang med å hente inn data om dine digitale utslipp.»

Tredjepartsverktøy

Det har også begynt å komme en del tredjepartsverktøy for å estimere utslipp fra både skyen og on-prem drift. Disse kan være nyttige både for å få en ekstern vurdering av de beregningene en selv eller skyleverandøren har gjort, men også for å se på forskjellen i metodikk som brukes.

Uten at jeg har testet noen av disse verktøyene vil det nok være rimelig å anta at man vil se store forskjeller i hvor store utslipp de rapporterer. Dette er kompliserte beregninger, og ulik antagelser eller tilgang på informasjon kan få store utslag. Det viktigste er nok heller ikke de konkrete tallene, men hvorvidt man får data som gjør det mulig å innføre tiltak, og dermed påvirke utslippene til det bedre.

Eksempler på tredjepartsverktøy er climatiq og Ditch carbon.

Rapporteringskravene kommer!

Om du (eller sjefen din) ikke føler at det å vite noe om bedriftens utslipp er viktig i seg selv, så kan jeg glede deg med at det finnes helt objektive og forretningsmessige grunner til å bry seg om dette også! Du må nemlig snart rapportere på de utslippene som bedriften din påfører verden. Ikke bare om du brenner kull som kjernevirksomhet, men uansett hva selskapet driver med gitt at det er av en viss størrelse.

I PwC sin oppsummering av forslaget til gjennomføring av EUs bærekraftsdirektiv kommer det frem at den planlagte innføringen i Norge forventes å følge tidsplanen til EU. Dette vil bety at stadig flere selskaper (også av mindre størrelse) vil bli omfattet av rapporteringsplikten over tid.

I tillegg til at det er tydelig at det kommer til å bli strengere reguleringer rundt denne typen rapportering er det også sannsynlig at kundene og samarbeidspartnerne til de fleste selskaper vil bli mer opptatt av dette over tid. Alt i alt er det mange gode grunner til å komme i gang med å hente inn data om dine digitale utslipp!

Hvis du synes bærekraft og utvikling er spennende, så vil jeg gjerne høre fra deg! Enten du jobber med temaet selv, eller har tanker og kommentarer om det jeg har skrevet!

Send meg en mail på hans.kristian.henriksen@bekk.no, så prates vi!