Småprat er viktig for utviklere – og den overlever hjemmekontor

Småprat og trygghet i teamet henger sammen, hevder masteren til Vibeke Thorsen, som ber ledere legge til rette for den – også på hjemmekontor.

- Ledere må være mer bevisste på å dra med seg alle i småpraten. Ellers kan du fort få skeive team, hvor de samme prater sammen hver gang, sier Vibeke Thorsen. Småpraten er viktig, både på kontoret og hjemmekontoret. 📸: Privat / Shutterstock / NTB
- Ledere må være mer bevisste på å dra med seg alle i småpraten. Ellers kan du fort få skeive team, hvor de samme prater sammen hver gang, sier Vibeke Thorsen. Småpraten er viktig, både på kontoret og hjemmekontoret. 📸: Privat / Shutterstock / NTB Vis mer

- Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få det resultatet, det var veldig spennende.

Det forteller Vibeke Thorsen til kode24. Hun har nettopp levert sin masteroppgave i ledelse ved NTNU, kalt:

"Er den digitale kaffepraten viktig? En kvantitativ studie om sammenhenger mellom holdning til småprat, psykologisk trygghet og virtualitet i utviklingsteam."

Gjennom en spørreundersøkelse blant 173 norske utviklere, mange av dem fra kode24-klubben, ville hun finne ut av:

  1. Er småpraten viktig i norske utvikleravdelinger?
  2. Ødelegger hjemmekontoret denne småpraten?

Kort fortalt fant ble svarene henholdsvis "ja, veldig", og et overraskende "nei, ikke så veldig".

Småprat gir trygghet

Thorsen er selv utdanna dataingeniør, og jobba i flere år som utvikler før hun gikk mer over i ledelse. I dag er hun daglig leder i Dynamik Software Lab, som utvikler "skybaserte løsninger for håndtering av finansielle eiendeler".

- Det første jeg ville finne ut av var om småprat og psykologisk trygghet henger sammen, forteller hun til kode24.

Psykologisk trygghet kan oppsummeres som å være nettopp trygg på arbeidsplassen, som igjen bidrar til at du blant annet tør å stille spørsmål, dele idéer og be om hjelp.

- Tallene mine viser helt tydelig at det henger sammen. Og det viser hvor viktig det er med denne småpraten, sier Thorsen.

Om småprat gir trygghet, eller om trygghet gir småprat, sier ikke forskningen hennes noe om. Men hun mener uansett at sammenhengen mellom de to gjør at småpraten bør verdsettes, og prioriteres.

«Men jeg er ikke sikker på at alle presterer bedre om man møtes, om alle må samles på kontoret faste dager i uka.»

Småprater på hjemmekontor

Småprat er altså all praten på jobb som ikke handler om jobb. Typisk praten rundt kaffemaskina, ved pulten – eller gjennom nettet.

- Det som er spennende for spesielt IT-bransjen, er dette med virtuelle team, som har fått fart etter korona. For klarer man å opprettholde småpraten selv om teamene har høyere grad av virtualitet? sier Thorsen.

Ifølge hennes tall: Ja, faktisk. Utviklerne småprater også på hjemmekontoret. Og det er altså dette som overrasker henne.

- Det synes jeg er spennende, at man faktisk klarer å opprettholde småpraten. Så jeg lurer på om noe av forskninga vi viser til, for å argumentere mot hjemmekontor, ikke er gyldig lenger. At den stammer fra før vi var så teknologisk sterke som vi er nå.

Flinkere enn snittet

Nøyaktig hvordan utviklerne hun har intervjua småprater fra hvert sitt hjemmekontor, har hun ikke spurt om. Men hun har altså tall på at de gjør det.

Dermed mener hun at det ikke er grunn til å frykte for at småprat, med den psykologiske tryggheten som følger med, er trua av hjemmekontor.

- Jeg hadde kanskje fått andre resultater om jeg hadde spurt et mer teknologisvakt miljø, men her er alle veldig teknologisterke, og de er altså flinke til å få til småpraten, sier Thorsen.

- Så for utviklere er det bare å kjøre på med hjemmekontor?

- Jeg er litt delt, egentlig. Noen kan kjøre på med hjemmekontor, og klarer seg bra der. Jeg har møtt mange som trives utrolig godt med det. Men jeg har også jobba med dem som synes det er helt pyton. Så jeg tror man bør møtes alle sammen, innemellom, for eksempel før man starter på nye prosjekter og for rent sosiale ting, svarer Thorsen.

- Men jeg er ikke sikker på at alle presterer bedre om man møtes, om alle må samles på kontoret faste dager i uka.

Ber ledere passe på

Thorsen har dermed to bønner til de som leder norske utviklere: Å ikke være så redde for hjemmekontoret, men også å være helt sikre på at småpraten faktisk overlever der.

- Ledere må være mer bevisste på å dra med seg alle i småpraten. Ellers kan du fort få skeive team, hvor de samme prater sammen hver gang. Inkluder alle, ber Thorsen, som tror det skal lite til for å få det til:

- Noen har for eksempel faste digitale kaffeprater, på et kvarter et par dager i uka. Eller du kan gjøre enkle ting som å starte møtene noen minutter før de egentlig starter. Små grep, som det.