Rammeverket mange advarer mot banker fortsatt konkurrentene

Netlify har laget en oversikt over de mest brukte rammeverkene, hvor create-react-app vinner.

Netlify har undersøkt hvilke rammeverk som brukes mest i deres skyplattform. 📸: <a href="https://unsplash.com/@arifriyanto?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Arif Riyanto</a> / <a href="https://unsplash.com/s/photos/coder?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a> / kode24
Netlify har undersøkt hvilke rammeverk som brukes mest i deres skyplattform. 📸: Arif Riyanto / Unsplash / kode24 Vis mer

Skyplattformen Netlify har publisert statistikk over hvilke rammeverk utviklere bruker når de ruller ut applikasjoner og nettsider hos dem.

Tallene viser at det er en ganske stor forskjell på valg av verktøy blant de som betaler for Netlify – og de som bruker tjenesten gratis. Og for mange vil det nok være en overraskelse hvilket rammeverk som brukes mest.

Netlify var tidlig ute med det de kalte Jamstack (JavaScript, API og Markup), som de nå liker å kalle "komponerbare arkitekturer",– og har lenge hatt et tett forhold til Gatsby. Så tett at Netlify nylig kjøpte hele Gatsby.

Vi gjør derfor oppmerksom på at statistikken fra Netlify antagelig er ganske farget av at Netlify har vært et foretrukket sted for mange for å hoste Gatsby-sider.

Create-react-app på topp

Det er mulig å bruke alle mulige rammeverk når du skal rulle ut en app eller web-side til Netlify, og strengt tatt trenger du ikke noe rammeverk i det hele tatt.

Netlify opplyser imidlertid at de aller fleste velger å bruke et rammeverk, og at de i sin statistikk sporer mer enn 50 ulike rammeverk.

«De øverste fire rammeverkene står for 40 prosent av alle brukere.»

De øverste fire rammeverkene står for 40 prosent av alle brukere. Mange bruker ofte mer enn ett rammeverk, men 27 prosent bruker create-react-app. Her er topplisten for samtlige brukere, uavhengig av om de er betalende brukere eller har gratisabonnementet som er beregnet på personlig bruk:

  1. create-react-app (27 %)
  2. Next.js (10 %)
  3. Gatsby (8 %)
  4. Hugo (6 %)

De tre øverste på listen er altså React-baserte rammeverk. Netlify sier dette ikke er overraskende, i og med at en tidligere utviklerundersøkelse de har gjort viser at 71 prosent av utviklere sier de bruker nettopp React.

Enda mer hos gratisbrukerne

Hvis vi kun ser på utviklere som har gratisabonnementet til Netlify, er andelen create-react-app-prosjekter enda høyere:

📸: Netlify
📸: Netlify Vis mer

Bruken av create-react-app er imidlertid langt lavere om vi ser på brukere som har det dyreste enterprise-abonnementet:

📸: Netlify
📸: Netlify Vis mer

For de andre betalings-abonnementene ligger create-react-app på 23 prosent, med Next.js og Gatsby på henholdsvis 21 og 19 prosent.

– Create-react-app er ikke enterprise-klar

React lanserte nylig nye dokumentasjonssider, der de helt har fjernet anbefalingen om å bruke create-react-app. I stedet anbefaler de å bruke rammeverk som Next, Remix eller Gatsby.

Netlify opplyser at de foreløpig ikke har sett noen store endringer i hvor mange som bruker create-react-app. Men de mener likevel at de kan trekke noen konklusjoner ut fra sine egne tall:

"Create-react-app er ikke, som de sier, "enterprise-klar". Jo mer seriøs du blir med nettsiden din, målt etter hvor mye penger du investerer i den, jo mer sannsynlig er det at du vil bruke et annet rammeverk", skriver selskapet.

Av en eller annen grunn er ikke populære Vite med på noen av listene, selv om det er full støtte for å rulle ut Vite-baserte applikasjoner til Netlify.