Organisasjons-psykolog om teambygging: - forskningen er helt entydig

Konsulent innen organisasjonsutvikling og endringsledelse, Benedicte Fjellanger, tror ikke skippertak i teambygging er veien til et vellykket team.

Organisasjonspsykolog Benedicte Fjellanger rådgiver organisasjoner i teambygging gjennom Sopra Steria. Hun mener teambygging ikke fører til et mer effektivt team, men at det kan påvirke det sosiale. 📸: Privat
Organisasjonspsykolog Benedicte Fjellanger rådgiver organisasjoner i teambygging gjennom Sopra Steria. Hun mener teambygging ikke fører til et mer effektivt team, men at det kan påvirke det sosiale. 📸: Privat Vis mer

Nylig publiserte jeg en kommentar om mine erfaringer med teambygging, og hvorfor jeg håper praksisen skal endre seg.

Jeg mener nemlig at ikke alle trives med helgeutflukt-baserte aktiviteter, og at dette kanskje ikke er den beste måten å bygge et effektivt team.

Det gir organisasjonspsykolog Benedicte Fjellanger i Sopra Steria sin støtte til.

Ingen korrelasjon

- Forskningen på teambygging er helt entydig på at det har ingen korrelasjon til at det fører til større effektivitet og leveranser, sier hun.

Fjellanger arbeider til vanlig med å rådgi organisasjoner i hvordan man bygger team, men forklarer at hun sjelden gir råd i teambygging.

- Det markedet tilhører eventbyråene mer enn organisasjonspsykologene, etter det jeg kjenner til. Jeg hjelper team med å holde fokus på verdien de skal skape sammen, på hvordan de har det sammen og hvordan team-medlemmenes styrker og svakheter må tas høyde for i arbeidet.

Kan ha positiv effekt

Fjellanger forteller at hun baserer mye av arbeidet sitt på "team first", en filosofi fra de amerikanske team-forskerne Matthew Skelton og Manuel Pais. Der ser man på teamet som den minste bestanddelen i en organisasjon. Fremfor en medarbeider. Rett og slett fordi et team er den mest effektive måten å skape verdi på, fremfor at individer løser komplekse oppgaver alene.

- De mest effektive teamene lærer av og med hverandre, de dekker hele kompetansebehovet for å skape verdi innenfor sitt ansvarsområde, de har stor grad av autonomi i måten de løser oppgavene på og tydelige grenser mot omgivelsene. Og ledere som støtter, forklarer hun.

Fjellanger sier det er fint å bygge team utenfor jobbkontekst, men at det ikke er der man lærer om teamet sitt først og fremst. Hun tror ikke teambygging har noe for seg som en forbedrings- og utviklingsaktivitet.

Likevel tror hun at det kan ha positiv effekt på det sosiale.

«- Man må i krigen sammen og levere et resultat sammen i den vanlige jobbhverdagen.»

Ikke hotell på Hemsedal

Teambygging i seg selv er en fin måte å bli kjent med kollegaer på, ofte i andre omgivelser og med ekstra rause ledere som bjuder på, forklarer Fjellanger.

Hun sier at forskningen viser at man kan få flere positive følelser om teamet sitt etter en teambyggings-sesjon. I tillegg skal det gi god effekt på kommunikasjon og konflikthåndtering.

Hun er likevel skeptisk til at den mest effektive måten å skape samhold på er å reise bort en helg i året.

- Min anbefaling er å ha fokus på kontinuerlig teambygging fremfor skippertak. Mye av fokuset i dag ligger på psykologisk trygghet som en grunnsten for godt samarbeid som betyr at det er lov å be om hjelp, gjøre feil og likevel ikke miste faglig integritet eller tillit i teamet.

- Her finnes det mange verktøy og aktiviteter som ikke krever et hotell på Hemsedal som en del av teambyggingen.

Fjellanger forklarer at det er viktig at man skal kunne stole på team-kollegaene sine, slik at man vet at man drar lasset sammen. Og da hjelper det ikke med teambygging.

- Man må i krigen sammen og levere et resultat sammen i den vanlige jobbhverdagen.

- Min anbefaling er at teamet selv må ha dette på hverdags-agendaen som en del av å lære og utvikle arbeidsprosessene sine, samarbeidsformen sin og verdien man klarer å skape.

Anbefaler egne ideer

Fjellanger sier at hun tror arbeidsgivere i dag må ta høyde for at alle ikke er like, og ønsker det samme. spesielt for å fremme mangfold på arbeidsplassen, og skape en kultur hvor alle hører til.

- Da blir det viktig å la alle komme til orde og ikke minst - variere hva man gjør av aktiviteter utenfor jobb. Ikke alt kan handle om alkohol og fest nødvendigvis dersom man virkelig ønsker å aktivt inkludere i hele bredden av norsk arbeidsliv.

Fjellanger sier hun anbefaler at teamet selv kommer opp med idéer til teambygging, sånn at dert skjer på deres premisser.

Og om du lurer på hva organisasjonspsykologen selv ville arrangert:

- Jeg følger Kimiya Sajjadis i Big enough globals anbefaling om å tenke mer på å omfavne alle når vi planlegger jobbaktiviteter. Og hun trekker frem matlaging, quiz og bowling som teambyggingsaktiviteter.