NAV og Mattilsynet med NAIS-samarbeid: - Hvor mange app-plattformer trenger staten Norge?

- Alt dette kommer jo fra samme pengesekk, sier NAVs Gøran Berntsen.

Gøran Berntsen i NAV og Stine Bakke-Haugseth i Mattilsynet tester for øyeblikket ut om Nais-plattformen kan brukes hos sistnevnte. 📸: Privat
Gøran Berntsen i NAV og Stine Bakke-Haugseth i Mattilsynet tester for øyeblikket ut om Nais-plattformen kan brukes hos sistnevnte. 📸: Privat Vis mer

- Hvor mange applikasjonsplattformer trenger staten Norge? Samarbeidet med NAV er et riktig steg på vei, sier Stine Bakke-Haugseth, direktør for utvikling i Mattilsynet, til kode24.

Mattilsynet har inngått et samarbeid med NAV kalt "NAIS for Norge". Her utforsker de om om NAVs applikasjonsplattform NAIS, som er bygd på Kubernetes, kan støtte utviklerteam som jobber utenfor NAV.

Det er foreløpig to av ti team i Mattilsynet som nå kjører på NAIS-plattformen. Det første teamet gikk i gang i august og det andre teamet startet i september.

Piloten avsluttes våren 2023.

En god utvikleropplevelse

Ifølge Gøran Berntsen, produktsjef for NAIS, er målet med NAIS-plattformen å gi en god opplevelse for utviklerne.

- Plattformen skal gi mest mulig flyt, fart og trygge rammer å jobbe i. Det skal være lett å gjøre rett, og vanskelig å gjøre feil. NAIS har blitt en av de store suksesskriteriene for digitalisering i NAV, sier han til kode24.

Berntsen legger til at en annen fordel med NAIS-plattformen er at den fører til arkitektur-normering.

- I NAV har vi autonome team, og ønsker at konsekvensene av teknologivalgene skal treffe valgtakerne så tett som mulig. NAIS er en slags motvekt til dette, og gjør det veldig lett å gjøre ting på en måte. Hvis du gjør det på den måten, får du en enkel hverdag som utvikler i NAV, sier han.

Har stor teknisk gjeld

Berntsen forteller at samarbeidet med Mattilsynet kom til for et par år siden. Da spurte sistnevnte om de kunne drive NAIS på et måte som gjorde at Mattilsynet kunne bruke plattformen slik den er. Noe som er mulig ettersom at plattformen ligger i skyen.

- Det er stor teknisk gjeld i Mattilsynet. For at teamene skal ha høy utviklingshastighet og bruke sin hjernekapasitet mest mulig effektivt, må vi være selektive med hva vi bruker ressurser til. Vi ønsket å teste det som allerede lå åpent fra NAIS, men vi ønsket å knytte oss tettere på selve NAIS-teamet: De er høyst kompetente og gir oss en god utvikleropplevelse gjennom plattformen, sier Bakke-Haugseth.

Hun sier at test-teamene så langt har mange gode erfaringer.

- I praksis skjer all ny utvikling innenfor akvakultur og prøvetaking på NAVs infrastruktur. Eksperimentet fortsetter neste år. For at det skal bli en varig ordning må det være vilje internt hos oss og NAV, sier Bakke-Haugseth.

Vært mye byråkrati

Berntsen legger til at det har vært mye byråkrati og forvaltningsspråk å jobbe seg gjennom for å få til en pilot.

- Nå har vi laget noe med skattebetalernes penger i NAV som er veldig bra. Så sitter det med noen i Mattilsynet, som også jobber med skattebetalernes penger, og de ønsker å få til et samarbeid. Alt dette kommer jo fra samme pengesekk. Det handler om å å få til dette på en god måte.

Ifølge ham har det vært en del runder med avklaringer.

- Vi har måttet forklare en del ikke-teknologer som sitter sentralt i forvaltningen hvorfor dette er bra, sier Berntsen.

Han legger til at en fordel med NAIS-plattformen er at den er domene-agnostisk.

- Den forholder seg bare til to ting: Team og applikasjoner.

Må ta noen smarte grep

Bakke-Haugseth mener at det er mye å hente på denne typen samarbeid.

Hun trekker blant annet fram at det fremover blir flere eldre og færre arbeidstakere som skal bære velferdsstaten. Samtidig må vi redusere oljepengebruken. Det stilles også stadig strengere krav til digitalisering av offentlig sektor.

- Da må vi gjøre noen smarte grep. Det er ikke sikkert at løsningen er masse siloer i hver organisasjon. Det er flere miljøer, som Digdir, som er inne på denne problemstillingen. Men vi kan jo bidra med å gjøre et veldig konkret eksperiment som kan være til videre inspirasjon, sier hun.

Berntsen legger til at det ofte snakkes veldig varmt om å dele erfaringer og finne samarbeidsformer i offentlig sektor.

- Så er det liksom alltid krevende å ta det fra prat til handling. Jeg opplever vel at vi må bryte litt vei gjennom både juss og byråkrati for å få til et ordentlig samarbeid. Men jeg opplever at viljen er til stede. Det er bare ikke gjort nok av denne typen samarbeid, sier han.