- Mer pessimisme og bekymring i bransjen

IT-bransjen skal samtidig være mer optimistiske enn resten av næringslivet.

Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk, sier det er tegn til pessimisme i IT-bransjen. Men den er samtidig mer optimistisk sammenlignet med andre bransjer. 📸: Ilja C. Hendel
Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk, sier det er tegn til pessimisme i IT-bransjen. Men den er samtidig mer optimistisk sammenlignet med andre bransjer. 📸: Ilja C. Hendel Vis mer

Utviklere får sparken og budsjetter kuttes i norsk utviklerbransje.

- Det er litt større pessimisme og bekymring rundt ordreinngang og hvordan næringslivet reagerer på markedsutviklingene, sier Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia, til kode24.

Han baserer uttalelsen på tall fra Næringslivets økonomibarometer, en medlemsundersøkelse som NHO og Abelia gjennomfører hvert kvartal.

Ifølge Eikeland Roald er det generelle bildet at det begynner å dele seg mer mellom optimistene og pessimistene i IT-bransjen. Samtidig kommer han med en gladmelding:

Bransjen er mer optimistiske enn resten av næringslivet.

Åtte prosent er negative

Ifølge Eikeland Roald er det fortsatt 42 prosent som mener at markedssituasjonen er god.

- Mens 49 prosent mener at den er tilfredsstillende. Åtte prosent mener at den er dårlig, sier han.

Eikeland Roald påpeker at IT-bedriftene er mer positive enn andre næringer.

- Men når det gjelder hvordan det skal gå fremover, frykter 41 prosent forverring. Vi ser dermed økt pessimisme enn vi har sett før. Men også her er Abelia-bedriftene mer optimistiske enn resten av næringslivet.

«Det er fortsatt nødvendig med en høy andel konsulenter for å klare digitaliseringen.»

Mer skeptiske til fremtiden

Eikeland Roald mener også at det generelle økonomiske bildet, hvor for eksempel norsk bruttonasjonalprodukt har falt med 0,4 prosent, gjør bedriftene mer skeptiske med tanke på fremtiden.

- Dette treffer spesielt rådgivning- og konsulentbransjen. De politiske signalene om redusert konsulentbruk i offentlig sektor skaper uforutsigbarhet. Man er redd for å se en nedgang i ordre og omsetning, og er bekymret for både rammevilkår og generell prisstigning.

Det er særlig mellomstore og små bedrifter, som ikke har de store langsiktige kontraktene, som først blir truffet av endringene.

- Den utviklingen er tydelig. Samtidig vet vi at det fortsatt er enormt press på IT-kompetanse, sier Eikeland Roald.

Planlegger ikke oppsigelser

Eikeland Roald sier at til forskjell fra for eksempel USA, er det offentlige involvert i en stor andel av digitaliseringen i Norge. Samtidig krever dette bidrag fra det private næringslivet.

- Offentlig digitalisering utgjør på en vis en sikkerhetsventil. Folk fra privat sektor kan levere stor verdi for det offentlige. Det er fortsatt nødvendig med en høy andel konsulenter for å klare digitaliseringen.

Sånn situasjonen er for øyeblikket, sier Eikeland Roald at 80 prosent av bedriftene organisert i Abelia ikke planlegger oppsigelser.

- Men det som er verdt å merke seg er at seks prosent av bedriftene ikke vet, eller ikke vil svare. Det kan tyde på at man er noe mer bekymret for markedsutsiktene. Samtidig er også her IT-bransjen mer optimistisk enn andre, sier han.