Mener du må ta ansvar for klima: – Snakk med kollegaer, skaff allianser!

– Ta de viktige første stegene i den grønne IT-revolusjonen, oppfordrer Kubernetes-entusiast Marta Paciorkowska.

– Selv om framtida ser mer grå enn grønn ut, er det fortsatt for tidlig å fortvile, skriver Marta Paciorkowska, som mener utviklere må ta en del av ansvaret for et grønt skifte. 📸: Privat
– Selv om framtida ser mer grå enn grønn ut, er det fortsatt for tidlig å fortvile, skriver Marta Paciorkowska, som mener utviklere må ta en del av ansvaret for et grønt skifte. 📸: Privat Vis mer

Hei utvikler, det er ikke for sent:

Selv om framtida ser mer grå enn grønn ut, er det fortsatt for tidlig å fortvile.

For kanskje du har fått med deg at IKT-bransjen er ansvarlig for minst like mye klimagassutslipp som flyindustrien? IKT bransjen står for 3-5% av globale klimagassutslipp, avhengig av når tallene er innhentet og nøyaktig hva man definerer som «IKT-bransjen».

Hvor ofte hører du at du burde fly mindre? Jeg tipper at du hører det mye oftere enn du hører om å begrense utslipp fra datasentre.

AI gir klimagasser

Da Gabi Beyer og Brendan Kamp gikk på scenen til KubeCon Europe i år, siterte de en studie om at bare 20% av serverkapasiteten vår er i bruk.

Med andre ord; mange fysiske servere når aldri optimalt utnyttelsesnivå i løpet av de gjennomsnittlig tre årene av deres levetid før de demonteres og resirkuleres.

Datakraften har blitt så billig at vi ikke tenker på den (ja, vi hadde en vanskelig periode med kryptovaluta-boom, men det har stabilisert seg), og KI-tjenester har blitt allestedsnærværende. Sammen skaper disse to en feedback loop, og bransjens sult etter datakraft har eksplodert.

I midten av mai fikk vi nyheten om at i 2023 så økte Microsofts klimagassutslipp med 29 prosent og deres vannbruk med 23 prosent. Begge økningene kan tilskrives Microsofts store satsing på diverse KI-baserte produkter.

I mellomtida skal Google bygge et nytt datasenter i Skien. Det er vanskelig å ignorere at det kommer til å bruke strøm på et nivå som tilsvarer rundt 5% av Norges årlige bruk. En analyse viser også at alle i Norge vil måtte betale for det, med en gjennomsnittlig økning i hver husstands årlige strømregning på 440 kr.

«Det vil sannsynligvis være du, utvikleren, som setter av tid til å gjøre ukoordinerte, men velmente endringer.»

Starter med deg, utvikleren

Etter 11 år i IT bransjen så kan jeg ikke lenger tro at organisasjoner innenfor IT vil velge å fokusere på miljømessig bærekraft på en oppriktig måte, med mindre det resulterer i store økonomiske fordeler, og å kutte kostnader er en prioritet.

Dette er dessverre et trist faktum som kommer av profittsystemet vårt, og at bransjen historisk sett ofte ikke har måttet bry seg om kostnader.

Hvis du som leser dette er en leder som pusher for viktige endringer - veldig bra, fortsett med det, det jeg skriver handler ikke om deg.

Hvis du er en individual contributor (IC) og du bekymrer deg for framtida, tipper jeg at du vet nøyaktig hvorfor jeg høres litt desillusjonert ut:

Å legge grunnlaget for organisatoriske endringer vil måtte skje nedenfra og opp, og det vil sannsynligvis være du, utvikleren, som setter av tid til å gjøre ukoordinerte, men velmente endringer.

Jevons paradoks

Selvfølgelig kan vi feire at på datasenterskalaen så er optimalisering som er bra for miljøet mulig, fordi det er gunstig for selskapets lommebok. Det er forskjell på hvor miljøvennlige de forskjellige skyleverandørene er, men det har allikevel skjedd forbedringer over hele linja.

Betyr det at vi, som ICs, kan slappe av med tillit til at skyleverandører fikser klimakrisen for oss?

Svaret er nei.

Under den industrielle revolusjonen så Storbritannia forbedringer i prosessen med å utvinne og brenne kull. Det førte til at kullbruken ble mer effektiv og billigere, og da begynte folk å bruke mer kull, og vi vet alle hvordan det har gått.

Dette fenomenet hvor økt bruk følger økt effektivitet kalles Jevons paradoks, og det er i kraft i IT-bransjen i dag.

Organiser deg!

For to år siden etablerte Cloud Native Computing Foundation (CNCF) Technical Advisory Group Environmental Sustainability. Gruppen driver flere initiativer for å utvikle, støtte, gå inn for, og evaluere miljømessige bærekraftsinitiativer innenfor skybaserte teknologier.

Jeg er så heldig å kunne bidra i et slikt initiativ om å utvikle veiledning for å drive Kubernetes på en mer bærekraftig måte. Prosjektet er rettet mot Kubernetes-administratorer og plattformingeniører (interessert i å bidra? Sjekk ut vårt project tracking-issue på Github).

Vi trenger å fokusere på handling. Man sier at kunnskap er makt, men det hjelper ikke å ha kunnskap om ting uten å ha kontroll over dem. Denne mangelen på kontroll vil bare føre til angst, skam, eller utbrenthet.

Snakk med kollegaer på jobb og skaff allianser. Mens en person er enkel å ignorere, er et helt team eller et cross-team-initiativ vanskeligere, og en fagorganisert gruppe av IT-arbeidere er den vanskeligste. Hvis du ikke er fagorganisert enda så er det på tide å bli medlem av en fagforening som NTL eller El og IT, som samler folk på tvers av hele IKT-bransjen uansett utdanningsnivå.

«Vi må vite hvor mye karbondioksid (og vann!) det koster å drive våre tjenester, applikasjoner, og skyinfrastruktur.»

Åpenhet og karbonbudsjetter

Vi trenger et felles språk for å beskrive nytten av tekniske løsninger. Med denne tanken i bakhodet utviklet Green Software Foundation et gratis kurs som heter Green Software for Practitioners.

Kurset tar tre timer, men jeg håper allikevel at du kan ta deg tid til det, og at du ber dine kollegaer gjøre det samme.

Og til slutt, vi trenger en måte å spore fremgangen vår på: Vi må vite hvor mye karbondioksid (og vann!) det koster å drive våre tjenester, applikasjoner, og skyinfrastruktur.

Vi må skape åpenhet rundt disse tallene, slik at vi kan etablere progressive industristandarder. Vi er nødt til å være kritiske til å behandle datamaskinbaserte løsninger som en slags standardløsning for alt. Vi burde etablere karbonbudsjetter for våre selskaper for å bekjempe Jevons paradoks.

En god start er å integrere karbonregnskap for bruk av skytjenester, for eksempel ved hjelp av Cloud Carbon Footprint.

Ta de viktige første stegene i den grønne IT-revolusjonen.

Det er fortsatt ikke for sent.