Mener det er viktigere at du kan Copilot enn språkene deres

Adrian Trzeciak i Strise forteller hvordan ChatGPT og Copilot har endra hverdagen - og hva de leter etter i nye ansatte.

Adrian Trzeciak er "principal software engineer" i Strise, og forteller at generativ AI har snudd mye på hodet hos dem. 📸: Privat
Adrian Trzeciak er "principal software engineer" i Strise, og forteller at generativ AI har snudd mye på hodet hos dem. 📸: Privat Vis mer

ChatGPT og generativ AI er uten tvil en av de mest spennende teknologiene som har dukket opp i moderne tid.

Denne teknologien har allerede vist seg å være en avgjørende faktor for innovasjon og produktivitet for oss i Strise.

Ved å ta i bruk generativ AI i vår daglige arbeidsflyt, har vi sett enorme fordeler og fått en smakebit på hva fremtiden kan bringe.

«Utviklerne har fått frihet til å fokusere på innovasjon og utvikling av nye produkter.»

Øker produktivitet og trivsel

Det er allerede tydelig at generativ AI kommer til å bli stadig viktigere for fremtidens selskaper, og det er ingen tvil om at de som er eksepsjonelt gode på teknologien vil være i best stand til å drive innovasjon videre.

I Strise har vi sett at generativ AI ikke bare gir oss muligheten til å introdusere nye produkter for kundene våre, men også til å forbedre eksisterende løsninger og øke utviklernes produktivitet og trivsel. Vi gleder oss til å utarbeide en kvantitativ analyse av våre funn på lang sikt.

Ved å la ChatGPT, vår trofaste AI-venn, ta seg av de kjedelige oppgavene, har utviklerne fått frihet til å fokusere på innovasjon og utvikling av nye produkter.

Dette har ikke bare økt produktiviteten og trivselen til utviklerne, men også gitt dem muligheten til å utforske nye funksjonaliteter og teknologier som tidligere var tidkrevende å implementere.

Rekrutterer AI-brukere

Det er ikke bare hverdagen vår som har forandret seg, måten vi tenker på fremtiden har også blitt endret:

Vår rekrutteringsstrategi retter seg nå mot utviklere som er flinke til å lære seg nye ting raskt, og har erfaring med bruk av GitHub Copilot - selv om de ikke har kompetanse på våre kjerneteknologier og programmeringsspråk.

Vi tror at slike ferdigheter vil være svært verdifulle når det gjelder å ta i bruk generativ AI effektivt i fremtiden.

ChatGPT koder for oss

Kodegenerering er en av de mest spennende anvendelsene av generativ AI i Strise. Daglig står vi ovenfor utfordringer som krever noen få linjer med kode for å teste ut nye tilnærminger eller integrasjoner.

I stedet for å lage applikasjoner fra bunnen av, benytter vi vår trofaste venn til å skape en boilerplate for videre bruk. Dette gjør at vi kan sette i gang med nyutvikling raskere enn noengang før.

I enkle tilfeller der et ønsket bibliotek ikke er tilgjengelig for stacken vår, benytter vi ChatGPT til å konvertere kode fra et programmeringsspråk til et annet på en utrolig effektiv måte, noe som gir oss enorme tidsbesparelser og gjør jobben vår mye enklere.

I de aller fleste tilfellene, var koden av såpass god kvalitet at selve oppgaven bestod av noen enkle justeringer. Når vi står overfor kode som ikke oppfyller kravene til ønsket ytelse, kan vi nå enkelt be ChatGPT om å generere forslag til optimaliseringer, uten å måtte grave dypt i koden selv.

I disse dager vurderer vi faktisk å integrere teknologien som en del av våre release pipelines. Dette kan hjelpe oss med å øke kodekvaliteten og sikre at alt vi leverer til kundene våre er av høyeste standard. Det vil også bidra til å øke tryggheten til våre utviklere når de går gjennom en pull request og optimalisere review av større PRs.

Data engineering

Data engineering er en annen anvendelse av generativ AI i Strise. ChatGPT hjelper oss med å konvertere filer til ønsket format når filformatet ikke støttes av underliggende programvare eller når filformatet har endret seg siden sist.

Vi eksperimenterer også med labeling av et større datasett for å trene våre modeller, og ChatGPT kan hjelpe oss med å både identifisere relevant tekst og generere forklaringer på hvorfor nettopp det utdraget har blitt labelet.

Generativ AI vil sannsynligvis fortsette å utvikle seg og bli en stadig viktigere teknologi for mange selskaper i fremtiden. Vi i Strise er et godt eksempel på hvordan man kan ta i bruk denne teknologien for å forbedre arbeidsflyten og øke produktiviteten.