Må skrive under avtale om kontortid - kan gi mindre fornøyde utviklere

Hos SpareBank 1 må utviklerne være halve tida på kontoret. kode24s tall viser at det kan gå utover trivselen.

- Jeg opplever ikke at vi er en organisasjon som utøver tvang på noen måte, sier Caroline Horn, organisasjonsdirektør i SpareBank 1 Utvikling. Men de har regler for at hjemmekontor bør brukes bare halvparten av tida, og vi har tall på at dette ikke faller i god jord hos mange utviklere. 📸: Robert S. Eik
- Jeg opplever ikke at vi er en organisasjon som utøver tvang på noen måte, sier Caroline Horn, organisasjonsdirektør i SpareBank 1 Utvikling. Men de har regler for at hjemmekontor bør brukes bare halvparten av tida, og vi har tall på at dette ikke faller i god jord hos mange utviklere. 📸: Robert S. Eik Vis mer

- Hos oss har alle ansatte i selskapet, som ønsker å jobbe hjemmefra, signert en avtale, forteller Caroline Horn, organisasjonsdirektør i SpareBank 1 Utvikling, til kode24.

Avtalen er til for å sørge for at den nye forskriften om et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret overholdes, men også en annen ting:

- Kontrakten sier at det er greit å jobbe hjemmefra inntil halvparten av tiden, sier Horn.

SpareBank 1 er langt fra alene om å begrense hvor mye hjemmekontor de tillater for utviklerne sine. Men kode24s tall viser at det kan føre til mindre fornøyde ansatte.

«For hver dag mer i forskjell mellom ønske og realitet, jo mindre fornøyde er de med jobben.»

Vil ha mer hjemmekontor

kode24 stilte en rekke spørsmål om utvikleres bruk av hjemmekontor i vår siste lønns- og trivselsundersøkelse. Blant annet hvor mange dager de skulle ønske å jobbe hjemme, hvor mange dager de faktisk jobber hjemme, og hvor fornøyd de er med jobben sin helt generelt.

Slik ble resultatet:

Disse blir mest fornøyd

Som du ser, er de uten begrensninger på hjemmekontor litt mer fornøyde med jobben sin.

Men ser vi på utviklerne etter hvor mange dager mer de skulle ønske å jobbe hjemmefra, altså differansen mellom ønske og realitet, tegnes et mer dramatisk bilde:

Trivselen blant de som jobber like mange dager hjemme som de skulle ønske, ligger på 4,3 av 5. Men for hver dag mer i forskjell mellom ønske og realitet, jo mindre fornøyde er de med jobben. For eksempel oppgir de som ønsker å jobbe tre dager mer hjemme enn det de faktisk gjør, en trivsel på bare 3,5.

Kort fortalt: De som får jobbe så mye de vil hjemmefra, er mest fornøyd med jobben. Og motsatt.

Mener "pålagt" er feil begrep

- Etter pandemien ser vi at det er mye positivt med å jobbe hjemmefra, men det er også en god del som glipper. For eksempel gratis informasjon gjennom småpraten ved kaffemaskinene eller i lunsjen, følelse av tilhørighet, forståelse på tvers av organisasjonen og samarbeid rundt kompliserte temaer og komplekse problemstillinger, sier Horn i SpareBank 1.

Hun nevner også at de har mange nyansatte for tida, som får en bedre onboarding med kolleger på kontoret.

- Riktig balanse mellom å være hjemme og å være tilstede er viktig – og det er ikke slik at det å kun sitte hjemme er positivt, mener hun.

- Men på hvilken måte mener dere det skal være positivt for en utvikler hos dere å bli pålagt å jobbe så og så mye på kontoret?

- Uten å være for streng med deg, så opplever jeg at det å bruke begrep som "pålagt" å jobbe på kontoret blir litt feil. Jeg opplever ikke at vi er en organisasjon som utøver tvang på noen måte, svarer Horn, som mener de er fleksible, lar utviklere med behov for mer hjemmekontor også få det og har tall på at de ansatte er fornøyde med jobben.

- Hele kjernen av det vi gjør, og det utviklerne gjør, er at de jobber tverrfaglig i team, ut mot mange ulike interessenter i mange ulike selskaper og organisasjoner. Da er det vanskelig å ikke være tilstede – i hvert fall en del.

«Uten å være for streng med deg, så opplever jeg at det å bruke begrep som "pålagt" å jobbe på kontoret blir litt feil.»

Kombo hos Tolletaten

En annen som også begrenser utviklernes hjemmekontor, er Tolletaten.

- Vår generelle regel er at du kan jobbe hjemmefra inntil to dager i uken, men med fleksibilitet. Har du av og til behov for mer så er det OK, og det er samtidig helt OK å sitte på kontoret hver dag, forteller Ingrid Wiig, avdelingsdirektør for systemutvikling i Tolletaten, til kode24.

- Hvorfor har dere valgt å gjøre det slik?

- Noen konsentrerte dager på hjemmekontor, i kombinasjon med å møtes de fleste dagene, gir god - kanskje til og med best - fart og flyt, svarer hun.

- Å møtes igjen på jobb de fleste dagene er stort sett alle enige om er viktig, for trivsel, humør og samarbeid og ikke minst team dynamikken. Spesielt kontakt med brukerne våre er mer krevende på hjemmekontor, samt andre team enn ditt eget, fortsetter Wiig.

- De fleste utviklerne setter pris på muligheten til å jobbe konsentrert og nesten uforstyrret hjemmefra enkelte dager. Å slippe reisetid og stress i hverdagen, spesielt for de med små barn, er jo også et pluss. Men dette er ikke spesielt for utviklere.