Må du kunne design? Eller React? Dette gjør deg til en god frontend-utvikler

- Heller generell forståelse enn spisskompetanse , svarer Bouvet-leder. - Evnen til å lytte og lære, mener CTO i Capgemini.

Nesten halvparten av kode24s lesere jobber som frontend-utviklere. Hva er en god frontend-utvikler i 2022? Her fra kontorene til Microsoft. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Nesten halvparten av kode24s lesere jobber som frontend-utviklere. Hva er en god frontend-utvikler i 2022? Her fra kontorene til Microsoft. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

- Frondtend-utviklere er brobyggere mellom det tekniske, data, og det ikke-tekniske, som visuelt uttrykk. Så evnen til å jobbe som et bindeledd mellom ulike mennesker og fagdispliner er essensielt, sier Iris Basic Krossbakken, avdelingsleder i Bouvet Øst, til kode24.

Nesten halvparten av kode24s lesere jobber som frontend-utviklere, ifølge vår egen lønnsundersøkelse. Nå som året nærmer seg slutten har vi snakket med arbeidsgivere om hva de mener gjør en god frontend-utvikler i 2022.

Hvem vet: Neste år tjener du kanskje mer enn backend-kompisen din.

Brobygger

Evnen til å jobbe som et bindeledd er essensielt for en frontend-utvikler, mener altså Krossbakken. Men hva med de tekniske ferdighetene, da?

Holder det å kunne litt CSS, HTML, Javascript og ha troen på React, eller må du være frontend-utviklerens svar på lingvisten som kan syv språk flytende der tre av dem er russisk, kinesisk og gammelgresk?

- Jeg vil si at generell kompetanse, med god forståelse for basics som HTML, CSS og JavaScript, er viktigere enn spisskompetanse, sier Krossbakken.

Hun legger til at det viktigste er at man jobber med det man trives med, og at dette kan endre seg over tid.

- Hos oss har vi både de som ønsker et dypdykk ned i frontend-rammeverk og hvordan de små detaljene virkelig gjør en forskjell, og de som ønsker et arkitekturperspektiv på hvordan teknologien kan løse større utfordringer hos kundene våre.

Iris Basic Krossbakken er avdelingsleder i Bouvet Øst. 📸: Privat.
Iris Basic Krossbakken er avdelingsleder i Bouvet Øst. 📸: Privat. Vis mer

Ingen designkrav

Du har ikke rørt en malerpensel siden Kunst og Håndtverk, og blir superstressa over de ørten ulike funksjonene i InDesign og Photoshop. Det dårlige visuelle selvbildet gjør at du tråler gjennom Udemy om natta på jakt etter å bli nettdesignets Da Vinci. Bak gnager det eksistensielle spørsmålet: Bør jeg være god på design?

- Ikke nødvendigvis. Vi er ikke på jakt etter verdensmestere som er gode i alt, så det er ingen krav om designkunnskap.

Ifølge Krossbakken jobber frontend-utviklerne i Bouvet Øst ofte i tverrfaglige team sammen med egne designere. Men det er viktig å ha respekt for design og forstå at god design er en forutsetning for en god brukeropplevelse.

- Vi oppfordrer også frontend-utviklere som interesserer seg i design til å være med på interne design reviews og fagkvelder, og vice versa.

Uansett hva: Jobbutsiktene dine i 2022 gode, mener Krossbakken.

- I Bouvet vokser vi i takt med etterspørsel, og etterspørsel etter teknologikompetanse er enorm. Vi rekrutterer derfor hele tiden og har stadig stillinger ute. Det er mange om beinet for de samme folka, så vi er også veldig opptatt av å ta godt vare på de folka vi har.

Strukturert kode

Se for deg at Pentamix, verdens vanskeligste Rubiks kube, ligger på bordet. Journalist-kompisen din skal til å gi deg noen starttips, men du hiver deg rett på oppgaven. Da er du ikke alene.

- Utviklere er først og fremst problemløsere, og som problemløsere ivrer vi etter å finne løsninger - noen ganger før vi er ferdige med å lytte, sier Bjørn Frode Kvernstuen, CTO i Capgemini, til kode24.

Han mener at det å lytte godt er viktig, særlig for frontend-utviklere som sitter midt i mellom sluttbrukerens hode og systemets prosesser og funksjoner.

I likhet med Krossbakken sier også Kvernstuen at en god frontend-utvikler har breddekompetanse. Dette mener han skyldes at utviklerne blir gode til å se mønstre og konsepter på tvers av rammeverk og verktøy.

- Samtidig har nok de aller fleste et favorittrammeverk de er ekstra gode på. I tillegg har man ofte kompetanse på større deler av stacken, og man forstår grunnleggende konsepter innen brukerdesign.

Viktig med struktur

Når du har jobbet med et prosjekt over lengre tid sitter du ofte igjen med kode som er lengre enn de samlede verkene til Karl Ove Knausgård. Eller du har laget en løsning for et spesifikt brukerbehov, men så må du hele tiden inn og endre på koden.

Kvernstuen mener det er viktig å ha en godt strukturert kode som er endringsdyktig i tråd mer brukernes forventninger.

- De forventningene endrer seg hele tiden, sier han.

Ifølge CTO-en er det også viktig at løsningene er tilgjengelige.

- Selv om du gjør deg aldri så godt kjent med hvem sluttbrukeren er, så er sluttbrukeren mangfoldig.

Han trekker også fram kravet om universell utforming som plikter deg til å gjøre løsningen tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Bjørn Frode Kvernstuen er CTO i Capgemini. 📸:
Bjørn Frode Kvernstuen er CTO i Capgemini. 📸: Vis mer

Glødende interesse

For mange er det nok lett å føle på litt usikkerhet i møte med den eplekjekke og skjortekledde 25-åringen som nettopp starta i bedriften med en mastergrad i Javascript, skriver haikudikt på Java, kan Python på rams og har en 60-gruppe i systemarkitektur.

For Kvernstuen - som selv er utdannet orkesterdirigent - er det ikke avgjørende om frontend-utviklere har tatt utdanning eller er selvlærte.

- Den beste utvikleren jeg kjenner er rørlegger, sier han.

CTO-en legger til at flere utdanningsinstitusjoner har lagt opp deler av IT-utdanningen på en måte som ikke er relevant for arbeidsmarkedet.

- Å løse intrikate matematiske algoritmer er ikke noe du ofte gjør i arbeidslivet. Mange møter ikke REST-APIer og databaser før de får leke seg i bachelor-oppgaven.

Kvernstuen mener at det særlig for frontend-utviklere er viktig å forstå de man prater med. Dette gjelder brukeren, men også kollegaer i teamet og andre i avdelingen. Ifølge ham er det også viktig at utviklerne har evnen til å lære og er glødende interesserte for fagfeltet.

- Med disse forutsetningene vet vi at du blir superdyktig, avslutter han.

Radikal endring

- Hvordan ser arbeidsmarkedet for frontend-utviklere ut i 2022?

- Det ser nok likt ut som i 2021. Men spåkulen for 2030 er mye mer spennende.

Kvernstuen mener at brukernes opplevelser og forventninger er i ferd med å endre seg radikalt i møte med metaverset og augmentert virkelighet.

- Jeg er hellig overbevist om at det blir et spørsmål om tid før brukeropplevelsen går over fra å trykke på knapper på skjerm til at menneske og maskin knyttes nærmere hverandre for å skape brukeropplevelser vi knapt kan forestille oss i dag.