- Lønnsmodellen fører til ubevisst diskriminering, både av kvinner og menn

Hvorfor tjener fortsatt mannlige utviklere mer enn kvinner? Elise Kristiansen har en teori.

Elise Kristiansen mener en modell som fordrer at man snakker opp seg selv for å øke sin lønn, vil være en ulempe for flere kvinner enn menn, og kan forklare noe av lønnsgapet mellom kjønnene. 📸: Privat
Elise Kristiansen mener en modell som fordrer at man snakker opp seg selv for å øke sin lønn, vil være en ulempe for flere kvinner enn menn, og kan forklare noe av lønnsgapet mellom kjønnene. 📸: Privat Vis mer

La oss snakke om lønn. Eller mer konkret lønnsgapet i IT-bransjen.

For litt over en måned siden publiserte kode24 artikkelen "Se hvem som tjente aller best i 2022 - fortsatt ulikt mellom kjønnene", der de systematisk gikk gjennom SSBs ferske lønnsstatistikk for 2022. Tallene er i utgangspunktet til å juble over for bransjen som helhet. Det har vært store økninger i lønn fra 2021 til 2022.

Jevnt over er det veldig pen statistikk. Jevnt over er det ikke så veldig stor forskjell mellom økningen i lønn og bonuser for menn og kvinner, selv om menn fortsatt tjener mer enn kvinner, og flere steder får langt mer i bonus enn kvinner.

Og siden jeg som regel prøver å være et fornuftig og oppegående menneske, som tar innover meg eksperters kunnskap om fagfelter jeg ikke har kjennskap til (som å analysere årsakssammenhenger i lønnsstatistikk og sånn), hadde jeg egentlig akseptert at det var andre faktorer enn kjønn som gjør at kvinner tjener mindre enn menn i bransjen.

Det linkes blant annet til denne artikkelen fra kvinnedagen fra et par år tilbake om årsaker til lønnsforskjell.

Det som derimot er vanskeligere å svelge, og noe jeg mener burde være et større uromoment i rapporten, peker seg spesielt ut under overskriften "Programvareutviklere".

«Det aller enkleste og mest behagelige hadde jo vært å bare avfeie det som tilfeldigheter.»

De skremmende tallene

Jeg siterer:

"Mannlige programvareutviklere tjente i snitt 65.750 kroner i måneden i 2021, noe som økte til 69.470 kroner i 2022.

Kvinnelige programvareutviklere tjente derimot 60.700 kroner i 2021 og bare 61.730 kroner i 2022."

Altså økte menn betydelig mer i antall kroner, faktisk med 3.720 kroner per måned, mot kvinners 1.070 kroner i måneden. Prosentvis utgjør dette for menn en økning på 5,6%, og 1,7% for kvinner.

Og der ligger de skremmende tallene. Der vi tidligere har fått forklart hvorfor menn tjener bedre enn kvinner, blant annet på grunn av lenger ansiennitet i bransjen (i snitt), så forklarer ikke det hvorfor menn øker mer i snitt.

Faktisk skulle man jo tro man økte mer prosentvis i lønn i starten av karrieren, det er i hvert fall den erfaringen jeg har av bransjen.

Underbevisste holdninger

Det kan hende det er helt tilfeldig. Det kan være at akkurat kvinnene i programmeringsyrkene har andre årsaker til å øke mindre enn menn i lønn.

Det aller enkleste og mest behagelige hadde jo vært å bare avfeie det som tilfeldigheter.

Jeg tror heller ikke at det sitter masse sjefer der ute og sier "Nei, du får ikke mer lønn, fordi du er kvinne".

Men det kan også hende at dette har gitt oss en tydelig pekepinne på et større problem, og at vi ved å overse tegnene vi får svart på hvitt, kun bidrar til å vedlikeholde problemet og potensielt gjøre det verre.

For selv om de aller fleste mennesker i Norge i dag er helt enig i at kvinner og menn skal tjene likt, så sliter vi fortsatt med underbevisste holdninger.

«Denne modellen går utover alle som ikke er like gode på å gå i harde forhandlinger og å snakke seg selv opp.»

Må snakke seg selv opp

Selv om det kan være så mange årsaker, og selv om jeg ikke er noen ekspert selv, så skal jeg komme med én teori:

Store deler av bransjen har en lønnsforhandlingsmodell som går ut på å snakke seg til høyere lønn, og skulle hevde seg, gjerne ved å snakke om hvorfor en selv fortjener bedre lønn enn de andre ansatte.

Denne modellen går utover alle som ikke er like gode på å gå i harde forhandlinger og å snakke seg selv opp.

Og er dette egentlig egenskaper vi forbinder med dyktige programmerere? Hvorfor fortsetter vi å ha denne modellen, når vi vet at kvinner har en tendens til å undervurdere egne prestasjoner og menn overvurderer egne prestasjoner?

Ikke bare gjør de dette selv, vi vet også at andre ubevisst undervurderer kvinners prestasjoner og setter dem opp mot høyere standarder (se kilder nederst). Lønnsmodellen er dermed dømt til å legge til rette for ubevisst diskriminering. Både av kvinner, men også av menn som ikke er like gode på å snakke seg selv opp.

Diskriminering

Det kan også hende at techbransjen har problemer med verdsettings-diskriminering; at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om kravene til utdanning, erfaring, ansvar og anstrengelse er de samme.

Det hjelper ikke med forklaringer som "Men kvinner er overrepresentert i underkategoriene av programmering som tjener dårligst, så det er derfor de tjener lite", om de tjener lite nettopp fordi vi underbevisst diskriminerer disse underkategoriene.

Avviser man den store forskjellen i økning av lønn som noe naturlig, kan også den potensielle skaden bli stor. Det er bedre å bli var den, slik at man kan finne årsaker til hvorfor, om det så er underbevisste holdninger eller diskriminerende praksiser.

Nå har vi fått en mulighet til å løse problemer, ikke la den muligheten fly forbi. La dette være en obs obs på kvinnedagen. Vi har alle noen underbevisste negative holdninger vi jevnlig må ta oppgjør med.

Kilder: