JSON-validering i TypeScript med TypeBox: - Virker nesten som magi

- Med bare én linje kode kan vi gjøre et skjema om til en TypeScript-type, forklarer Anders Olav Candasamy i Capra Consulting. Se hvordan.

Anders Olav Candasamy er utvikler i Capra Consulting, og forklarer deg hvordan du kan validere JSON med Typebox. 📸: Capra / kode24
Anders Olav Candasamy er utvikler i Capra Consulting, og forklarer deg hvordan du kan validere JSON med Typebox. 📸: Capra / kode24 Vis mer

Det er lett å tro at dersom du skriver koden din i TypeScript, så ender du ikke opp med typefeil som Uncaught TypeError: Cannot read property 'foo' of undefined.

Men hvorfor ikke?

Forklaringen er veldig enkel og ikke overraskende – typen any. any gjør at TypeScript ikke bryr seg om hva du skriver og godtar at en verdi kan være hva som helst.

Jeg bruker ytterst sjeldent any, men oppdaget at det var i fetch kallene mine hvor jeg, ganske så skjult, introduserte dem:

async function getPerson(id: string) {
 const person = await fetch(`/person/${id}`).then((response) =>
  response.json()
 );
 // 😬
 return person as Person;
}

Problemet her er at typen til response.json() er any og jeg "caster den bare" til typen Person. Det kan godt være at antagelsen min om hva /person-endepunktet leverer alltid er riktig, men det er vanskelig å garantere.

Så hvordan kan jeg, på en praktisk måte, fjerne as Person-biten?

Løsningen - JSON Schema med TypeBox

Den mest rett frem måten å løse dette på er ved å manuelt inspisere objektet som blir returnert og forsikre at den er slik vi forventer.

Dette kan gjøres "manuelt" (typeof person.name === "string" osv.), men det er her JSON Schema og TypeBox kommer inn i bildet.

JSON Schema er et vokabular for å definere strukturen til et JSON-objekt. Denne strukturen kan brukes for å validere at et vilkårlig objekt passer med skjemaet. Dessverre blir det fort vanskelig å skrive og vedlikeholde slike skjemaer for større JSON-strukturer. Heldigvis finnes det biblioteker som TypeBox som gjør ting betraktelig bedre.

TypeBox

TypeBox gjør i grunn bare én ting: den hjelper deg å definere strukturen til et JSON-objekt (JSON Schema). Det er alt. Den inneholder altså ingen funksjon for å gjøre validering, men dette kommer jeg tilbake til.

La oss se hvordan vi kan definere strukturen til objektet PersonSchema:

import { Type } from '@sinclair/typebox';

const PersonSchema = Type.Object({
 navn: Type.String(),
 alder: Type.Number(),
});

I koden over har vi definert et JSON-objekt som inneholder navn og alder. Type-objektet som vi har importert inneholder mye funksjonalitet som hjelper oss å definere mer komplekse skjemaer.

const PersonOrDogSchema = Type.Union([
 Type.Object({
  type: Type.Literal('Person'),
  navn: Type.String(),
  alder: Type.Number(),
 }),

 Type.Object({
  type: Type.Literal('Dog'),
  navn: Type.String(),
  voffDecibel: Type.Optional(Type.Number()),
 })
]);

Her har vi definert et mer avansert objekt som er enten en Person eller Dog (jeg vet ikke hvorfor et API vil levere noe slikt, men dette er bare et eksempel).

For meg virker disse skjemaene som en mer verbos versjon av TypeScript. Nøkkelordene brukt her kjenner i hvert fall jeg igjen fra TypeScript.

Det er nok her mange lurer: "Må jeg definere et JSON Schema OG et TypeScript interface?". Svaret er heldigvis nei, fordi TypeBox har en feature som jeg mener er en game changer.

Fra skjema til TypeScript

Det virker nesten som magi, men med bare én linje kode kan vi gjøre et skjema om til en TypeScript-type.

import { Static } from "@sinclair/typebox";

type IPersonSchema = Static<typeof PersonSchema>;

Denne typen er nå helt identisk med følgene:

type IPersonSchema = {
 navn: string;
 alder: string;
};

Selv den mer komplekse PersonOrDogSchema kan konvertes:

type IPersonOrDog = Static<typeof PersonOrDogSchema>;

// er det samme som
type IPersonOrDogSchema =
 | {
   type: 'Person';
   navn: string;
   alder: number;
  }
 | {
   type: 'Dog';
   voffDecibel?: number | undefined;
   navn: string;
  };

Dette er en av grunnene til at jeg anbefaler TypeBox. For en ganske liten kostnad får du et TypeScript interface og en JSON Schema form. En kan brukes ved build time og den andre ved run time.

Hvordan du skal gjøre validering har jeg ikke snakket om enda. Som nevnt før gjør TypeBox ingenting av validering – den hjelper oss bare definere et skjema. For validering må vi benytte andre biblioteker.

Validering med Ajv

Som nevnt tidligere er skjemaet TypeBox lager er et JSON Schema. Det finnes mange biblioteker, i forskjellige programmeringsspråk, som kan gjøre validering av JSON Schema. Den mest populære for JavaScript er Ajv og den jeg vil benytte i eksemplene under.

import Ajv from 'ajv';

const ajv = new Ajv();

const isPerson = ajv.compile<IPersonSchema>(PersonSchema);

if (isPerson(something)) {
 // something er nå `IPersonSchema`
} else {
 // 🤷
}

Ajv gir oss en funksjon som returnerer enten true eller false avhengig av om det du sender som argument passer med skjemaet. Vi sender også IPersonSchema så den vet hvilken type et true resultat vil være – en type guard.

Det finnes mange andre validering biblioteker der ute. Du kan fritt benytte en annen enn Ajv om du ønsker, men anbefaler at du starter med den. En grunn til å ikke velge Ajv er at den kan være for stor i antall kilobytes. De har en “løsning”, men den tror jeg er litt overkill for de fleste.

Fullstendig løsning

Med alt dette kan vi endelig kvitte oss med as Person fra vårt første eksempel og heller validere at det faktisk er en person.

async function getPerson(id: string) {
 const person = await fetch(`/person/${id}`).then((response) =>
  response.json()
 );

 if (isPerson(person)) {
  return person;
 }

 throw new Error(
  `uventet response fra /person/${id} - (${JSON.stringify(person)})`
 );
}

Hva du faktisk skal gjøre ved feil må du bestemme selv. Så lenge skjemaet ditt ikke krever mer enn det du faktisk bruker gir det mest mening å kaste en exception. Det tenker i hvert fall jeg. Da får du en stack trace som viser nøyaktig hvor, og hvorfor, ting gikk galt.

Det er mye bedre enn Uncaught TypeError: Cannot read property 'foo' of undefined et tilfeldig sted i koden.

Oppdag feil - ikke skap dem

Helt til slutt vil jeg anbefale å skrive skjemaer som ikke skaper feil, men heller oppdager feil tidlig.

Derfor burde du ikke kreve felter som du ikke bruker – da skaper du feil.

Dette er dog helt avhengig av hva du ønsker og hvor "paranoid" du ønsker å være.