JavaScript er det minst likte språket - men også blant de mest likte

Java og JavaScript troner både hat- og elsk-lista i Jetbrains nye gigaundersøkelse.

Selv om flest bruker JavaScript til daglig på jobben, er det mange som har planer om å prøve noe annet. 📸: <a href="https://unsplash.com/ko/@flipsnack?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Flipsnack</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/Hp4RPL_Z6wE?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Selv om flest bruker JavaScript til daglig på jobben, er det mange som har planer om å prøve noe annet. 📸: Flipsnack / Unsplash Vis mer

JetBrains har publisert sin årlige The State of Developer Ecosystem-undersøkelse.

Mer enn 29.000 utviklere fra hele verden har svart på undersøkelsen, som blant annet ser på hvilke programmeringsspråk, verktøy og teknologier utviklere bruker eller har tro på.

Undersøkelsen inneholder en masse interessant, men det kan være greit å være oppmerksom på at resultatene kanskje er litt påvirket av at det antagelig er en overvekt av de som bruker JetBrains' utviklerverktøy som har svart.

Bruker JavaScript, vil lære Go

Ifølge undersøkelsen er JavaScript det desidert mest brukte programmeringsspråket:

 1. JavaScript, 65 %
 2. HTML/CSS, 55 %
 3. Python, 54 %
 4. SQL, 49 %
 5. Java, 48 %
 6. Shell scripting Languages, 34 %
 7. TypeScript, 34 %
 8. C++, 25 %
 9. C#, 23 %
 10. C, 20 %

JavaScript er også det mest populære hovedprogrammeringsspråket blant de spurte, med 34 prosent.

Bruken av TypeScript har mer enn tredoblet seg i løpet av de siste seks årene, fra 12 prosent i 2017 til 34 prosent i 2022:

Mest brukte programmeringsspråk blant de som har svart på JetBrains' undersøkelse. 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem Survey.
Mest brukte programmeringsspråk blant de som har svart på JetBrains' undersøkelse. 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem Survey. Vis mer

Halvparten av de spurte sier de har planer om å ta i bruk et nytt programmeringsspråk. Dette er språkene flest har planer om å ta i bruk:

 1. Go (12 %)
 2. Rust (11 %)
 3. Kotlin (8 %)
 4. TypeScript (7 %)
 5. Python ( 7 %)

Språkene vi liker mest og minst

JetBrains spurte hvilke programmeringsspråk utviklerne liker best, og hvilke de helst vil unngå.

Disse språkene er utviklernes favoritter:

 1. Python, 20 %
 2. Java, 16 %
 3. JavaScript, 9 %
 4. C#, 9 %
 5. Kotlin, 7 %

Og disse liker utviklerne minst:

 1. JavaScript, 16 %
 2. Java, 15 %
 3. C, 10 %
 4. PHP, 10 %
 5. C++, 7 %

Siden Java og JavaScript er på topplisten for både de minst og best likte programmeringsspråkene, kan det tyde på at disse språkene er blant de mest kontroversielle og de flest har sterke meninger om. Igjen er det verdt å minne om at det nok er en overvekt av svar fra de som bruker JetBrains' utviklingsverktøy – som er spesielt populære innenfor noen bestemte programmeringsspråk.

«...kan det tyde på at disse språkene er blant de mest kontroversielle og de flest har sterke meninger om.»

Hvis vi ser på de minst likte programmeringsspråkene relativt til antallet personer som bruker det, er det ett språk som er absolutt minst likt: Perl.

 1. Perl, 96 %
 2. Visual Basic, 77 %
 3. Delphi, 60 %
 4. C, 51 %
 5. PHP, 48 %

De mest lovende teknologiene

I undersøkelsen jobber flertallet med web-utvikling på backend (66 prosent), mens 53 prosent jobber med web-utvikling på frontend. 32 prosent jobber med utvikling av desktop-applikasjoner, 28 prosent med mobilapplikasjoner og 27 prosent med server/infrastruktur.

Dette kan være verdt å ha i bakhodet når vi ser på hvilke teknologier de spurte mener er mest lovende:

 1. AI/ML, 14 %
 2. Rust, 13 %
 3. JavaScript og tilhørende rammeverk, 11 %
 4. Go, 9 %
 5. Kotlin, 8 %

I tillegg til programmeringsspråk, nevnte respondentene også blockchain, WebAssembly, Flutter, AR/VR og skyteknologi som teknologier de så på som spesielt lovende.

Mest populære verktøy

Undersøkelsen er utrolig detaljert, og du kan drille deg ned i resultater for ulike programmeringsspråk for å se forskjeller i for eksempel hvilke editorer folk bruker, hva de bruker de enkelte programmeringsspråkene til, og så videre.

Her er for eksempel de mest populære editorene for noen programmeringsspråk:

 • JavaScript: Visual Studio Code (51 %). JetBrains WebStorm på 2. plass med 19 %.
 • Python: PyCharm Professional Editon (32 %). Visual Studio Code på 2. plass med 31 %.
 • C#: Visual Studio (54 %). JetBrains Rider på 2. plass med 33 %.
 • Java: IntelliJ IDEA (78 %). Eclipse eller Eclipse-basert på 2. plass med 8 %.
 • Rust: Visual Studio Code (43 %). JetBrains CLion på 2. plass med 23 %.

91% menn – og de er utbrente

Det er ingen tvil om at utviklerbransjen er en mannsdominert bransje. Hele 91 prosent av respondentene i undersøkelsen er menn, 5 prosent kvinner og 3 prosent som enten ikke vil oppgi, eller anser seg for å være ikke-binære.

Ett av de mest bekymringsfulle funnene i undersøkelsen, er at hele 73 prosent av utviklerne oppgir at de har følt seg utbrente på ett eller annet tidspunkt i karrieren.

Du finner hele undersøkelsen her.

Er du mer opptatt av JavaScript enn av andre programmeringsspråk, bør du også sjekke ut den nyeste State of JS-undersøkelsen.