Java­Script-bruken faller, og lønnes lavt, viser undersøkelse

Her er det utviklere verden over bryr seg mest om akkurat nå ifølge JetBrains-undersøkelse.

Mange utviklere vil lære seg nye språk, kanskje på bekostning av JavaScript. 📸: Kurt Lekanger (illustrasjonsfoto)
Mange utviklere vil lære seg nye språk, kanskje på bekostning av JavaScript. 📸: Kurt Lekanger (illustrasjonsfoto) Vis mer

– De tre siste årene har de tre mest populære språkene vært de samme, men JavaScript-andelen har falt jevnt og trutt.

Det skriver JetBrains i sin ferske State of Developer Ecosystem 2023-rapport, som nylig ble lagt frem.

I undersøkelsen har JetBrains samlet tilbakemeldinger fra 26.348 utviklere over hele verden, og spurt om alt fra programmeringsspråk og verktøy til arbeidsliv og personlige interesser.

«Det er flere JavaScript-utviklere enn utviklere i andre språk som oppgir at de sannsynligvis vil lære seg et nytt språk.»

Folk vil lære seg flere språk

På spørsmålet om hvilke programmerings-, scripting- eller markup-språk man har brukt de siste 12 månedene, er JavaScript det desidert mest populære språket. Og har vært det siden 2017.

Men som nevnt har språket begynt å falle litt de siste tre årene, fra toppnivået i 2020 på 70 prosent, til å bli brukt av 61 prosent av de spurte utviklerne i 2023. Undersøkelsen kan riktignok være litt påvirket av at det antagelig er en overvekt av de som bruker JetBrains' utviklerverktøy som har svart.

Hvilke programmeringsspråk har du brukt de siste 12 månedene? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem 2023
Hvilke programmeringsspråk har du brukt de siste 12 månedene? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem 2023 Vis mer
  • JetBrains skriver i sin rapport at de tror JavaScript vil fortsette å falle, ettersom det er flere JavaScript-utviklere enn utviklere i andre språk som oppgir at de sannsynligvis vil lære seg et nytt språk.
  • Python har gjort det sterkt de siste tre årene, og ligger like bak JavaScript.
  • Det språket som har vokst raskest er Rust, som nå blir brukt av 10 prosent av de spurte utviklerne. Rust er også det språket som flest utviklere sier det er sannsynlig at de vil ta i bruk, også med 10 prosent.

– Rust kan gå forbi Go, siden hver sjette Go-bruker tenker på å ta i bruk Rust. Sammen med Scala, er Rust det språket som færrest programmerere ønsker å migrere bort fra, skriver JetBrains.

Dette brukes språkene til

I undersøkelsen har JetBrains spurt om hva utviklerne bruker de ulike programmeringsspråkene til.

Her er det naturlig nok stor forskjell på språkene. For eksempel oppgir 82 prosent av de som har TypeScript som ett av sine hovedspråk at de bruker det til å lage nettsider, mens 80 prosent av JavaScript-utviklerne også bruker det til nettsider.

Hvilke typer programvare lager du med dine hovedspråk? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem
Hvilke typer programvare lager du med dine hovedspråk? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem Vis mer

Det er også bygging av nettsider som er det C#-utviklerne bruker språket til mest (37 prosent) – i tillegg til å lage utilities/verktøy.

Blant Python-utviklerne er det ofte snakk om å lage verktøy til mindre oppgaver (45 prosent), eller bruk innenfor maskinlæring/datavitenskap (35 prosent).

De best betalte utviklerne

Hvilke språk lønner det seg å kunne?

Ifølge undersøkelsen er det de som programmerer i Scala som har de best betalte jobbene, etterfulgt av Go, Kotlin, C++ og Rust. TypeScript og JavaScript kommer langt ned på listen, på henholdsvis 13. og 14. plass:

Andel best betalte ansatte sortert etter primære programmeringsspråk. Best betalt vil si at lønnen er i øverste kvartil i utviklerens region. 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem
Andel best betalte ansatte sortert etter primære programmeringsspråk. Best betalt vil si at lønnen er i øverste kvartil i utviklerens region. 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem Vis mer

Utbrente – men vil lære flere språk

I kode24s lønns- og trivselundersøkelse oppga hver tredje norske utvikler at de har opplevd å bli utbrent.

Det står enda dårligere til blant utviklerne som har svart på JetBrains-undersøkelsen. Hele 73 prosent svarer "ja" på spørsmålet "Har du noen gang opplevd utbrenthet."

De som sier de har opplevd utbrenthet er heldigvis generelt mer opptatt av sin egen mentale helse enn andre. 47 prosent av disse bruker apper eller enheter som kan spore fysisk aktivitet, søvnkvalitet og andre helserelaterte ting.

Men til tross for utbrenthet, så er utviklerne i undersøkelsen veldig opptatt av å holde seg oppdatert.

Dette er de programmeringsspråkene flest har begynt å lære seg de siste 12 månedene:

Hvilke programmeringsspråk har du begynt å lære, eller fortsatt å lære, de siste 12 månedene? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem
Hvilke programmeringsspråk har du begynt å lære, eller fortsatt å lære, de siste 12 månedene? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem Vis mer

Hovedmotivasjonen for å lære et nytt språk er:

  • Interesse (56 %)
  • Jobbe på private prosjekter (44 %)
  • Holde meg oppdatert på de siste trendene (43 %)
  • Vokse i min nåværende rolle (41 %)
  • Fullføre en bestemt oppgave (27 %)

20 prosent av de spurte bruker minst 9 timer i uken på å lære seg nye verktøy, teknologier og programmeringsspråk, mens 41 prosent oppgir å bruke mellom 3 og 8 timer.


   Hvor mye tid per uke bruker du på å lære nye verktøy, teknologier eller programmeringsspråk? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem
Hvor mye tid per uke bruker du på å lære nye verktøy, teknologier eller programmeringsspråk? 📸: JetBrains State of Developer Ecosystem Vis mer

Men selv om mange bruker mye tid på å lære seg nye ting hele tiden, er de spurte utviklerne generelt svært fornøyd med utviklerjobbene sine:

77 prosent sier de ble utviklere fordi de alltid har vært interessert i teknologi og datamaskiner. 49 prosent valgte å bli utvikler fordi programmering var hobbyen deres.

Du finner alle resultatene her.