«Husk tullball, utelunsjer og ispauser» - sånn får du en god on­boarding

- Det aller viktigste er at det nye teammedlemmet trives, skriver Henning Håkonsen.

"Husk — det aller viktigste er at det nye teammedlemmet trives, så sleng på en dose tullball, utelunsjer og ispauser!" skriver Henning Håkonsen om å onboarde nye utviklere. 📸: Shutterstock / NTB
"Husk — det aller viktigste er at det nye teammedlemmet trives, så sleng på en dose tullball, utelunsjer og ispauser!" skriver Henning Håkonsen om å onboarde nye utviklere. 📸: Shutterstock / NTB Vis mer

Vi onboarder nye utviklere hele tiden, men hvordan kan vi gjøre perioden så hyggelig og effektiv som mulig — både for den nye kollegaen og teamet?

Målet med onboarding er først og fremst å sørge for at den nye utvikleren blir en del av teamet, og hjelpe dem med å se hvilken verdi de kan bidra med. Det er også viktig å skape en følelse av psykologisk trygghet og bli kjent med dem på et personlig nivå.

Ved å bygge en sterk grunnmur som understreker disse prinsippene, mener vi at andre viktige faktorer som domenekunnskap, samarbeid og produktivitet vil oppstå på en mer organisk og effektiv måte.

Teamets formål og retning

Det er avgjørende at den nye utvikleren får en grundig forståelse av teamets eksistensgrunnlag og formålet bak produktene eller tjenestene de utvikler. Å kjenne til teamets mål og visjon vil hjelpe utvikleren med å forstå hvordan deres arbeid passer inn i den større sammenhengen og bidrar til organisasjonens overordnede strategi.

Dette skaper et sterkt engasjement og en følelse av eierskap over arbeidet som utføres.

Å kunne skille mellom “make the right product” og “make the product right” er en viktig del av denne forståelsen. “Make the right product” innebærer å sikre at teamet fokuserer på å utvikle produkter eller tjenester som løser reelle problemer og imøtekommer kundenes behov. Dette krever en dyp forståelse av kundenes utfordringer og ønsker, samt evnen til å prioritere og tilpasse seg endringer i markedet.

På den annen side fokuserer “make the product right” på å forbedre kvaliteten og effektiviteten i selve utviklingsprosessen, slik at teamet leverer et godt gjennomført og pålitelig produkt.

Ved å sørge for at den nye utvikleren forstår betydningen av både å lage det riktige produktet og å lage produktet riktig, vil de være bedre rustet til å bidra aktivt til teamets suksess. Dette innebærer å stille spørsmål, utforske nye ideer og engasjere seg i kontinuerlig læring og forbedring, både når det gjelder produktutvikling og teamets arbeidsprosesser. En slik tilnærming vil ikke bare styrke den nye utviklerens kompetanse og produktivitet, men også bidra til en kultur av samarbeid og innovasjon innad i teamet.

Forberedelser og planlegging

Før en ny utvikler starter, er det viktig å lage en onboardingsplan som inkluderer både korte og langsiktige mål.

Planen bør prioritere den viktigste informasjonen og spre møter utover tid for å unngå information overload!

Å lage en onboardingsplan og forberede seg godt hjelper den nye kollegaen å føle seg velkommen og verdsatt fra dag én. Planen gir også en strukturert tilnærming til å lære om organisasjonen og teamet, slik at den nye utvikleren kan fokusere på å komme opp i fart og bidra raskt.

Spesifikke ting du bør ha gjort på forhånd:

  • Bestille tilganger — og gjerne automatisere prosessen
  • Bestille nødvendig utstyr
  • Finne en arbeidsplass
  • Velge passende introduksjonsoppgaver

Ved å sørge for at tilganger, utstyr og en arbeidsplass er klare før den nye kollegaen starter, viser du at organisasjonen er forberedt og ivaretar deres behov. Å velge passende oppgaver gir den nye utvikleren en følelse av eierskap og involvering i teamet.

Gi det nye tilskuddet muligheten til å prodsette på dag én, og sett standarden for rask verdiutvikling og engasjement fra første stund!

Fadderordning

En fadderordning er en effektiv metode for å hjelpe nye utviklere med å føle seg velkomne og støttet gjennom onboardingsprosessen. Ved å tildele en kollega som fadder, gir man den nye en personlig ressurs som kan veilede dem gjennom organisasjonens kultur, prosesser og arbeidsmetoder.

Det kan være en god idé å vurdere å gi fadderansvaret til den som sist ble med i teamet, da denne personen fortsatt husker hvordan det er å være ny og kanskje kan relatere seg bedre til den nye medarbeiderens situasjon.

Fadderordningen skaper et trygt miljø der den nye medarbeideren kan stille spørsmål og få råd uten å føle seg utilpass eller usikker. I tillegg bidrar dette systemet til å styrke sosiale bånd og arbeidsrelasjoner innad i teamet. Fadderen kan også fungere som en bro mellom den nye utvikleren og resten av teamet, og dermed legge til rette for en raskere og mer effektiv integrering i arbeidsmiljøet.

Typisk vil den nye utvikleren jobbe tett sammen med fadderen og delta i alle oppgaver over en bestemt periode. Gradvis vil fadderen la den nye personen ta større ansvar og mer kontroll over oppgavene, slik at de etter hvert blir selvgående og i stand til å arbeide selvstendig. Det er viktig å finne en balanse mellom veiledning og tid for egenutfoldelse, slik at den nye opplever mestring og trives i sin nye rolle.

Presentasjoner og introduksjon til teamet

For å gi den nye utvikleren en solid innføring i organisasjonen, domenet og teamet, er det nyttig å ha ferdiglagde presentasjoner klare. Dette kan hjelpe utvikleren med å få en bedre forståelse av organisasjonen og teamets rolle i det store bildet.

Noen forslag til presentasjonsemner som kan være nyttige å inkludere, er:

  • Domenekunnskap og fagområder
  • Teamets formål, oppgaver og tjenester
  • Organisasjonens struktur, kultur og arbeidsmiljø
  • Relevante sikkerhetstiltak og -prosedyrer
  • Utviklingsprosessen, systemintegrasjon og samarbeid med andre team
  • Prosessen for å identifisere behov, utforme brukerhistorier og implementere en effektiv arbeidsflyt

Dokumentasjon og systemarkitektur

Det er viktig å ha god dokumentasjon og visualisering av systemarkitekturen for å hjelpe den nye utvikleren å forstå hvordan ting henger sammen.

Bruk gjerne architectural decision records (ADR) for å dokumentere beslutninger og forklare systemets design.

God dokumentasjon og tydelig visualisering av systemarkitekturen gjør det enklere for den nye utvikleren å forstå og navigere i systemet. Dette øker produktiviteten og reduserer frustrasjon og usikkerhet i den innledende fasen. ADR gir et historisk perspektiv på teamets beslutninger og gjør det lettere å forstå og rettferdiggjøre systemets designvalg.

Utfordre det etablerte

Den nye utvikleren kan være en verdifull ressurs for å utfordre det etablerte og stimulere til fornyelse innad i teamet.

Nye team-medlemmer kommer ofte med friske perspektiver, ideer og erfaringer fra tidligere prosjekter og arbeidsplasser. Ved å oppmuntre den nye utvikleren til å stille spørsmål, foreslå forbedringer og dele sin kunnskap, kan teamet dra nytte av denne nye innsikten for å revurdere eksisterende prosesser og praksiser.

Dette kan føre til en mer dynamisk og innovativ arbeidskultur, hvor kontinuerlig forbedring og vekst blir en naturlig del av teamets arbeidsmetodikk. Å inkludere den nye utviklerens perspektiv kan bidra til å identifisere svakheter eller ineffektive metoder som teamet kanskje ikke har vært klar over, og dermed skape et enda sterkere og mer kompetent arbeidsmiljø.

Husk — det aller viktigste er at det nye teammedlemmet trives, så sleng på en dose tullball, utelunsjer og ispauser!