– Hjemme­kontoret har kommet for å bli, men kontoret har fortsatt har sin plass

- Arbeidsgivere bør vurdere fordelene ved hybrid- og hjemmearbeid før de tvinger ansatte til å øke tiden på kontoret, skriver Silje Christine Steen.

- Vi spurte også om ulempene med hjemmekontor, og det som gikk mest igjen blant bedriftene var manglende kulturbygging, samhandling og utfordringene med å føle seg tilknyttet bedriften og det sosiale miljøet, skriver Silje Christine Steen. 📸: Luke Peters/Unsplash
- Vi spurte også om ulempene med hjemmekontor, og det som gikk mest igjen blant bedriftene var manglende kulturbygging, samhandling og utfordringene med å føle seg tilknyttet bedriften og det sosiale miljøet, skriver Silje Christine Steen. 📸: Luke Peters/Unsplash Vis mer

Mot slutten av fjoråret kom det flere nyheter om at store selskaper endret sin politikk angående hybrid- eller hjemmekontor.

Internasjonale selskaper som Amazon, Disney og Starbucks kommuniserte at de ønsket sine ansatte tilbake til kontoret.

Likevel er spørsmålet om slike overskrifter gjenspeiler virkeligheten til en endring, og slutten av hjemmekontor?

CEO Silje Christine Steen i Endelig-Mandag
CEO Silje Christine Steen i Endelig-Mandag Vis mer

Planlegger oppmøte

De fleste ansatte søker etter en balanse mellom jobb og privatliv, og Covid-pandemien tillot mange ansatte å jobbe hjemmefra.

Denne praksisen har fortsatt etter at pandemien formelt sett er over. Mange arbeidsgivere har vært interessert i å opprettholde en «hybridarbeidende» eller «fleksibel arbeidsstruktur,» der ansatte jobber delvis hjemmefra og delvis på kontoret.

Imidlertid indikerer nåværende trender at flere arbeidsgivere ber ansatte om å øke tiden de tilbringer på kontoret eller til og med gå tilbake til fulltidskontorarbeid. I en undersøkelse publisert i oktober 2023 av det globale rekrutteringsselskapet Hays, ble det avdekket at færre fagfolk jobber på en hybrid måte (39%) sammenlignet med de som nå er fullt kontorbasert (43%).

Dette er en økning fra året før da kun 36% var kontorbasert. Mange arbeidsgivere indikerte også til Hays at de planlegger å kreve økt oppmøte på kontoret i løpet av de kommende 12 månedene.

Gir konkurransefortrinn

I en undersøkelse som DnB har gjort ser vi følgende funn:

På spørsmålet om antall dager på hjemmekontor i løpet av en uke, så sier over 50% av de forventer at en vanlig uke består av to dager med hjemmekontor. Det er kun 16% som svarer at tre dager på hjemmekontor vil være den nye normalen, og ingen svarer at de tror på fire eller fem dager på hjemmekontor.

Over 80% mener altså at de ansatte vil befinne seg på kontoret mesteparten av uken.

Når vi spør bedriftene om fordelene med hjemmekontor trekker de fleste frem fleksibiliteten det gir de ansatte. Reduserte kostnader, mindre reising, smittevern og lavere sykefravær blir også nevnt, sammen med lavere klimaavtrykk.

Flere bedrifter mener også at de fremstår som en mer attraktiv bedrift og at fleksibilitet og mulighet for hjemmekontor gir dem et konkurransefortrinn.

Kommet for å bli

Vi spurte også om ulempene med hjemmekontor, og det som gikk mest igjen blant bedriftene var manglende kulturbygging, samhandling og utfordringene med å føle seg tilknyttet bedriften og det sosiale miljøet.

Andre trekker frem at privatlivet sniker seg inn, og at ansatte gjør hverdagslige ting som å sette på en vask eller å gå tur med hunden. Latskap og unnasluntring blir også ble nevnt av enkelte i den siste undersøkelsen

Undersøkelsen underbygger at hjemmekontoret er kommet for å bli, men den tyder også på at kontoret fortsatt har sin plass. De fleste i undersøkelsen ser for seg at hoveddelen av uken tilbringes på kontoret, mens fleksibiliteten og muligheten for å kunne ha hjemmekontor har blitt større.

Noen ser for seg at de kan vokse i dagens lokaler og andre mener de kan redusere arealbehovet noe. Coworking trekkes frem som en arena som kan dekke noe av bedrifters behov i enkelte perioder, mens flere påpeker at de har behov for det kontorarealet de sitter på.

Kontortvang

Kan en arbeidsgiver tvinge en ansatt tilbake til arbeidsplassen? Svaret ligger i arbeidsavtalen, der arbeidsstedet er spesifisert.

Dersom avtalen fastslår kontoret som arbeidssted, kan det være rimelig å be ansatte om å vende tilbake til kontoret.

Imidlertid bør arbeidsgivere vurdere fordelene ved hybrid- og hjemmearbeid før de tvinger ansatte til å øke tiden på kontoret og sikre at det er en god forretningsmessig begrunnelse for endringen.

Hva er trendene for 2024?

  1. Teknologiens rolle i eksternt samarbeid: Teknologi, inkludert skytjenester, samarbeidsverktøy og virtuelle møteplattformer, spiller en kritisk rolle i å muliggjøre sømløst samarbeid på tvers av ulike arbeidsplasser. Disse teknologiene forventes å bli mer integrerte og essensielle for å støtte en sømløs hybrid arbeidsopplevelse i 2024.
  2. Topptrender for kontorlokaler: Kontordesign trender mot økt fleksibilitet, samarbeid og trivsel. Fleksible arbeidsområder, som inkluderer agile og tilpasningsdyktige rom, blir stadig viktigere for å oppmuntre til samarbeid, øke produktiviteten og forbedre trivselen på arbeidsplassen.
  3. Smarte kontorløsninger: Automatiserte systemer, intelligente kontorløsninger og IoT-enheter blir stadig mer integrert for å forbedre effektiviteten og opplevelsen til de ansatte. Fra smart belysning til intelligente planleggingsverktøy, vil disse teknologiene revolusjonere arbeidsmiljøet og gjøre kontorer mer effektive og engasjerende.
  4. Utviklingen av betjente kontorlokaler: Etterspørselen etter fleksible, betjente kontorlokaler øker. Dette gir bedrifter muligheten til å tilpasse seg endrede markedsforhold, optimalisere utnyttelsen av arbeidsområdet og redusere faste kostnader. Betjente kontorlokaler imøtekommer også ansattes preferanser for hybrid arbeidsordning, og denne trenden forventes å fortsette i årene som kommer.