Heier på autonome team og DevOps: - Ikke spør om lov til å gjøre jobben din!

- Hvis du bruker utviklere kun til koding, får du bare halvparten av verdien, skriver Tomas Holthe-Tveit i Forte Digital.

Endring av kultur, DevOps og myndiggjorte team er alle vanskelige og tidkrevende.

Det er uten tvil noe som ledere bør drive fra topp til bunn, men alle kan bidra.

Selv en enkelt utvikler vil kunne hjelpe ved å bygge kvalitet og automatisering inn. Ikke spør om lov til å gjøre jobben din, som utvikler så skal vi levere kvalitet.

Det er mange viktige bøker og resurser rundt disse problemstillingene, men jeg vil især trekke frem tre: Inspired og Empowered av Marty Cagan, samt Accelerate av Nicole Forsgren, Jez Humble og Gene Kim.

Hvorfor DevOps?

DevOps oppstod fordi man så at det var friksjon og motsetning mellom utvikling og drift, og at dette kan avhjelpes ved kryssfunksjonelle team som utvikler og drifter sine løsninger.

I dag mener man ofte et vesentlig utvidet begrep som også dekker sikkerhet, personvern og så videre. Det er denne utvidede definisjonen vi følger her.

DevOps kan først og fremst måles på at man kan endre kode, konfigurasjon og infrastruktur på en sporbar, automatisk testet og trygg måte. Målet er at man raskest kan gjøre endringer, med minst mulig seremoni eller manuelle steg sånn at man kan heller bruke dette fokuset på verdiskaping.

Får man mer verdiskapning fordi man jobber med DevOps? Ja, det viser Accelerate at man får, men det er en stor omstilling å strukturere opp teamene for å kunne jobbe myndiggjort.

DevOps/ Tekniske kvalitet

Accelerate har forsket på hvilke DevOps-egenskaper som fungerer. For eksempel viktigheten av kontinuerlig leveranse.

Ekstra spennende er sammenhengen der teknisk kvalitet fører til bedre kultur, mindre utbrenthet og bedre identitet!

image: Heier på autonome team og DevOps: - Ikke spør om lov til å gjøre jobben din!

Her lister man opp følgende drivere:

image: Heier på autonome team og DevOps: - Ikke spør om lov til å gjøre jobben din!

Autonome / myndiggjorte team

En av driverne for kontinuerlig leveranse er autonome/myndiggjorte team, og her kommer virkelig Cagan sine bøker til rette.

I Inspired og Empowered så defineres dette som team der man har som oppgave og får rom til å skape verdi for kunder/brukere samtidig som man holder seg innenfor de rammene som finnes.

Myndiggjorte team trenger om mulig mer og bedre lederskap. Det er en stor, og krevende jobb å bygge relasjoner, fjerne hindre forstå kunder og sist, men ikke minst coaching.

En annen stor side av myndiggjorte kryssfunksjonelle team er oppdagelse, der utviklere, designer med flere prototyper og sjekker ut problemstillinger løpende. Det sies at hvis du bruker utviklere kun til koding så får du bare halvparten av verdien!

Det viser også verdien av teknisk innsikt og innspill og her må vi alle bli flinkere. Vi må aktivt bygge relasjoner mot andre fag og deler av organisasjon, samt heve vår stemme og delta!