Han inspirerte Apple, nå inspirerer han Eddie: - Sånn påvirker Dieter Rams våre prosjekter

Eddie Dale gir deg Dieter Rams' 10 regler for godt design, knytta opp mot nettsideutvikling.

"Eksempler på arbeider fra Rams er blant annet Braun Transistor radio, som Jonathan Ive og Apple har anerkjent som inspirasjon for Apple sitt designteam i forbindelse med utvikling av deres iPod" skriver Eddie Dale. 📸: Privat / Powerhouse / kode24
"Eksempler på arbeider fra Rams er blant annet Braun Transistor radio, som Jonathan Ive og Apple har anerkjent som inspirasjon for Apple sitt designteam i forbindelse med utvikling av deres iPod" skriver Eddie Dale. 📸: Privat / Powerhouse / kode24 Vis mer

En av våre mange inspirasjonskilder i Vasser er en legendarisk tysk designer som het Dieter Rams. Han er berømt for sitt arbeid hos Braun på 1950-tallet, og for sitt tidløse, brukervennlige og minimalistiske uttrykk.

Eksempler på arbeider fra Rams er blant annet Braun Transistor radio, som Jonathan Ive og Apple har anerkjent som inspirasjon for Apple sitt designteam i forbindelse med utvikling av deres iPod.

Generelt sett var Ive en stor beundrer av Rams, og man kan kjenne igjen mange designtrekk i Apple sitt visuelle uttrykk.

«My heart belongs to the details. I actually always found them to be more important than the big picture. Nothing works without details. They are everything, the baseline of quality.» Dieter Rams

Rams kom opp med 10 regler for godt design, som jeg i denne artikkelen forsøker å knytte opp mot nettsideutvikling og den digitale designbransjen.

Dieter Rams. 📸: Vitsoe / English Wikipedia
Dieter Rams. 📸: Vitsoe / English Wikipedia Vis mer

#1. Godt design er innovativt

I vår bransje er det konstant innovasjon. Både når det gjelder rammeverk, publiseringssystem, muligheter i nettløsninger, nye fysiske enheter, nye krav for universell utforming med mer.

Alt dette må konstant være med i vurderinger for nye (og eksisterende) prosjekter.

Innovasjon kan også være uavhengig av den konkrete tekniske løsningen. Helt ned til grunnleggende spørsmål som "hva er brukeren ute etter", og å tenke ut de beste metodene for å svare på den besøkendes behov. Dette kan eksempelvis være nytenkning i struktur og navigasjon på en nettside.

#2. Godt design gjør produktet nyttig

Hvilken nytte har en flott ny nettside, dersom den ikke er nyttig for besøkende?

Grunnleggende spørsmål rundt utvikling av en nettside bør være hvilke problemer den skal løse.

Dersom produkter skal selges på nettsiden, bør kanskje fokus være på hvorfor produktene som selges faktisk løser problemer, og videre å gjøre det intuitivt og enkelt å handle disse.

#3. Godt design er estetisk

Estetikken i et produkt er essensielt i forhold til nyttigheten. I en nettside er for eksmepel farger, typografi, lesbarhet deler av det estetiske uttrykket.

Alle deler kombinert påvirker både nyttigheten og følelsene til den besøkende.

«Having small touches of colour makes it more colourful than having the whole thing in colour.» Dieter Rams

#4. Godt design gjør et produkt forståelig

For å gjøre en nettside forståelig, må klare mål og målgrupper være definert.

Man må hele tiden ha brukeren i fokus, og hvordan de kan oppnå det de er ute etter på best mulig måte.

På sitt beste er bruken av nettsiden så intuitiv at den er selvforklarende.

#5. Godt design er diskré

Design skal aldri være i veien eller overflødig.

Den velkjente frasen fra Mies van der Rohe sier "Less is more".

Dersom designet tar for stor plass på en nettside, kan det føre til at brukere blir forvirret og ikke føler de har oversikt. Bruk av effekter og animasjoner bør kun brukes dersom det løfter helheten eller har en nytteverdi.

#6. Godt design er ærlig

Hva vil det si å ha en ærlig designet nettside?

Vi føler at det gjelder å vite sin plass som designer. Ha fokus på det grunnleggende i det som lages. Knapper bør tydelig være knapper, og ikke eksempelvis forvirres med linker. Gi brukeren tydelige indikasjoner på hva som skjer i videre steg i eksempelvis handleprosesser.

Hvorfor bruker du cookies? Vær ærlig og forklar.

#7. Godt design er langvarig

Her må man kombinere sitt fokus både på teknologi og verktøy i bunn, samtidig som man vurderer designtrender.

Det er fort gjort å bli revet med på å følge de mest moderne løsningene, konkurrenter og prisvinnende visuelle retninger. Det er likevel, som med alt annet i verden, alltid viktig å tenke selv før man går slike retninger.

Langtlevende design er ofte oppnådd som et resultat av at man tenker på alle øvrige punkter i denne listen kombinert.

«When you’re a carpenter making a beautiful chest of drawers, you’re not going to use a piece of plywood on the back, even though it faces the wall and nobody will ever see it. You’ll know it’s there, so you’re going to use a beautiful piece of wood on the back. For you to sleep well at night, the aesthetic, the quality, has to be carried all the way through.» Steve Jobs

#8. Godt design er gjennomtenkt til minste detalj

Mange konkrete eksempler kan trekkes ut fra dette, men som et eksempel trekker jeg ut responsivitet i en nettside.

Det velkjente liggende iPad-utsnittet får sjeldent kjærligheten de fleste designere vet den kunne, og helst burde, fått.

Og selv om det kanskje ikke ødelegger nattesøvnen for alle på lik linje med Steve Jobs, er det definitivt noe man kjenner på dersom man går for forenklede løsninger.

#9. Godt design er miljøvennlig

Nettsider er ofte oversett som klimatiltak. Realiteten er faktisk at strømforbruk i forbindelse med servere og spesielt ressurstunge og lite optimaliserte nettsider krever store mengder strøm.

Alt fra den enkelte besøkende sin brukerenhet (strømforbruk og dataforbruk), til serveren selv og dens konstante frem-og-tilbake mellom databaser, CDN-er og interne prosjektfiler.

Alt sammen grunner ned i det samme; dersom nettsiden skal bli mer miljøvennlig, må man ta grep rundt ting som bærekraftig hostingplattform, fokus på smart caching, og å unngå unødvendig lasting av ressurser. Ikke bare vil dette spare miljøet, men det vil også spare kostnader og tid for kunder.

#10. Godt design er så lite design som mulig

Tilbake til sitatet "Less is more" fra tidligere, er dette et tidløst konsept.

Din jobb som designer i et prosjekt er ikke å "sette ditt preg" på produktet, men snarere sagt å løse kundens behov på mest effektiv måte. Ta vekk ditt eget ego, og glem alle dine forhåndslagde templates som funket for forrige kunde. Enhver kunde er unik, og må håndteres deretter. Design fra bunn av og opp er det eneste som gir mening. Det føler i alle fall vi i Vasser.

De aller fleste gode visuelle identiteter og nettløsninger har ryddige og færre visuelle elementer enn den gjennomsnittlige. Gjør færre ting, men bedre.

TLDR:

  1. Godt design er innovativt
  2. Godt design gjør produktet nyttig
  3. Godt design er estetisk
  4. Godt design gjør et produkt forståelig
  5. Godt design er diskré
  6. Godt design er ærlig
  7. Godt design er langvarig
  8. Godt design er gjennomtenkt til minste detalj
  9. Godt design er miljøvennlig
  10. Godt design er så lite design som mulig

Dette er altså måter Dieter Rams påvirker våre prosjekter på i Vasser. Kanskje inspirerer det også andre :-)

Kilder: