Forsker om hjemmekontor:-Kreative prosesser blir vanskeligere

Organisasjoners kreative og innovative evne kan bli skadelidende av permanent hjemmekontor, ifølge Nærings-PhD og rådgiver Øystein Tønnessen i IT-konsulentselskapet Egde.

Det å gi god opplæring, og ikke minst inkludere nyansatte i det sosiale arbeidsfellesskapet har vist seg krevende i en distansert og digital setting, ifølge Nærings-PhD og rådgiver Øystein Tønnessen i IT-konsulentselskapet Egde. 📸: Privat
Det å gi god opplæring, og ikke minst inkludere nyansatte i det sosiale arbeidsfellesskapet har vist seg krevende i en distansert og digital setting, ifølge Nærings-PhD og rådgiver Øystein Tønnessen i IT-konsulentselskapet Egde. 📸: Privat Vis mer

De fleste bedrifter diskuterer i hvilken grad de skal benytte hjemmekontoret post korona, og det ser ut til å ha blitt en konsensus blant de fleste om at hjemmekontoret har kommet for å bli.

Nylig skrev kode24 at utviklere hos DNB får jobbe hjemmefra to-tre dager i uka.

De fleste av oss ønsker liknende hybride løsninger med muligheten til å jobbe effektivt med færre forstyrrelser, og fravær av pendling.

Vi i kode24 lurer på hvordan kode-bedrifter påvirkes av hjemmekontor, og stiller oss spørsmålene:

Hvor bra er hjemmekontoret for bedriftens innovative og kreative evne?

Og er det utelukkende positivt å plassere arbeidsstokken på hjemmekontor?

«Kreative prosesser blir fort vanskeligere med fjernarbeid.»

Forsker på hjemmekontor

Øystein Tønnessen, Nærings-PhD og rådgiver i IT-konsulentselskapet Egde, har forsket på kreativitet og fjernarbeid siden 2019. I 2020 flyttet han fokuset – naturlig nok – mot hjemmekontoret, et felt det fortsatt er forsket lite på.

Ifølge han tyder forskning på at organisasjoners kreative og innovative kapasitet kan bli skadelidende av permanent hjemmekontor, særlig hvis dette er påtvunget som under pandemien.

– En utfordring som en del ledere peker på, er at kreative prosesser fort blir vanskeligere med fjernarbeid, sier han.

Nærings-PhD og rådgiver Øystein Tønnessen i IT-konsulentselskapet Egde. 📸: Privat
Nærings-PhD og rådgiver Øystein Tønnessen i IT-konsulentselskapet Egde. 📸: Privat Vis mer

I tillegg opplever bedrifter at det vanskelig å inkludere nyansatte i et digitalt arbeidsmiljø, ifølge Tønnessen. Les mer under.

58 prosent er villig til å si opp jobben i protest

Studier Tønnessen har gjort siste halvåret viser tydelig at ansatte har savnet det sosiale jobbfellesskapet på kontoret etter lang tid på hjemmekontor.

– Men det betyr ikke nødvendigvis at de vil tilbake til det permanente kontorlivet som mange hadde før pandemien, skyter han inn.

I en fersk undersøkelse utført av Arbeidslivsinstituttet ved OsloMet ble 5.000 nordmenn spurt om de ønsker å benytte hjemmekontor post korona. Her kom det frem at 70 prosent ønsker å benytte hjemmekontoret, minst én dag i uka.

Samtidig viser en ny studie fra USA og Canada at hele 58 prosent vil vurdere å si opp jobben hvis de ikke får mulighet til å velge hjemmekontor etter pandemien.

– Vil ikke ha faste dager

Tønnessen mener de fleste ønsker å ha hjemmekontor som en valgbar mulighet, helst sporadisk etter behov og ikke faste dager i uka.

Selv om dette ikke er generaliserbare funn, kan det gi indikasjon på noen viktige strømninger i arbeidslivet, mener han.

– Det sier jo litt om hvor mye folk verdsetter friheten til å kunne velge mer selv. Både hvor, når og hvordan man vil jobbe framover, sier han.

Og fortsetter:

– De arbeidsgiverne som tvinger ansatte tilbake til gamle tradisjonelle arbeidsmåter kan fort bli tapere i kampen om de attraktive talentene.

– Vanskelig å inkludere nyansatte

Hva mener arbeidsgivere er problematisk med hjemmekontor, og hvorfor?

– Noe mange arbeidsgivere har strevd med under pandemien, er «onboarding» av nyansatte, påpeker han.

Og legger til:

– Det å gi god opplæring, og ikke minst inkludere nyansatte i det sosiale arbeidsfellesskapet har vist seg krevende i en distansert og digital setting.

4 av 10 opplevde økt kreativitet

– En annen utfordring som en del ledere peker på, er at kreative prosesser fort blir vanskeligere med fjernarbeid, sier Tønnessen.

Han valgte å fokusere på dette under nedstengningen i fjor vår. Og i en undersøkelse han gjennomførte kom det fram at over fire av ti ansatte opplevde at kreativiteten økte med hjemmekontor.

– En mulig forklaring på dette er selve krisen og den plutselige omveltningen i arbeidshverdagen som stimulerte til nytenkning, sier han.

Og legger til:

– I tillegg kan det synes som om individuell kreativitet og konsentrert problemløsning har fungert godt for mange, mens mer åpne og kollektive idéutviklingsprosesser har kommet dårligere ut når folk jobber hjemmefra.