Viderefører hybridløsning:
-DNB-ansatte får jobbe hjemmefra to-tre dager i uka

– De ansatte er positive til å videreføre en fleksibel arbeidshverdag, sier Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB.

Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB. 📸: DNB
Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB. 📸: DNB Vis mer

Samfunnet er på vei tilbake mot en normal, og mot slutten av september vil vi kunne leve mer eller mindre som vi gjorde før koronapandemien, ifølge helseminister Bent Høie.

Likevel vil vi trolig møte på noen endringer, og det er naturlig å tro at norske utviklere sin kontorhverdag vil se annerledes ut i tiden som kommer.

For skal arbeidsstokkene tilbake til kontoret, ha noen dager på kontoret – også kjent som hybridløsning – eller forbli på hjemmekontoret?

Vi i kode24 har pratet med to selskap som legger til rette for en hybridløsning for sine ansatte.

Hybridløsning = Den nye normalen!

– DNB har innført en fleksibel og hybrid arbeidshverdag, som betyr at ansatte kan jobbe hjemmefra to-tre dager i uka om de ønsker det, og hvis det er praktisk mulig i teamet, sier Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB.

«Vi legger opp til at utviklere får velge graden av hjemmekontor.»

– Vi legger opp til at utviklere får velge graden av hjemmekontor, og vil evaluere hvilken effekt hybrid kontor- eller hjemmekontor-modellen vil ha på leveranser, samhold og kultur, sier Operasjonsdirektør Karim Ghouas i Kobler.

Ler mer om hva selskapene mener kan bli utfordrende med en hybrid hverdag under.

Operasjonsdirektør Karim Ghouas i Kobler. 📸: Kobler
Operasjonsdirektør Karim Ghouas i Kobler. 📸: Kobler Vis mer

Hele 87 prosent ønsker en fleksibel arbeidshverdag

Det er nok mange som har lekt med tanken om hvor behagelig det vil være å fortsette å jobbe på hjemmekontor, også etter pandemien.

I kode24s spørreundersøkelse, kjent som Kodeløkka, spurte vi norske utviklere om de ønsker å fortsatt kunne ha hjemmekontor, helt eller delvis, også etter korona.

Her svarte 600 av 693 at de ønsker å videreføre hjemmekontoret helt eller delvis – det utgjør nærmere 87 prosent.

Samtidig svarte over 400 utviklere at de savner det sosiale fellesskapet på kontoret.

Mange vil benytte hjemmekontoret

– Vi har gjennomført undersøkelser, og de ansatte er positive til å videreføre en fleksibel arbeidshverdag, sier Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB.

Han forklarer at noen ansatte ønsker å jobbe bare fra kontoret og at noen oppgaver bare kan utføres på kontoret.

En annen faktor som påvirker ønsket om fysisk tilstedeværelse har mye med hjemmesituasjonen og boforhold å gjøre.

«Vi tror imidlertid dette er et tilbud mange ansatte kommer til å benytte seg av og sette pris på.»

Tilbudet om å jobbe utenfor kontoret og en mer fleksibel arbeidshverdag er derfor frivillig, ifølge Ugland.

– Vi tror imidlertid dette er et tilbud mange ansatte kommer til å benytte seg av og sette pris på. Samtidig er vi opptatt av at jobben også skal være en fysisk møteplass, både av sosiale grunner og fordi enkelte oppgaver eller prosjekter løses best i fysiske team.

Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB. 📸: DNB
Forbrukerteknolog Yngvar Jørg Ugland i DNB. 📸: DNB Vis mer

Utviklere er vant til å jobbe "remote"

– For utviklere er det å bruke digitale verktøy en selvfølge, og de fleste som jobber med dette hadde allerede erfaring med å jobbe «remote» før pandemien, sier han.

Og legger til:

– Hacker-miljøene er jo globale, og dette er en kultur som bransjen har tatt med seg også i den formelle delen av arbeidslivet. Derfor var nok ikke overgangen så stor som for andre grupper.

Strengere krav til dokumentasjon

På lik linje med DNB vil hjemmekontor være et frivillig tilbud for Koblers ansatte framover.

Operasjonsdirektør Karim Ghouas i Kobler forklarer at de som i hovedsak velger kontoret som arbeidsplass vil ha fast plass, mens de som velger hjemmekontor deler kontorplass med sine hjemmejobbende kolleger.

Selskapet legger foreløpig ikke opp til obligatoriske dager.

Hva blir viktig for å ivareta de ansatte på hjemmekontor?

– Å ivareta teamet uansett om deler av det er samlet fysisk og noen jobber hjemmefra. Det vil sette ekstra krav til hver enkelt det å være en god lagspiller, ha en åpen kommunikasjon, skriftlig dokumentasjon og ha transparente beslutninger, svarer Ghouas.

Operasjonsdirektør Karim Ghouas i Kobler. 📸: Kobler
Operasjonsdirektør Karim Ghouas i Kobler. 📸: Kobler Vis mer

Økt fleksibilitet

Hvilke tiltak gjøres for å tilrettelegge for det psykososiale, for samhold og for arbeidstakerens utvikling på hjemmekontoret?

– Siden samfunnet ble lukket i mars 2020, har vi vært ekstra nøye på å gi hver ansatt så mye fleksibilitet i sin arbeidshverdag som mulig for å redusere mental og fysisk slitasje, svarer han.

Videre påpeker han at det eneste kravet Kobler har satt er at en skal klare å håndtere kommunikasjon og framdrift med teamet sitt.

– Heldigvis har den fleksibiliteten vært en del av DNA-et vårt i en årrekke, da vi har en sterk tro på balanse mellom jobb- og privatliv.

Krevende å holde på samholdet

– Det å holde på kulturen og samholdet vårt kan bli krevende med en hybrid modell, hvor bare noen er på kontoret, sier han.

Og legger til:

– Før vi får mer erfaring med den hybride modellen, løser vi det ved at hver enkelt kan komme på kontoret etter eget ønske eller når det er påkrevd. I tillegg til å legge mer vekt på det sosiale.

«Det å holde på kulturen og samholdet vårt kan bli krevende med en hybrid modell.»

Utviklingsmessig har hver ansatt noen personlige mål i form av roller eller oppgaver en skal vokse på gjennom året, ifølge operasjonsdirektøren. Likevel mener han at uavhengig av hvilke utviklingsmål som blir satt, blir den største utfordringen framover å håndtere hybridsituasjonen.

– Vi jobber smidig

Hvilke arbeidsrammeverk bruker dere i Kobler?

– Vi jobber smidig, hvor hvert team jobber med saker som har vært gjennom prioriteringer med produkteiere og hvor framdrift blir diskutert i daglige "stå-opp"-møter, forklarer Ghouas.

Og legger til:

– Det siste året har vi hatt "vis-og-fortell"-møter hvor vi går gjennom ny funksjonalitet med teknologi- og forretningssiden. På video i korona-tiden, mens framover må vi forberede oss på at nesten alle møter er hybride – noen deltar fysisk og noen på video.