Folq-sjefen etterlyser kvinnelige konsulenter: - Vi må tørre å ta plass

Bare 6 prosent av de selvstendige utviklerne deres er kvinner.

- Så la oss ønske rosa tilbehør, sminke og feminitet velkommen inn i tech, skriver Eldri Coll Mossige i Folq. 📸: Folq
- Så la oss ønske rosa tilbehør, sminke og feminitet velkommen inn i tech, skriver Eldri Coll Mossige i Folq. 📸: Folq Vis mer

Kvinnedagen er her igjen! Hurra..?

Markeringen i seg selv er en fin (og viktig) tradisjon, men som kvinne i tech jubler jeg ikke over gapet mellom antall menn og kvinner i bransjen.

Som daglig leder i Folq, ser jeg at kvinner er sterkt underrepresentert i brukerbasen til plattformen vår, som formidler IT-konsulenter. Basen vår består av selvstendige konsulenter og konsulenter ansatt i mindre selskap, alle med kompetanse innen teknologi, design og prosjektledelse/forretningsrådgiving.

Kvinner utgjør beskjedne 14 prosent av Folq-konsulentene - og ser vi på de med kompetanse innen programmering, er andelen nede i 6 prosent.

Det er langt under snittet for bransjen - der kvinner utgjør drøyt 15 prosent av utviklere.

Hvorfor er det slik, tro?

Med en gründer og baby i magen

Forskning viser at menn generelt er mer risikosøkende i livet. Kanskje det også gjelder her, i form av at menn er mer tilbøyelige til å ta sjansen på et liv som selvstendige konsulenter - med ansvar for å skaffe egne oppdrag og uten sikkerhetsnettet fra en fast ansettelse.

Det er stor overvekt av menn blant dem som stifter AS i Norge. For de fleste (både kvinner og menn) oppleves det å ta steget og starte som selvstendig næringsdrivende som et stort, profesjonelt valg å ta i et personlig liv.

Da er det ekstra inspirerende å høre solskinnshistoriene fra kvinner som har satset og fått fart på sakene.

Grunnleggerne av Skråstrek, ett av de mindre konsulentselskapene hos Folq, er en gjeng menn og kvinner. Kaja Longem Slåen Skaar, teknisk projektleder i Skråstrek, hadde lenge lekt med tanken på å starte noe eget. Etter hvert kom hun i kontakt med flere bekjente og en god venn som hadde tenkt det samme. Til slutt var de ni stykker som startet Skråstrek, hvor fire var kvinner.

Flere av damene her var gravide da de startet selskapet, som nå har 15 ansatte. Det kaller jeg å ta sats og ikke la kjønn og biologi hindre drømmene og fremtidsvisjonene man har for egen karriere og arbeidshverdag!

«Et liv som småbarnsmor og selvstendig konsulent kan med andre ord være en gjennomførbar og kanskje til og med harmonisk kombinasjon.»

Ønsket mer styring over egen karriere og arbeidshverdag

Kvinnedagen er en fin anledning til å å rette fokuset mot nettopp kvinner i tech-bransjen. Vi har snakket med noen av damene i konsulentbasen vår, som gladelig deler sine erfaringer som konsulenter, og tanker rundt hva som skal til for å flere kvinner med på laget.

Anum Qudsia, en sterk mobilutvikler, gikk ut som selvstendig konsulent for å kunne ta styring over egen karriereutvikling. Hun sa opp jobben for å sette karrierekurs mot mobilutvikling. Siden har hun jobbet som selvstendig og trives meget godt med det.

Muligheten til å selv bestemme hvilke oppdrag hun ville ta var en særs stor fordel ved det å gå selvstendig. Hun peker også på at hun har fått nyttig lærdom knyttet til salg, administrasjon, regnskap og kapitalforvaltning i eget selskap.

Romsligere økonomi og friere arbeidstid

Å være selvstendig utvikler innebærer for de aller fleste en betydelig lønnsøkning. Det ikke alle har fått med seg, er at livet som selvstendig konsulent også kan bety friere arbeidstid og større mulighet til å påvirke arbeidsmengde.

Et liv som småbarnsmor og selvstendig konsulent kan med andre ord være en gjennomførbar og kanskje til og med harmonisk kombinasjon.

Anum merket raskt hvor mye friere hun sto økonomisk sett da hun begynte å forvalte pengene sine som selvstendig. Lønnen hennes økte betydelig da hun ble selvstendig. Det førte også til at hun kunne bestemme selv hvor mye hun ville ha i lønn og hvor mye hun ville la stå i firma for å styrke selskapet.

To andre konsulenter, Hege Marie Brown og Elin Hauge, opplevde å få mer makt over egne arbeidshverdager da de valgte å bli selvstendige. Brown beskriver erfaringen sin som å mer kontroll på hva slags oppdrag hun sier ja nå enn da hun var fast ansatt.

Eksponering av flere kvinnelige konsulenter i tech

Da vi spurte damene i konsulentbasen vår hva som skal til for å få opp kvinneandelen blant de selvstendige IT-konsulentene, var svaret at de kvinnene som har tatt steget må vise seg frem, være synlige rollemodeller og gjerne også ta mentorroller for å hjelpe andre i gang.

Vi heier på dem når de sier at kvinner ikke må være redde for å være synlige. Å være selvstendig konsulent innebærer å markedsføre ditt eget produkt – som er deg selv. Vi damer har litt å ta igjen på mennene når det kommer til å tørre å ta plass, våge å mene og si høyt og vise i praksis at vi er rå på det vi driver med.

«Så la oss ønske rosa tilbehør, sminke og feminitet velkommen inn i tech!»

For å få flere kvinnelige IT-konsulenter generelt i bransjen trengs også flere kvinnelige IT-folk. Da må vi fortsette å eksponere jenter (og gutter) for teknologi i ung alder og gjøre tiltak for å pirre interessen blant et bredere, yngre og mer heterogent publikum.

En av konsulentene sier også at hun tror det er viktig å tydeliggjøre at det ikke bare er en arketypisk nerd som jobber med teknologi. Det er massevis av jenter som liker sminke og rosa tilbehør, som også synes det er gøy med teknologi. Det er ingen motsetninger mellom tech og feminitet.

Så la oss ønske rosa tilbehør, sminke og feminitet velkommen inn i tech! Fortell alle du kjenner som har en baby, gründer eller IT-konsulent i magen at kvinner trengs i den bransjen! Når vi kommer dit at stegene mot kjønnsbalanse i tech blir merkbart større og raskere, skal jeg rope hurra. Da skal jeg juble. Høyt.