- Fagbrev er bedre enn master! mener Frank, som reagerer på "elitisme"

- Du blir ikke mer moden av å studere; du blir senere moden, skriver Frank R. Haugen.

- Det eneste kravet man har er «kan kode», så hvorfor er det da så viktig hvor denne kompetanse kommer fra? skriver Frank R. Haugen. 📸: Privat / kode24
- Det eneste kravet man har er «kan kode», så hvorfor er det da så viktig hvor denne kompetanse kommer fra? skriver Frank R. Haugen. 📸: Privat / kode24 Vis mer

Jeg ser all skrivingen her på kode24 om at «en bachelor er nok» og «studier må til for å gjøre deg moden for arbeidslivet». Dette er kanskje ikke ordrett, men det er gist-en av det.

Kommentarer rundt temaet er ofte «jeg vil ikke jobbe med noen uten en mastergrad» - igjen så er ikke dette ordrett, men en holdningsoppsummering for å ikke henge ut enkelte.

Samtidig starter i disse dager lærlingtiden i det rykende ferske IT-utvikler-faget, og ett naturlig sted å finne informasjon om denne nye verdenen vil være nettopp å snuble innom her på kode24 for å lese om «ukens koder» og kule prosjekter i kjedelige selskaper.

Men istedenfor å møte artikler hvor disse unge menneskene kan oppfatte hva yrket er, så er det fylt av artikler som sier «vi trenger desperat utviklere», men «du er ikke god nok om ikke du har universitetsutdanning».

Hva slags inntrykk gir vi da av vårt yrke?

YouTube vs. universitet

Yrket «utvikler» er ett yrke hvor kjønn, legning, etnisitet, morsmål, opphavsland og foreldres økonomiske bakgrunn ikke bety noe som helst for noen; til og med helsetilstand er ikke alltid en begrensning.

Det eneste kravet man har er «kan kode», så hvorfor er det da så viktig hvor denne kompetanse kommer fra?

Er YouTube en dårligere kilde enn ett universitet? Hva med universitetskurs som ligger på YouTube, er YouTube da «godt nok»? Er ikke da ett masterstudie hvor mindre enn halvparten av studiepoengene er IT-fag, i realiteten 2,5 års relevant utdanning?

Ex.phil og ex.fac, eller organisasjonsteori, gir deg svært lite relevant kunnskap når du skal lage og vedlikeholde ett REST-API eller en SPA -frontend.

Dette lærer lærlingene

Her er kompetansemålene til en fireårig utdanning, hvor to av dem er i ute i jobb, som avsluttes med en fagprøve som går over syv arbeidsdager:

 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger med innebygd personvern og sikkerhet
 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger som er energieffektive og bærekraftige
 • videreutvikle en løsning for å ivareta brukernes behov
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere integrasjoner mellom ulike systemer og databaser
 • utvikle og bruke dokumentasjon og veiledninger
 • veilede brukere i ulike oppgaver
 • håndtere påloggingsopplysninger på en sikker og forsvarlig måte
 • utvikle og tilpasse brukergrensesnitt som ivaretar krav til universell utforming
 • velge og bruke relevante rammeverk og moduler til utvikling
 • beskrive konsekvenser av teknisk gjeld i løsninger
 • beskrive hvilke krav som ulike løsninger stiller til infrastruktur, og hvilke muligheter og begrensninger som følger av infrastrukturen
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for personvern, opphavsrett og informasjonssikkerhet i eget arbeid
 • bruke utviklingsstrategier og samarbeide med andre utviklere
 • feilsøke kode og rette feil i algoritmer og kode
 • utforske prosesser knyttet til testing og feilsøking i utvikling av løsninger
 • behandle bedriftsinterne opplysninger på en sikker og etisk forsvarlig måte
 • utforske konseptene maskinlæring og kunstig intelligens
 • utforske og vurdere eksisterende og nye teknologier og bransjerelevante kodespråk
 • reflektere over og beskrive hvordan teknologi kan misbrukes og påvirke samfunnet negativt
 • gjøre rede for hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

Når denne skal bestås, er man 19 eller 20 år gammel, og går ut i en stilling som utvikler. Basert på hva folk skriver, så er det ikke noe vennlig kollegialt miljø å komme til, men en gruppe med «høyere utdannede» elitister.

Ekskludert ved et par klikk

Kanskje det ikke er inntrykket en vordende utvikler får av å lese kode24s artikler som er det største problemet.

For i dagens samfunn er ikke lenger CV og søknad, hvor CV-ens utforming og valg av hva man plasserer først, en del av vurderingen om en kandidat skal tas inn.

Nå er det skjemaer med checkboxes og dropdowns, så HR-avdelingen kan gjøre første «utlukingsrunde» med et par museklikk, for å fjerne de som ikke har høyere utdanning, og samtidig ikke har X antall års arbeidserfaring for å veie opp.

Så en bedre kvalifisert utvikler enn en sivilingeniør vil ikke engang bli sett på, fordi filteret allerede har ekskludert deg.

Fagbrev best kvalifisering

Utvikling er nå en yrkesfagsutdanning. Dette må alle i yrket ta innover seg, og slutte å sammenligne master med bachelor. For de er ikke lenger den beste kvalifiseringen for å være en utvikler - et fagbrev er!

Så nå skal jeg melde meg opp til fagbrev nummer to, så jeg kan være blant de første i Norge som har fagbrev som utvikler.

Jeg er ikke objektiv i dette: Jeg er semi-selvlært. Jeg tok «IKT-Driftsfag» på videregående, failet forkurs til ingeniør (polynomdivisjon ble veggen jeg ikke kom forbi), jobbet i forskjellige ting, noe tech, litt spillutvikling, butikk, og snekring, og tok så fagbrevet mitt i «IKT-Servicefag» som 30-åring.

Og endelig så jobber jeg fulltid med software-utvikling.

Det tok litt tid før jeg droppet «bare» fra «bare fagbrev», når folk spurte hvor jeg hadde studert.

Moden av jobb, ikke studier

Sannheten er at du blir ikke mer moden av å studere; du blir senere moden.

Du kan ikke ta ned et SaaS-produkt for tusenvis av brukere ved å skrive en dårlig optimalisert SQL -spørring i et studie, og man får ikke «kjeft» av en fortvilet leder fordi man ikke rekker en frist en selger som sluttet i selskapet for måneder siden lovet en kunde som premiss for å signere.

Disse tingene blir du moden på. Ikke gruppeoppgaver, eksamener, eller et casual studentliv, som består av øl og quiz-kvelder.