- EU skyver barna foran seg for å innføre mer overvåkning

- Å beskytte barn mot overgrep er åpenbart en av de viktigste oppgavene til ethvert land, men man oppnår ikke dette ved å rive ned personvernet til innbyggerne, skriver Hans Kristian Henriksen i Personvernnytt.

- En taktikk vi dessverre har blitt alt for kjent med for å uthule personvernet er å fremme lovforslag som markedsføres tungt som at de skal beskytte barn mot overgrep, skriver Hans Kristian Henriksen. 📸: Unsplash / Bekk
- En taktikk vi dessverre har blitt alt for kjent med for å uthule personvernet er å fremme lovforslag som markedsføres tungt som at de skal beskytte barn mot overgrep, skriver Hans Kristian Henriksen. 📸: Unsplash / Bekk Vis mer

For mange er sommeren en rolig tid. Ikke for oss personvernentusiaster. Det har vært store nyheter hele sommeren, og flere av dem fører til endringer i hvordan vi jobber med, og tenker personvern!

Overføring av personopplysninger til USA er igjen lov

Det er ikke til å stikke under en stol at dette er sommerens største nyhet:

Nesten nøyaktig 3 år etter sjokkbeskjeden fra EU-domstolen om at all overføring til USA ble forbudt med umiddelbar virkning, har EU og USA nå kommet til enighet om en avtale.

EU-kommisjonen er fornøyd med avtalen, og det er nå for alle praktiske formål lov å overføre persondata til USA igjen. Mer om dette kan du lese i den litt grundigere posten vår fra tidligere i sommer.

Datatilsynet med veileder for strømming av barneidrett

Det har vært mye omtale av MyGame, en aktør som har jobbet for å sette opp automatisk strømming av barneidrett i idrettshaller rundt om i landet.

Datatilsynet har nå kommet med en veileder som gjør det klart at strømming av barneidrett i utgangspunktet ikke er tillatt under personvernlovverket.

MyGame mener selv at veiledningen ikke skaper problemer for deres drift, og at de har alt på det tørre innenfor den nye veilederen. Norges Idrettsforbund har satt ned et eget strømmeutvalg for å vurdere denne typen overføring av idrett, og de forventes å legge frem sitt arbeid i september. Idrettsforbundet har også presentert to rapporter som viser at ungdommen selv generelt er positiv til strømming av idrett de selv deltar i.

EU skyver barna foran seg for å innføre mer overvåkning

En taktikk vi dessverre har blitt alt for kjent med for å uthule personvernet er å fremme lovforslag som markedsføres tungt som at de skal beskytte barn mot overgrep.

EUs nye lovforslag retter seg spesifikt mot kommunikasjonsprogrammer som bruker ende-til-ende kryptering, og vil også pålegge disse å undersøke meldingene til brukerne for å oppdage overgrepsmateriale.

Her foreslås det både søk etter allerede kjent overgrepsmateriell, men også bruk av kunstig intelligens for å avgjøre om innholdet kan være ulovlig.

Å beskytte barn mot overgrep er åpenbart en av de viktigste oppgavene til ethvert land, men man oppnår ikke dette ved å rive ned personvernet til innbyggerne. Forslaget har også fått et kraftig skudd for baugen etter at det ble lekket et internt notat der EUs egne jurister sier at de tror loven vil bli underkjent av EU-dommstolen.

Datatilsynet pålegger Meta full stans i behandling av personopplysninger for å individuelt tilpasse reklame

Datatilsynet brukte ferien på å sende et tydelig og kraftig pålegg til Meta:

"We hereby issue the following order to Meta Platforms Ireland Limited and Facebook Norway AS collectively: “Personal data shall not be processed for Behavioural Advertising based on Article 6(1)(b) or 6(1)(f) GDPR in the context of the Services.”"

I praksis må Meta altså slutte å bruke personopplysninger for å tilpasse markedsføringen sin til den enkelte bruker. Dette pålegget trer i kraft 4. august, og Meta risikerer en million kroner i dagbøter dersom det ikke etterleves. Datatilsynet har valgt å ikke vente på at det irske datatilsynet skal behandle et tilsvarende spørsmål, fordi de mener at det er kritisk at det gjøres noe nå.

Meta har nå svart på vedtaket og sier at de frivillig vil endre praksisen sin uavhengig av vedtaket, og ber derfor om at vedtaket trekkes. Datatilsynet sier rett ut at de ikke tror noe på at dette er frivillig, og at de ikke har til intensjon å trekke vedtaket før de opplever at det etterleves.

Spotify har fått bot for å gi dårlig informasjon

Et viktig krav i GDPR er at brukerne skal forstå hvordan personopplysningene deres brukes.

Det svenske datatilsynet har konkludert med at det ikke er enkelt nok for brukerne til Spotify, og har ilagt dem en bot på 58 millioner SEK. Kritikken går både på at informasjonen burde vært mer spesifikk, og at en del av informasjonen kun har vært tilgjengelig på engelsk.

Spotify er uenige i tilsynets konklusjoner og har varslet at de vil anke.