Nå skal Datatilsynet gi Meta dagbøter på 1 million kroner

Fristen er over, og nå kommer konsekvensene.

Meta har mottatt bekreftelse fra Datatilsynet om at de kommer til å ilegge selskapet dagbøter på en million kroner fra og med 14. august.

Bakgrunnen er brudd på reglene om bruk av persondata.

– Det stemmer, avgjørelsen er sendt for en halvtime siden til Meta, sier seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet til NTB mandag kveld.

Det var Reuters som først meldte om saken.

"Overvåkningsbasert reklame"

I juli sendte Datatilsynet et brev til Meta der de beordret dem til å stanse bruken av nordmenns persondata til såkalt overvåkingsbasert reklame. De fikk frist til 4. august med å enten stanse bruken av persondata eller få dagbøter på én million kroner.

Nå har altså Datatilsynet bekreftet at de vil starte innkrevingen av dagbøter fra og med kommende mandag, 14. august.

Meta, som eier Facebook og Instagram, har bedt om en midlertidig forføyning i Oslo tingrett.

Irsk datatilsyn

Det irske datatilsynet (DPC) har siden 2018 behandlet klager om Meta sine produkter.

I desember i fjor konkluderte tilsynet med at Meta ikke hadde lovlig grunnlag for å bruke personopplysninger til såkalt «atferdsbasert markedsføring», altså reklame basert på overvåking.