- Er ikke en steinflink Java-utvikler mer attraktiv for et .NET-miljø enn en 'ganske god' .NET-utvikler?

Øystein Heier reagerer på teknologifokus i rekruttering. - Vet om .NET-miljøer som nærmest ler av Java.

- Er det tull å være så opphengt i spesifikk teknologikompetanse, og ikke heller fokusere på om man er god eller ikke på det man faktisk kan? spør Øystein Heier, som jobber med rekruttering. 📸: Privat
- Er det tull å være så opphengt i spesifikk teknologikompetanse, og ikke heller fokusere på om man er god eller ikke på det man faktisk kan? spør Øystein Heier, som jobber med rekruttering. 📸: Privat Vis mer

I min jobb som rekrutterer mot IT-bransjen observerer jeg en faglig dimensjon som kunder og/eller kandidater skiller seg litt på: Dette med syn på viktigheten av spesifikk teknologikompetanse innen programmering.

(Her snakker jeg ikke om rekruttering til et kortsiktig spesifikt oppdrag, men faste, langsiktige stillinger. Jeg snakker heller ikke om ganske klare forskjeller, som back-end vs front-end eller SQL vs C#.)

I min jobb ser jeg at det er to forskjellige «leire».

«For noen føler jeg Java vs .NET nærmest er noe "religiøst".»

Java vs. C#, React vs. Angular

Noen vil ikke vurdere Java-utviklere eller C++-utviklere hvis det er C#-utviklere de søker. Jeg vet om .NET-miljøer som nærmest ler av Java. For noen føler jeg Java vs .NET nærmest er noe «religiøst».

Eller de vil ikke vurdere kandidater som kun har jobbet i Angular hvis det er React de selv jobber med. Eller Xamarin-erfaring når de selv bare bruker Flutter. Eller at firmaer som sverger til TensorFlow for sine ML-prosjekter vil ikke vurdere kandidater som kun har jobbet med PyTorch.

En annen er på native vs cross-platform når det gjelder mobilutvikling: Denne har jeg inntrykk av at kunder/kandidater ikke er like «religiøse» på, men likevel sterke meninger om det ene eller det andre som er best, men likevel også endel som argumenterer mer situasjonsbetinget.

En annen igjen er funksjonell programmering: Noen er dedikerte fans. Andre litt mere likegyldige, og noen som mener det bare er en «buzz».

Ønske, eller behov

Er dette i bunn og grunn virkelig relevant? Er det egentlig så forskjellig? Er en steinflink Java-utvikler mere attraktiv for et .NET-miljø enn en «ganske god» .NET-utvikler?

Vi ser at noen kunder interessant nok er mer opptatt av hvor flinke kandidaten generelt er med den teknologien de faktisk behersker. Denne andre gruppen kan man grovt sett dele i to:

Den ene er de som genuint mener at det ikke spiller noen rolle i hva slags teknologi du er god på. Så lenge du er god.

Den andre er de som ser at arbeidsmarkedet er tøft, og at de ikke kan ta seg den «luksusen» og være smale på krav om spesifikk teknologi-kompetanse.

Domene vs. teknologi

Teknologier endrer seg raskt. I går var det Angular. I dag er det React.

I morgen er det Svelte. Eller Vue? Eller Next?

Så er det så viktig hva du er god på? Eller mer viktig at du er god på det du er god på, og har vist vilje til å lære nye ting?

Så er det tull å være så opphengt i spesifikk teknologikompetanse, og ikke heller fokusere på om man er god eller ikke på det man faktisk kan? Og er kanskje domene-kompetanse viktigere enn teknologikompetanse?

Er det ikke mere krevende for en utvikler å sette seg inn i et nytt domene? Transport vs. retail vs. finans, enn en ny teknologi?

Er derfor domene-kompetanse viktigere en spesifikk teknologi-kompetanse?