Dette gjør deg til en god backend-utvikler i 2022

- Handler om team-arbeid, mener Telenor-avdelingsleder. - Trenger ikke nødvendigvis å kunne C# og .NET, sier Boitano.

Backend-utvikling er ifølge kode24s lønnsundersøkelser bedre betalt enn blant annet frontend-utvikling. Men hva kreves for å være en god backend-utvikler? Her fra lokalene til FINN. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Backend-utvikling er ifølge kode24s lønnsundersøkelser bedre betalt enn blant annet frontend-utvikling. Men hva kreves for å være en god backend-utvikler? Her fra lokalene til FINN. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

- Jeg er ikke så opptatt av hvor man har fått kompetansen. Det viktigste for meg er hva du kan. Ikke hvor du har lært det, sier John Johnsrud, avdelingsleder for Integration & CRM i Telenor, til kode24.

Året nærmer seg slutten. I den anledning har kode24 spurt arbeidsgivere om hva de mener gjør en god backend-utvikler, samt hvordan du kan lande den fett betalte backend-jobben.

Stikkordene er lagarbeid, ryddig kode og villighet til å prøve ut nye ting.

Bruker Java

Johnsrud viser til at Telenor er et stort selskap som bruker mange ulike teknologier.

- Når det gjelder backend er det i all hovedsak Java det går i. Vi har også noen litt mindre .NET-miljøer.

Telenor ser først og fremst etter dyktige programmerere, ifølge avdelingslederen.

«Det er ofte slik at de som er gode i ett språk, har gode muligheter til å bli flinke i et annet språk.»

- Det er ofte slik at de som er gode i ett språk, har gode muligheter til å bli flinke i et annet språk, mener han.

IT-sjefen mener også det er nyttig å ha kjennskap til de omkringliggende fagfeltene dersom du vurderer en jobb som backend-utvikler i Telenor.

- Nå er det satt i gang et omfattende moderniseringsløp som kommer til å pågå i mange år. Vi skal blant annet over til mikrotjenestearkitektur og kontainer-kjøremiljø. Vi har også begynt å se på offentlig sky.

I tillegg har selskapet i løpet av 2021 flyttet ut flere systemer på Azure.

Hvordan backendutviklere strukturer koden sin er viktig, mener Telenor-avdelingsleder John Johnsrud. 📸: Privat
Hvordan backendutviklere strukturer koden sin er viktig, mener Telenor-avdelingsleder John Johnsrud. 📸: Privat Vis mer

Ryddig kode

- Har det noe å si hvordan backendutviklerne strukturer koden sin?

- Ja. Det handler om team-arbeid. Det er sannsynlig at andre skal se på koden på et eller annet tidspunkt. Derfor er det viktig.

Telenor-avdelingsleder mener at det generelt er viktig at koden struktureres på en måte som er forståelig for andre.

- Man er avhengig av at hele teamet og andre har mulighet til å jobbe videre med det ved behov, sier Johnsrud til kode24.

Devops

Han forteller at utviklertemaene nå blir gjort ansvarlige for å følge tjenestene helt ut i produksjon.

- Tidligere tjenesteutsatte vi mye av vedlikeholdet av systemene. Nå har vi mer og mer tatt ansvaret tilbake. Vi jobber i teamene mer etter typiske «devops»-prinsipper, sier han.

Han legger til at en annen viktig egenskap ved backendutviklere er å tørre å prøve ut nye tilnærmingsmåter.

- Det er lov å feile og lære av det, sier Johnsrud.

Vektlegger samarbeid

Ifølge Johnsrud er en viktig egenskap hos backendutviklere evnen til å samarbeide med andre.

- Folk jobber innenfor hvert sitt funksjonelle område. Samarbeid i teamet er derfor veldig viktig for å få levert bra og med god kvalitet.

Men det handler også evnen til å være selvstendig ved behov, samtidig som man tar initiativ, mener Johnsrud.

«Det er ikke nødvendig at teamene trenger å ha seks til syv vidunderbarn som er tekniske verdensmestere, da blir de for like.»

- Ikke minst er en viktig egenskap at man er flinke til å dele kunnskap og erfaring med andre i teamet, sier han.

- Hvordan vil du vekte evnen til teamarbeid opp mot tekniske vidunderbarn?

- For meg er det viktigste hva teamet presterer og hva teamet produserer.

Ifølge Johnsrud er et høyt presterende team avhengig av folk med forskjellig erfaring og kompetanse som utfyller hverandre.

- Det er ikke nødvendig at teamene trenger å ha seks til syv vidunderbarn som er tekniske verdensmestere, da blir de for like, sier han.

Tøff konkurranse

- Hvis du skal se inn i spåkulen: Hvordan ser arbeidsmarkedet ut i 2022?

- Gjennom 2021 har vi ansatt rundt 40 nye kolleger i IT-divisjonen i Telenor Norge. Akkurat nå har vi i overkant av 60 åpne stillinger.

Ifølge Johnsrud er det tøff konkurranse mellom selskapene.

- Det er veldig mange andre selskaper som søker etter de samme profilene som vi gjør. Slik har det vært gjennom store deler av 2021.

Han legger til at han blir overrasket dersom dette endrer seg.

- Jeg tipper at det også i 2022 vil være et bra arbeidsmarked for de som ønsker å gå over i en ny jobb innenfor dette faget.

Kristine Lund, grunnlegger og daglig lede i Boitano.
Kristine Lund, grunnlegger og daglig lede i Boitano. Vis mer

Produktutvikling

- Backend-utviklere trenger ikke kunne noe om frontend, men litt kunnskap er en fordel, det samme gjelder devops. Det er ingen nødvendighet, men en fordel fordi man som regel kommer borti det i prosjekter, sier Kristine Lund, grunnlegger og daglig lede i Boitano, til kode24.

Ifølge henne får backend-utviklere en pluss i boka dersom de også har interesse for produktutvikling og liker å jobbe i små team, samt greenfield-prosjekter som følge av selskapets kundeportefølje.

- Vi greier ikke dekke etterspørselen fra den type kunder, sier Lund.

På teknologisiden er det viktig at backend-utviklerne kan minst én teknologi godt.

- Det trenger ikke nødvendigvis være C# og .NET, men Java, Kotlin, Python, Go og så videre. I tillegg et ønske om å utvikle seg og lære andre teknologier, avslutter hun.