– Det er lett å bli oppgitt over produkt­eiere som bestemmer for mye

Hva gjør du når produkteieren ikke fungerer? Petter Rosenberg har mange gode tips.

- Når produkteieren ikke fungerer kan alle på teamet spille hen god, mener Petter Rosenberg. 📸: Privat
- Når produkteieren ikke fungerer kan alle på teamet spille hen god, mener Petter Rosenberg. 📸: Privat Vis mer

Har du følt at det du utvikler er basert på ren gjetning fra produkteieren, heller enn faktiske behov?

Mange utviklere sitter i team hvor produkteieren har begrenset mandat eller evne til å utøve sin rolle.

Det er lett å bli oppgitt over produkteiere som bestemmer for mye og «ikke har skjønt» greia med å jobbe autonomt og risikoreduserende.

Heldigvis finnes det bedre måter å gjøre det på som gir en bedre hverdag med produkteieren du jobber med – og sånn sett bygge bedre produkter. Her er noen praktiske tips for å spille produkteieren din god!

Produkteier?! Er det ikke produktleder som gjelder nå da?

Vi snakker stadig oftere om produktleder, fremfor produkteier.

Produkteierrollen kommer fra Scrum og fokuserer ofte på styring av backloggen. Produktledelse handler derimot om å lede verdiskapningen, altså hvordan vi skaper, leverer og fanger tilbake verdi. Verdien er først og fremst for kunden, men også for virksomheten. Sånn sett er ikke backloggen en så viktig del av jobben for en produktleder.

I et tidligere innlegg i kode24, skriver Jarle Svendsrud Hagset godt om skillet mellom produkteier og produktledelse og viktigheten av sistnevnte.

Likevel er argumentet om at vi må begynne med å skape felles forståelse fra toppledere og nedover lite nyttig for de som sitter i team og ønsker å jobbe på en bedre, mer verdidrevet måte. Så her kommer noen tips til deg som vil bidra nedenfra og opp.

Hvordan ser det ut når produkteieren ikke fungerer?

Når produkteieren ikke fungerer, kan det skyldes dårlige rammebetingelser eller manglende kompetanse.

Enda oftere er det at hen er vant til å jobbe på én måte og ikke er trygg på alternativet.

Dette fører ofte til at teamet:

  • Ikke vet hvem kunden er
  • Leverer masse, men vet ikke om det funker
  • Har ulik forståelse av hva vi skal gjøre først og sist
«Mange team vet ikke hvem kunden deres er eller hvordan de leverer verdi til dem.»

Vi vet ikke hvem kunden er

Mange team vet ikke hvem kunden deres er eller hvordan de leverer verdi til dem. Ofte oppstår det forvirring fordi noen interne i organisasjonen har finansiert produktutviklingen – og da er vel de kunden, eller?

Begynn med å stille følgende spørsmål:

  • Hvem er kunden? Er det forskjell på kunde og bruker?
  • Hvor stort er markedet/målgruppen vår?
  • Hva er problemet til kunden vår?
  • Hvordan løser kundene dette problemet i dag?

Disse spørsmålene gir et godt startpunkt for å få felles forståelse for kunden. Som utvikler gir dette nyttig kontekst for dine oppgaver og gjør deg mer effektiv i jobben.

Vi leverer masse, men vet ikke om det funker

Ofte møter vi utviklere og team som leverer funksjonalitet etter beste evne uten å måle om de faktisk oppnår ønsket effekt.

Flere veletablerte selskaper har funnet ut at bare en fjerdedel av funksjonaliteten som lages har en effekt. Tre av fire ting vi lager er altså bortkastet, dessverre.

For å snu dette må man samarbeide på en litt annen måte i teamet. Start med å etablere klare mål for hva dere ønsker å oppnå, og lag hypoteser om hvordan løsningene vil påvirke målgruppen.

Etter leveransen er det lurt å samle inn data og analyser om målene er nådd. Dette kan være brukerundersøkelser, A/B-testing eller analyse av bruksdata. Følg opp videre og juster ut fra det dere lærer. Da blir det enklere å følge opp på effekten av arbeidet sammen med produkteieren.

Vi har ulik forståelse av hva som er viktig

En av de største utfordringene med uerfarne produkteiere er at de ikke tilrettelegger for en felles forståelse i teamet av hva som skal gjøres og hvorfor. Dette kan føre til at folk jobber i forskjellige retninger og at det oppstår misforståelser.

Visualisering er en effektiv måte å sikre felles forståelse på. Her er noen eksempler:

  • User Story Mapping: Hjelper teamet med å kartlegge brukerens reise gjennom produktet og identifisere viktige funksjonaliteter.
  • Storyboarding: En serie med tegninger eller skisser som viser hvordan brukeren interagerer med produktet, hjelper teamet med å forstå brukerens perspektiv.
  • Brukerreise: En enkel illustrasjon av brukerens reise fra start til slutt kan avdekke hull og muligheter i opplevelsen.

Husk at alle måter å visualisere på er nyttige for samarbeid og felles forståelse i teamet. Arkitekturtegninger, flytskjemaer og andre typer diagrammer kan også bidra betydelig.

Spill produkteieren god!

Utviklere og tech leads har en unik mulighet til å spille produkteieren god, selv når hen sliter.

Ved å forstå hvem kunden er, måle effekten av det vi leverer, og sikre en felles forståelse gjennom visualisering, bidrar vi til bedre produktledelse og sterkere team.

Ta initiativ til å bruke disse tipsene, og du vil forhåpentligvis få en mer meningsfull arbeidshverdag og bruke tid på å utvikle produkter som virkelig gjør en forskjell for kundene.

Når produkteieren ikke fungerer kan alle på teamet spille hen god.