- Det er en stor avstand mellom utviklere og forretning

- Det er på tide å utfordre begge parter til å samarbeide bedre i prioriteringsprosessen — både på et organisatorisk og daglig nivå, skriver Bekk-utvikler Henning Håkonsen.

Du som utvikler har et unikt perspektiv som er uvurderlig i diskusjonen om verdiskapende tiltak, mener Henning Håkonsen. 📸: Unsplash/Bekk/kode24
Du som utvikler har et unikt perspektiv som er uvurderlig i diskusjonen om verdiskapende tiltak, mener Henning Håkonsen. 📸: Unsplash/Bekk/kode24 Vis mer

I mange team er avstanden mellom utviklerne og forretning stor og de som faktisk kjenner til kompleksiteten ved å bygge systemer har liten påvirkning på hva som bygges.

Samtidig er vi utviklere veldig komfortable med å “bare progge”, og jeg mener det er på tide å utfordre begge parter til å samarbeide bedre i prioriteringsprosessen — både på et organisatorisk og daglig nivå.

Dette er suksesskriteriene

Noen av suksesskriteriene for et høytpresterende produktutviklingsteam er:

  • Høy grad av tverrfaglighet — alle fagdisipliner som kreves sitter i teamet.
  • Myndiggjort — teamet tar egne valg og må i liten grad forholde seg til annet enn de langsiktige målene til organisasjonen.
  • Kontinuerlige leveranser — utrulling av ny funksjonalitet er hyppig, aller helst daglig.
  • Fokus på å lage det riktige produktet — teamet evner å heve blikket for å sørge for at det man lager skaper mest mulig verdi.

En av de vanskeligste tingene

Et produktteam som utvikler digitale løsninger kan for eksempel bestå av teamleder, produkteier, forretning, UX, og utviklere. Det er også ofte slik at hovedparten av et team består av utviklere og jeg mener det er rom for å utfordre utviklerne i teamet til å involvere seg i fokus på å lage det riktige produktet. Som utvikler har man gode forutsetninger for å bidra til at teamet har riktig fokus, samt sikre at teamet lager det som gir mest verdi for sluttbruker.

Men hvordan defineres verdi? Vel — it depends, og, det defineres gjerne ulikt av ledelsen, teamet selv og sluttbruker. Det er også derfor, “building the right product” (les mer om dette her), sannsynligvis er en av de vanskeligste tingene et team står ovenfor. Ved at du som utvikler involvere deg i større grad, kan du være med på å diskutere ulike tiltak som skaper verdi og faktisk mene noe om størrelsen/vanskelighetsgraden av de ulike tiltakene.

Du som utvikler har et unikt perspektiv som er uvurderlig i diskusjonen om verdiskapende tiltak. På denne måten kan teamet fortløpende prioritere og balansere tiltak basert på verdi og størrelse.

Hvor starter jeg?

Etterhvert som man bygger produktet kan du også mene noe om hva som være med for å lansere funksjonalitet X. Dette er et veldig kraftig verktøy for teamet fordi flere fagfelt i samme team nå forstår hva man skal lage og hvorfor.

Hvis du ikke allerede vet hvorfor dere lager tjeneste X, start med å spørre noen ™️. Når du forstår hvorfor dere lager tjeneste X kan du spørre produkteier/leder om å få bidra inn i neste prioriteringsmøte.

Hvis man jobber ekte smidig skjer det prioritering daglig, både høyt og lavt, og da kan et tiltak være å ta av headsettet og prøve å få med seg litt av hva som skjer på kontoret. Hører du noen snakke om noe nytt og spennende — sleng deg på! Plutselig sitter du i en samtale hvor man faktisk prioriterer uten å i det hele tatt vite om det.

Dette leserinnlegget ble først publisert på bloggen til Bekk.