Alex mener vi gjør for lite for open source-miljøet: - På tide å ta grep!

- Problemet oppstår når utviklere som bidrar på hobbybasis, ikke får noe særlig igjen.

- Slik jeg ser det, har vi flere muligheter dersom vi skal lykkes i å løfte disse miljøene ytterligere, skriver Alex Simpson.
- Slik jeg ser det, har vi flere muligheter dersom vi skal lykkes i å løfte disse miljøene ytterligere, skriver Alex Simpson. Vis mer

Til tross for at mange bruker fritiden sin på å utvikle løsninger andre fritt kan benytte seg av, får de overraskende lite igjen for det.

Gjør vi nok for å gi tilbake til de ulike utviklermiljøene? Jeg mener at vi definitivt bør gjøre mer.

For det er ingen tvil om at Open Source gir gevinst gjennom å være pålitelig, sikkert og fleksibelt, samtidig som det bidrar til lave kostnader. Ikke bare gjør modellen det mulig å benytte, inspisere og endre prosjekter, men det gir også rom for innovasjon og nyskaping.

Problemet oppstår først når utviklere som bidrar på hobbybasis, ikke får noe særlig igjen – til tross for at arbeidet tas i bruk i en profesjonell sammenheng, gjerne i forbindelse med store og komplekse prosjekter. Ikke bare føles det moralsk feil, men en slik retning kan også føre til svekkede utviklermiljø over tid.

Så, hva kan vi gjøre for å hjelpe? Slik jeg ser det, har vi flere muligheter dersom vi skal lykkes i å løfte disse miljøene ytterligere.

«Ved å gi økonomisk støtte til utviklermiljøene, enten de er små eller store, kan vi i større grad bidra til at flere får midler.»

#1. Gi økonomisk støtte

Mange utviklere, både nybegynnere og de mer etablerte, velger å bruke deler av fritiden sin på å kode løsninger som andre fritt kan benytte seg av.

I utgangspunktet trenger ikke dette å være et stort problem, men når arbeidstimene og ressursene som blir lagt ned ikke lenger matcher det man får igjen, er det på tide å ta grep.

Ved å gi økonomisk støtte til utviklermiljøene, enten de er små eller store, kan vi i større grad bidra til at flere får midler. Ikke bare sikrer det en økonomisk støtte for å fortsette å utvikle prosjektene videre, men det gir også mulighet til å skape større og bedre miljø på sikt.

#2. Bidra med kode

Kompetansedeling er viktig de fleste steder – men kanskje særlig i en bransje som vår, hvor utviklingen beveger seg raskt og kontinuerlig.

Ved å bidra med egen kompetanse gjennom å kode og utvikle eksisterende bibliotek, kan vi sikre at lovende prosjekter blir oppdatert og bygget videre på. Ofte er det ikke så mye som skal til for å hjelpe. Det kan for eksempel være å bidra med å oversette et bibliotek til norsk eller fikse noen skrivefeil i en dokumentasjonsfil.

Å forenes over et felles prosjekt, vil bidra til at flere tar ansvar, deler ideer, gir støtte og introduserer hverandre for ny kunnskap. Sammen vil dette bidra til både god kompetansedeling og en større sjanse for å lykkes med eksisterende prosjekter.

#3. Introdusere nye utviklere for miljøet

Å satse på ferske og nyutdannede utviklere, har mange fordeler. Ikke bare sitter de inne med fersk kunnskap, men kommer ofte også med pågangsmot og optimisme på kjøpet.

Gjennom vår rolle som erfarne utviklere kan vi samtidig bidra til å skape en mentalitet hvor det å gi tilbake til et utviklermiljø er regelen, snarere enn unntaket. Det handler om å kunne se utenfor vår egen arbeidsplass og dele kunnskap og ferdigheter der vi mener at det kan være til nytte.

Ved å holde workshops for studenter kan vi introdusere nye utviklere for fordelene ved Open Source og bidra med kompetanseheving på et tidlig tidspunkt.