Titler var ikke titler, tabeller ikke tabeller, knapper ikke knapper

Se hvorfor tilsynet krever at Skatteetaten rydder opp i skattemeldinga. - Viktig at alle kan bruke den.

Malin Rygg er tilsynsdirektor i Tilsyn for universell utforming av ikt, som har gjennomført tilsyn av Skatteetaten. 📸: Tilsynet for universell utforming av ikt / kode24
Malin Rygg er tilsynsdirektor i Tilsyn for universell utforming av ikt, som har gjennomført tilsyn av Skatteetaten. 📸: Tilsynet for universell utforming av ikt / kode24 Vis mer

I høst har Tilsyn for universell utforming av ikt gjennomført kontroll med skattemeldinga på Skatteetaten.no.

Kontrollen avdekket brudd på 6 av 19 krav som ble testet.

Skatteetaten har fått pålegg om retting, som skal skje innen 1. mars 2021. Om det ikke blir fikset, følger tvangsmulkter og dagbøter.

kode24 har sett nærmere på hva rent konkret tilsynet faktisk påpeker i sin rapport.

Fått klager

- Bakgrunnen for tilsynet med Skatteetaten var blant annet klager fra publikum på at den tidligere skattemeldingen var lite universelt utformet, forteller tilsynsdirektør Malin Rygg til kode24.

Den forrige skattemeldingen ble nemlig presentert som en PDF-fil uten strukturen hjelpemiddelverktøy bruker. Derfor var det umulig å få lest opp med skjermlesere og annen hjelpemiddelteknologi.

Nå har derimot Skatteetaten lansert en ny løsning for skattemeldinger, og det er denne tilsynet legger til grunn.

- Skattemeldingen har stor innvirkning for økonomien til den enkelte, og er et skjema som alle innbyggere kommer i kontakt med. Det er derfor viktig at brukere kan fylle ut og lese egen skattemelding uten å be om hjelp fra andre, forteller Rygg.

Feilmeldinger knyttet til lønnsfeltet er en av feilene Tilsynet mener ikke er tilgjengelig nok. 📸: Jørgen Jacobsen
Feilmeldinger knyttet til lønnsfeltet er en av feilene Tilsynet mener ikke er tilgjengelig nok. 📸: Jørgen Jacobsen Vis mer

Dårlig merking

Tilsynet forteller at de har avdekket feil innen skjema og koding.

Skjemafeilene gjør løsningen vanskelig å bruke for alle, mener Rygg.

Av rapporten kommer det frem at skjemafeilene hovedsakelig gjelder feilmeldinger som ikke tydelig nok forteller hvilket felt feilmeldingen hører til.

Hele 23 obligatoriske felt har slike feil, i følge rapporten, samt 21 felt som ikke er obligatoriske.

Tilsynet påpeker også at felt som er merket med "*", obligatoriske felt i Skatteetatens tilfelle, skal være forklart før symbolet tas i bruk første gang.

I tillegg forteller rapporten om 17 tilfeller av ikoner som ikke er tilstrekkelig forklart.

Eksempel på en visuell tittel som tilsynet mener ikke er kodet som en tittel. 📸: Jørgen Jacobsen
Eksempel på en visuell tittel som tilsynet mener ikke er kodet som en tittel. 📸: Jørgen Jacobsen Vis mer

Titler som ikke er titler

Tilsynet har også avdekket flere kodefeil, som går på feil bruk av HTML-tagger. "Skatteetaten sikrer ikke alltid korrekt koding av innhold på nettstedet", skriver de i rapporten.

De fleste feilene gjelder i følge rapporten visuelle overskrifter som ikke er kodet som overskrifter. Eksempelvis den visuelle tittelen "Ønsker du å oppgi andre opplysninger under temaet 'Arbeid, trygd og pensjon'?", som er kodet som en span-tagg.

Den tilsynelatende tabellen Inntekt er kodet med div og dl-tagger, men burde heller være en tabell i følge Tilsynet.
Den tilsynelatende tabellen Inntekt er kodet med div og dl-tagger, men burde heller være en tabell i følge Tilsynet. Vis mer

Rapporten lister 20 tilfeller av feil i visuelle overskrifter.

I tillegg forteller rapporten om visuelle overskrifter som er feilkodet i forhold til hierarki, knapper som ikke er kodet som input eller button, og tabeller som ikke er kodet som tabeller.

Et eksempel er skatteberegnings-området, hvor det istedenfor tabeller blir brukt en kombinasjon av div- og dl-tagger.

Tilsynet påpeker at tabeller skal være kodet med table-elementet, og at disse feilene gjør det vanskelig og uoversiktlig for blinde og svaksynte.

Tilsyn tar tid

- Skatteetaten skal rette alle feilene som underbygger avvik i tilsynsrapporten, forteller tilsynsdirektør Malin Rygg til kode24.

Hun forklarer at rapporten beskriver kontroller av minstekrav, og at regelverket derfor ikke rangerer viktighet av de forskjellige feilene.

Rapporten forteller at Skatteetaten første ble varslet om tilsyn 8. august i år. Selve rapporten stod derimot ikke klar før 5. desember - en varighet som er vanlig, ifølge Rygg.

- Hvor lang tid tilsynet tar, påvirkes av hvor lang tid på forhånd tilsynet varsles, hvor omfattende tilsynet er, hva som skal testes og behovet for avklaringer fra virksomheten, for eksempel om tilgang til testmiljø og testbrukere, forteller hun.

Tilsynet har kun dokumentert tre tilsyn på nettsidene sine i 2020. kode24 har tidligere skrevet om at tilsynet utfører svært få tilsyn, og at ingen hittil har fått bøter for manglende tilgjengelighet.

Rygg forteller at tilsynet ikke har planlagt flere tilsyn i år, men varsler samtidig mange kontroller i 2021.

Lover å rydde opp

Skatteetaten sier til NTB at de vil gjøre de nødvendige endringene som digitaliseringsdirektoratet har påpekt innen fristen.

- Skatteetaten er svært opptatt av at våre tjenester skal være universelt utformet og tilgjengelig i tråd med regelverket, sier divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal til NTB.

- Skattemeldingen skal kunne leses, fylles inn og leveres av alle innbyggere som har inntekt eller formue, så vi er svært opptatt av at alle skal kunne fylle den ut. Det er viktig at det blir gjennomført slike tilsyn av universell utforming. Det bidrar til at vi stadig får bedre løsninger for alle.