Hvorfor taper norske nettbutikker penger?

Skvulp: Pluss verdens 30 beste designselskaper, design for 60+, FakeClients og hva UX-designere kan lære av Bauhaus og TV-spill.

📸: Emilie Berget
📸: Emilie Berget Vis mer

Trender kommer og går. Mikrobrygg, for eksempel, er en bransje preget av overetablering og konkurser. Folk vil ha lettdrikkelig industri-øl igjen.

Nyheten om at den norske netthandelen sliter med marginene er langt mer overraskende (DN+). (Internet er, som kjent, en trend som ikke nødvendigvis går over.) I 2011 hadde netthandelen et gjennomsnittlig overskudd på 7 prosent.

Ferske tall fra Virke viser at over halvparten av alle norske nettbutikker faktisk gikk med underskudd i 2018, og at bransjen samlet sett tapte penger i fjor.

Problemet er ikke omsetningssvikt, for vi handler stadig mer på nett. Antagelig dreier det seg om en kombinasjon av handelslekkasje til utlandet og samtidig en overetablering i Norge. Bransjen gleder seg nok til 350-kronersgrensen for tollfri handel med utlandet oppheves ved nyttår.

10 gode om design og teknologi

  1. Brand guide for Mozilla
  2. Déplacé Maison og Convergences — pene websider
  3. Netflix har lansert et papirmagasin
  4. Slik forholder du deg til design du har arvet
  5. Check if your designs are safe for people with photosensitive epilepsy
  6. A guide to interface design for older adults
  7. How video games inspire great UX
  8. Hva kan dagens design lære av Bauhaus?
  9. NRK: Three misconceptions about documentation
  10. Adobe Premier will seamlessly reframe your videos for various devices

AI

Business og samfunn

Medier

«The Internet relies on people working for free.»

Arbeidsliv

Fint og morsomt