- Hvor irriterende er det ikke når data er innelåst i en PDF?

Skuvlp: Design for et bedre samfunn, AI mangler sunn fornuft, nye medievaner, mjaue-oversetter, personvernvennlige julegaver og det viktige spørsmålet “er du en sel?”. 🌊

Det mest stimulerende vi har lest denne uken er Christian Cantrells The universal ecosystem: How AI will open up walled gardens.

Hvor irriterende er det vel ikke — faktisk — når data du gjerne vil ha tak i er innelåst i en PDF?

Filformater, protokoller og økosystemer er proprietære av mange grunner, men få av dem skyldes et ønske om å gjøre det enklest mulig for brukerne på tvers av software.

Cantrell argumenterer overbevisende for at kunstig intelligens i en ikke altfor fjern fremtid vil hjelpe mennesker og maskiner med å samarbeide langt mer sømløst enn i dag.

Se gjerne hans ganske så tilfredsstillende video der han beskriver hvordan AI hjelper ham å sende et bilde på tvers av enheter som ellers ikke er sammenkoblet med felles standarder:

An experiment to see if I can replace AirDrop and Bluetooth with an intelligent agent. Read more about the future of AI-powered workflows here: https://cantrell.medium.com/the-universal-ecosystem-a02a0de5c097 More AI-powered workflow experiments: A New AI-Powered Visual Search Workflow https://youtu.be/fbQxBjjWIbQ Using AI to Unlock Data Trappe... Vis mer

10 favoritter denne uken

  1. Learning 3D as a product designer
  2. Remote user research tips from Slack’s head of research and analytics ops
  3. Design systems need experience foundations
  4. .NET Conf 2020
  5. Kantar: Korona har endret folks medievaner
  6. Designing algorithm-friendly interfaces
  7. What will tomorrow’s tech look like? Ask someone who can’t see
  8. New test reveals AI still lacks common sense + The internet is not ready for the flood of AI-generated text
  9. Snapchat har lansert TikTok-kopien Spotlight + Social media innovation is dead
  10. Are you a seal? Ben Evans om hvordan aktører bør tenke om konkurranse fra Amazon og Google.

En bedre verden

Denne uken har mange lest og delt Don Normans tekst To create a better society. Norman ønsker å heve ambisjonene for hva design kan løse, blant annet gjennom å gjøre designutdannelsen faglig sett bredere enn i dag. Han skriver:

"To realize the great potential of design, students need a broader training then is common in today’s design schools (…) The skills of 21st-century designers will enable them to bring together all disciplines, focusing upon the needs of the people, attacking the core, underlying problem, recognizing that almost everything is a system, and recognizing that because we are creating for people, we need to be designing with the people."

Blant et mylder av tekster som handler om hvordan “design kan endre verden” er Normans tekst en inspirerende god blanding av realisme og ambisjoner.

Fint og morsomt