Erik Wie skal jobbe med Splunk hos Sicra

inn/ut: - Lite som er så kult som å sitte i en skarp situasjon der vi kan jage skurker. 👋

Erik Wie er på plass som seniorkonsulent i Sicra.
Erik Wie er på plass som seniorkonsulent i Sicra. Vis mer

Erik Wie er på plass som seniorkonsulent i Sicra - et selskap av konsulenter innen IT-infrastruktur, med særlig fokus på applikasjonsleveranse, sikkerhet og nettverksteknologi.

Wies erfaring fra IT-bransjen strekker seg tilbake til 1998. Han kommer nå fra Bufetat, og før det Sykehuspartner.

Teknologen skal ifølge en inn/ut-melding til kode24 ha tung kompetanse og mange sertifiseringer innen "logging og analyser av data som er ustrukturerte, semi-strukturerte eller strukturerte på tvers av mange kilder".

Wie skal visstnok bli selskapets fremste fagressurs i et nytt fagmiljø hos Sicra, hvor planen er å satse hardt på Microsofts sikkerhetsplattform Azure Sentinel.

Men først og fremst skal han jobbe med... Splunk.

Splunk..?

Wie gleder seg, ifølge inn/ut-meldinga, til å hjelpe Sicras kunder med Splunk, og skal være opptatt av å formidle hvor mye Splunk kan brukes til.

- Innsikt fra Splunk brukes gjerne til å etablere prosesser eller skape nye tjenester, men det har også stor verdi for å skjerpe sikkerheten. Når man har en uønsket hendelse kan vi finne sammenhenger ved å spore hendelser på tvers av systemer. Fra loggene får vi innsikt i hva som skjer, og det er lite som er så kult som å sitte i en skarp situasjon der vi kan jage skurker som har kommet seg på innsiden av systemene, sier Wie.

- Splunk gir verdi når innsikt skal trekkes ut, sikkerheten skjerpes, i etableringen av bedre prosesser og for å sikre den beste utnyttelsen av en digital infrastruktur på tvers av skyer.

"Faglig ener"

- Fordi vi jobber mye med sentrale enheter i våre kunders applikasjonsleveranse er det viktig å kunne ta ut informasjon som er relatert til sikkerhet, ytelse og trafikkmønster, sier Stig Valderhaug som er daglig leder i Sicra.

Valderhaug mener at mange har et sviktende beslutningsunderlag når det gjelder systematisk innhenting og bearbeiding av logg-data, og derfor vokser løsninger som Splunk frem. Programvaren er den dominerende aktøren i dette markedet.

- Når vi fikk anledning til å sikre oss Erik var det en «no brainer». Han tilfører oss verdifull kompetanse, og mange av våre kolleger kjenner Erik fra før som en faglig ener, og en person med fine verdier og holdninger som passer veldig godt inn i vårt miljø, fortsetter Valderhaug.