Eier jobben det du koder på fritida?

- Åndsverksklausuler er noe forbanna piss! raser utvikler, og ekspertene advarer mot å signere.

Utviklere på årets JavaZone-konferanse. Å tilegne seg kunnskap og bruke den på både fritid og jobb er noe mange utviklere setter pris på, men kan arbeidsgiveren din kreve å få hobbyprosjektene dine? 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Utviklere på årets JavaZone-konferanse. Å tilegne seg kunnskap og bruke den på både fritid og jobb er noe mange utviklere setter pris på, men kan arbeidsgiveren din kreve å få hobbyprosjektene dine? 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

I forrige uke posta vi følgende spørsmål inne i den lukka kode24-klubben:

"Har noen her inne en klausul i arbeidskontrakten sin som sier at arbeidsgiver eier det du utvikler på fritiden? Og eventuelt hva du synes om det?"

- Høres riv ruskende ulovlig ut, spør du meg, svarte en utvikler.

- Det er jo ein sinnsjuk klausul, mente en annen.

Reaksjonene var mange og sterke, men dette er en reell problemstilling: kode24 har blitt tilsendt flere kontrakter med klausuler som viser at arbeidsgivere kan ha rett på "oppfinnelser" en utvikler skaper på fritiden.

Det er som regel nedfelt i arbeidskontrakter under paragrafen om "oppfinnelser og åndsverk", med henvisninger til begreper som arbeidstakeroppfinnelsesloven, immaterielrett og åndsverk.

- Jeg syns det er noe forbanna piss! sier Visma-utvikler Vegar Vikan til kode24.

"Eier deg med hud og hår"

- Jeg kan ikke forstå at det er noe som er prøvd i retten. Klart, det er noen problemområder en bør unngå, som å bruke jobbens kode i egne prosjektet og bruke egen kode i jobbprosjekter, fortsetter Vikan.

Det gjør imidlertid noe med innstillingen til faget og jobben, mener han.

«Forrige arbeidsgiver mente de hadde full rett på mitt intellekt.»

- Utviklere må holde seg oppdatert og interessert i faget. Klausuler av denne typen kan være en liten bremsekloss. Jeg hadde en lang diskusjon med forrige arbeidsgiver, som mente de hadde full rett på mitt intellekt, så jeg måtte ikke "bruke det opp" på andre ting på fritiden. Og om jeg brukte det på fritiden, så måtte arbeidsgiver få nytten av det, forteller Vikan.

Vikan har likevel vært med på tilfeller som gjør at bedrifter må beskytte seg mot arbeidstakere som tar seg litt for godt til rette.

- Jeg har selv vært vitne til at utviklere sitter på kveldstid og lager ting som han bruker i jobb dagen etter, og når han sluttet tok han med seg all koden "sin" og prøvde å konkurrere med forrige arbeidsgiver. Slikt er selvfølgelig ikke greit! Men det bør reguleres gjennom vanlig lover og regler og ikke "vi eier deg med hud og hår"-klausuler, avslutter han.

Problematisk kontrakt

I den ene kontrakten kode24 har fått tilsendt, står det i paragrafen om immaterielle rettigheter at følgende er arbeidsgivers eiendom:

''Oppfinnelser som arbeidstakeren måtte gjøre mens arbeidstakeren er ansatt hos arbeidsgiveren.''

Arve Valle-Hallberg sier kontrakter med åndsverksklausuler ofte gir flere rettigheter til arbeidsgiver enn arbeidstager📸: Tekna
Arve Valle-Hallberg sier kontrakter med åndsverksklausuler ofte gir flere rettigheter til arbeidsgiver enn arbeidstager📸: Tekna Vis mer

Arve Vaale-Hallberg har jobbet som advokat i Tekna i over tyve år og har hatt ansvar for immaterialrett like lenge. Han liker ikke det han ser.

- Hovedproblemet er allerede i den første setningen, nemlig "oppfinnelser mens hun er ansatt", sier Vaale-Hallberg til kode24.

- I stedet burde det stå "i tilknytning til arbeidsforholdet". Med det første alternativet kreves det ingen sammenheng mellom det du jobber med og det du har funnet opp. Er det ikke det, er det heller ikke rimelig at arbeidsgiver skal kunne overta rettighetene for oppfinnelsen.

- Arbeidsgiver skal kunne overta alt en ansatt gjør og utvikler for den lønnen hun mottar. Men det som faller utenfor arbeidsoppgaver og ansvarsforhold må vurderes annerledes. Lovgivningen, som rett nok kan fravikes ved slike avtaler, sikrer at graden av det bedriften kan overta henger sammen med graden av nærhet mellom oppfinnelse og det arbeidsforholdet omfatter, fortsetter han.

Advarer mot å signere

Tekna-advokaten reagerer også sterkt på at det står at arbeidsgiver overtar oppfinnelser gjort mens utvikleren er ansatt, og innen ett år etter at den slutter.

«Denne kontrakten vil jeg advare mot.» Arve Valle-Hallberg

- Det kan gi din nye arbeidsgiver problemer, for det er to om beinet om det du utvikler i ny jobb. Den hindrer deg i å gå inn i et nytt arbeidsforhold, fordi den gamle arbeidsgiveren, etter avtalens ordlyd, kan anses berettiget å overta resultatene til det du utvikler hos nye arbeidsgiveren, sier Vaale-Hallberg.

- Dette kan innebære et indirekte konkurranseforbud, som kan være karrièrehemmende og påvirke din mulighet i fremtidige arbeidsforhold.

- Denne kontrakten vil jeg advare mot, for den kan gi opphav til konflikter, konstaterer Valle-Hallberg.

Sammenheng mellom jobb og kode

Ordlyden i den andre kontrakten kode24 har blitt tilsendt, er ifølge Vaale-Hallberg mye lettere å forholde seg til.

Kontrakten sier at arbeidsgiver har rett på "åndsverk arbeidstaker skaper alene eller sammen med andre i sitt arbeidsforhold".

Også denne kontrakten kan bety at sjefen din får rett på ting du koder på fritida. Men: Det må være en sammenheng mellom arbeidsoppgavene dine og oppfinnelsen.

- Denne kontrakten er kurant, og har heller ingen ettervirkning, fordi det ikke er en tidsbegrensning som i den andre kontrakten. Denne er helt klart å foretrekke, sier Valle-Hallberg.

Si fra om prosjekter

Hvis du har en binæring på si, bør du uansett kontrakt opplyse arbeidsgiver om det. Særlig dersom du inngår et nytt arbeidsforhold og allerede har med deg en prosjektportefølje.

- Din prosjektaktivitet skal ikke tangere dine oppgaver hos arbeidsgiver. Slikt kan medføre konflikt med den lojalitetsplikten du har overfor arbeidsgiver. Er man åpen om dette, kan man i stedet lage en avtale som tillater slik parallell aktivitet, om det ellers er enighet om det, sier Valle-Hallberg.

-Vær tydelig på at disse prosjektene oppstod før arbeidsforholdet startet. Da unngår du risikoen for at arbeidsgiver hevder rett til å overta noe du ikke har utviklet mens du var ansatt hos dem, fortsetter Vaale-Hallberg.

Ett tips til: Hvis du jobber for et internasjonalt konsern med drøssevis av datterselskaper og filialer, er sjansen stor for at du kanskje utvikler noe på fritiden som kan være i konkurranse med noen av dem.

- Sørg for at du er ansatt i det norske selskapet, altså et norsk AS, tipser Vaale-Hallberg.

Bør kunne bruke hjernen på fritiden

Forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet har også konkrete råd til utviklere.

- Den beste måten å motarbeide disse åndsverk-klausulene på, er rett og slett å ikke akseptere kontrakter hvor disse er nedfelt, sier Aasen til kode24.

Han mener nemlig at eierskap til hobbyutvikling som en del av en ansettelseskontrakt i utgangspunktet er urimelig.

- Programmerere og utviklere er kunnskapsarbeidere, som selger "hjernen" sin som de også skal kunne bruke på fritida. Krav på eierskap utover dette fører bare til mer utnyttelse av arbeidstakere, sier Aasen.

Geir Aasen er forbundssekretær i EL og IT Forbundet. 📸: EL og IT Forbundet
Geir Aasen er forbundssekretær i EL og IT Forbundet. 📸: EL og IT Forbundet Vis mer

Lojalitet over klausul

To viktige kontrollspørsmål mener Aasen kan spare både arbeidsgiver og arbeidstaker for unødvendig hodebry - på den måten kan det i stedet handle om lojalitet til arbeidsgiver heller enn immaterialrett:

  • Har du brukt egen PC og programvare til utviklinga, eller har du brukt jobbens verktøy og lisenser?
  • Har du utviklet noe som kan være i direkte konkurranse med bedriften du jobber i nå?

I stedet for indirekte konkurranseklausuler, som vi ser i den første kontrakten, mener Aasen at arbeidsmiljøloven holder i massevis.

- Vi mener at arbeidsgiverne i dag like fullt kan sikre seg mot konkurranse som kommer fra eget selskap ved å benytte seg av muligheten til å ha med konkurranseklausuler i en arbeidskontrakt, jamfør Arbeidsmiljølovens § 14 A, avslutter han.

kode24 har vært i kontakt med flere arbeidsgivere, men ingen har ønsket å kommentere hvorfor de har slike klausuler i arbeidskontraktene sine. Er du en arbeidsgiver som har lyst til å forklare det, så ta gjerne kontakt!