Dette NAV-systemet har vært i drift siden 1978

Du har trolig brukt Cobol-koden uten å vite det. - Vært med oss siden velferdsstaten ble født.

En av de gamle klientene som ble brukt for å jobbe med Infotrygd. 📸: NAV
En av de gamle klientene som ble brukt for å jobbe med Infotrygd. 📸: NAV Vis mer

I fjor høst skrev vi om NAV som valgte å legge ut kildekoden til Det Sentrale Folketrygdsystemet på Github. Et massivt system på 290.000 linjer som hadde vært i drift siden 1967. Ikke rart det var modent for å bli erstattet.

Men dette er ikke det eneste retro-systemet NAV har i porteføljen.

Det sitter nemlig syv utviklere et sted i Norge og vedlikeholder det massive NAV-systemet Infotrygd, bygd i Cobol mellom 1976 og 1978.

Og du har sannsynligvis brukt det uten å vite det engang.

Trond Hekne er en av syv utviklere som fortsatt jobber med Cobol-systemet Infotrygd i NAV. 📸: NAV
Trond Hekne er en av syv utviklere som fortsatt jobber med Cobol-systemet Infotrygd i NAV. 📸: NAV Vis mer

Én million linjer

- Infotrygd er «arbeidshesten» vår, og ble satt i produksjon i 1978. På mange måter kan vi si at systemet har vært med oss siden velferdsstaten ble født, forteller Trond Hekne, Cobol-utvikler på Infotrygd, til kode24.

Over 8.000 saksbehandlere har tilgang til Infotrygd hos NAV, hvor det blir brukt til ytelser som barnetrygd, kontantstøtte, enslige forsørgere, supplering av stønader, gravferdsstønader, hjelpemidler, grunnstønader og hjelpestønader.

Sykepenger og pleiepenger går også gjennom systemet, så med andre ord er det stor sannsynlighet for at du enten kommer til eller har vært borti systemet minst en gang i løpet av livet.

- I dag er det over 1.600 programmer i systemet, og mer enn 1 million kodelinjer, forklarer Hekne.

«Du må kunne skifte tankesett avhengig av hvor og i hvilken tidsperiode koden du ser på er fra.»

Valgte Cobol

Hekne forteller at valget av Cobol var ganske naturlig i sin tid. Det hadde å gjøre med stormaskiner og hvilke språk man hadde tilgjengelig i 1976, da Infotrygd-utviklingen starta.

Historisk har Cobol vært det vanligste språket for store økonomiske og administrative systemer, forteller han. Cobol-koden har riktignok endret seg mye de siste 40 årene, og nå foregår mye av kommunikasjonen via REST-tjenester teamet har programmert.

Men det er ikke uten utfordringer; Cobol-koden til NAV driftes nemlig på deres egen stormaskin z/OS, og opp gjennom årene har Infotrygd hatt ymse implementasjoner etter hvert som stormaskinen har utviklet seg.

- Når en jobber med Infotrygd må du derfor kjenne teknologiene som er benyttet, og kunne skifte tankesett avhengig av hvor i og hvilken tidsperiode i koden du ser på, forklarer Hekne.

Hekne forteller at det også daglig kjøres programmer som er utviklet før Infotrygd, da dette nemlig også arvet fra enda eldre systemer.

Implementerer endringer fortsatt

Infotrygd, som Folketrygdsystemet, skal fases ut, og Hekne forteller at de foreløpig jobber med en hypotese om at nye løsninger skal ha erstattet Infotrygd innen utgangen av 2023.

Inntil da er Infotrygd-programmet fra 1978 en helt vesentlig del av IT-porteføljen deres. Og selv om systemet ikke videreutvikles, er det fortsatt nye endringer som må implementeres.

- Det gjelder alle lov- og forskriftsendringer som må ivaretas når ytelsene behandles i Infotrygd, forklarer Hekne.

- Over en periode saksbehandles enkelte av ytelsene både i Infotrygd og i det nye fagsystemet samtidig. I denne perioden må fagsystemene snakke sammen og her gjør vi en god del tilpasninger. Infotrygd har også mange avhengigheter til andre systemer og tilpasninger må gjøres når disse erstattes eller endres.

«Det enkleste må være språket.»

Jobb som Cobol-utvikler

Men om du håper å kunne være NAVs nye Infotrygd-Cobol-spire, må vi dessverre skuffe deg.

- Kompetansebehovet i Team Infogtrygd er dekket av folka de har i dag, forteller Hekne.

De som jobber med Cobol i teamet i dag ble stort sett rekruttert i 2017/2018, hvor flere med kontrakt fra eksterne leverandører ble ansatt. Hekne forteller at de også fikk inn folk med Cobol-kunnskap fra andre bedrifter samtidig.

Men selv om behovet for ansatte er dekket til Infotrygd, forteller Hekne at NAV faktisk har andre løsninger bygd på Cobol også, som foreløpig ikke er planlagt utfaset.

Og språket er tross alt det beste med å jobbe med Infotrygd, mener Hekne.

- Det enkleste må være språket. Cobol er og har alltid vært et enkelt språk, med begrenset antall verb som i sin tid ble påstått kunne læres på 21 dager.